Löydä lähin konttorisi

Missä sijaitsee lähin konttorisi? Kerro meille paikkakuntasi, niin etsimme sinulle lähimmän Säästöpankin konttorin. Voit myös valita suoraan haluamasi konttorin Valitse konttori -alasvetovalikosta.
Takaisin

Haluatko Säästöpankkien yhteisille sivuille?

Kun poistat pankin valinnan, pääset katsomaan koko Säästöpankkiryhmän yhteisiä sivuja.

Raha töihin! Säästöpankki haastaa nuoret pohtimaan, millä keinoilla rahaa voi kerryttää.

1. Arvonnan järjestäjä
Säästöpankkiliitto
Y-tunnus: 0117011-6
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
(Jäljempänä "järjestäjä")

2. Kampanja-aika
Arvontaan voi osallistua täyttämällä kyselyn osoitteessa www.saastopankki.fi/nuoret 2.11.–30.11.2017 välillä.

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistuminen tapahtuu vastaamalla kyselyyn osoitteessa www.saastopankki.fi/nuoret ja jättämällä yhteystiedot kyselyn yhteydessä. Arvontaan osallistuvat kaikki, jotka ovat täyttäneet tarvittavat tiedot ja yhteystiedot kyselylomakkeeseen 2.11.–30.11.2017 välisenä aikana.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat alle 25-vuotiaat luonnolliset henkilöt. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Arvontaan eivät voi osallistua kilpailun järjestelyjen kanssa tekemisissä olevien yritysten henkilökunta ja heidän perheensä.
Osallistumalla kyselyyn hyväksyt arvonnan säännöt.

4. Arvonnan palkinnot ja voittajien julkistaminen
Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kaksi 400 euron arvoista Säästöpankki Eurooppa -rahastosijoitusta, kahdelle eri henkilölle. Rahastosijoitukset avataan voittajan (tai alaikäisen tapauksessa, voittajan huoltajan) valitsemaan Säästöpankkiin. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan.
Kyselyn voittajat arvotaan 1.12.2017. Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitoista henkilökohtaisesti viimeistään 8.12.2017. Voitto on lunastettava 28.2.2018 mennessä. Mikäli lunastusta ei tehdä määräaikaan mennessä, järjestäjällä on oikeus arpoa voitto uudelleen.
Jos voittaja ei ole Säästöpankin asiakas, hänen tulee avata asiakkuus Säästöpankissa. Asiakkuus on rahaston edellytys. Säästöpankki on ennalta määritellyt rahaston, johon raha menee. Pankki ei ota tästä rahastosijoituksesta merkintä- eikä lunastuspalkkiota.
Voittajien nimiä ei julkaista.

5. Arvonnan järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnoista aiheutuvat arpajaisverot. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

6. Tietojenkäsittely
Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. 
Säästöpankki voi hyödyntää kyselyn vastauksia omassa markkinoinnissaan ja tuotekehityksessä. Säästöpankki ei säilytä henkilötietoja, vaan kaikki annetut henkilötiedot tuhotaan sen jälkeen, kun osallistujista on valittu kaksi voittajaa.

Säästöpankkiliiton arvonta- ja kilpailurekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Säästöpankkiliitto
Y-tunnus: 0117011-6
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
(Jäljempänä "järjestäjä")

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Laine Spellman
Säästöpankkiliitto
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki

Rekisterin nimi
Säästöpankkiliiton Raha töihin –rahastoarvonta  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan Säästöpankkiliiton arvonnan ja kilpailun voittajien arpomiseen, voitosta ilmoittamiseen, sekä voittojen toimittamiseen. Kaikki rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan heti, kun arvonnan voittajat on selvitetty ja heidät on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan kerätä arvontaan osallistuvan henkilön itse ilmoittamia tietoja: etu- ja sukunimi; syntymävuosi; osoite, postinumero ja -toimipaikka; puhelinnumero; sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään henkilötietoja ainoastaan ilmoittautumislomakkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Säästöpankkiliiton ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä. Kilpailurekisterin tietoja säilytetään siihen saakka kunnes kilpailun palkinto on arvottu ja voitosta tiedotettu kampanjan sääntöjen mukaan.