Löydä lähin konttorisi

Missä sijaitsee lähin konttorisi? Kerro meille paikkakuntasi, niin etsimme sinulle lähimmän Säästöpankin konttorin. Voit myös valita suoraan haluamasi konttorin Valitse konttori -alasvetovalikosta.
Takaisin

Haluatko Säästöpankkien yhteisille sivuille?

Kun poistat pankin valinnan, pääset katsomaan koko Säästöpankkiryhmän yhteisiä sivuja.

Henkilötietojen rekisteröinti ja käyttö

Säästöpankki (jäljempänä Pankki) käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Pankin palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Lisäksi Pankki käyttää henkilörekistereitään asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin.
 
Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Liike- ja palvelutapahtuman niin edellyttäessä Pankki voi nauhoittaa puheluja ja tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Pankkisalaisuus rajoittaa Pankin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muuten kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa.
 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Evästeiden käyttö Säästöpankin verkkopalvelussa

Käytämme evästeitä (cookies) palvelussamme käyttäjäystävällisyyden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Evästeiden avulla seuraamme palvelujen käyttöä, parannamme sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä, sekä tarjoamme asiakkaiden tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikä eväste on?

Eväste on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Miten evästeiden käytön voi estää?

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä, mutta Säästöpankin verkkopalvelun toiminnallisuus saattaa tällöin heikentyä. Jos evästeet on otettu pois käytöstä, verkkopankin käyttö ei ole mahdollista.

Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Katso tarkemmin:

Tunnistusperiaatteet

Pankki tarjoaa asiakkailleen tunnistuspalvelua, jonka avulla sähköisiä asiointipalveluja tarjoava yritys tai yhteisö voi tunnistaa asiakkaansa. Tunnistautuminen tapahtuu Pankin verkkopankkitunnuksia käyttäen.
 
Pankki noudattaa tunnistuspalveluissaan Finanssialan Keskusliitossa laadittuja Pankkien Tupas-tunnistuspalvelun tunnistusperiaatteita ja pankkien Tupas-tunnistuspalvelun palvelukuvausta. Tunnistusperiaatteet ja palvelukuvaus on luettavissa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla: www.fkl.fi.
 
Lisätietoja säästöpankkien tunnistusperiaatteista löydät kunkin säästöpankin verkkosivuilla olevalta lomakkeelta.

Talletussuoja

Tallettajan talletukset ja niille kertynyt korko talletuspankissa ovat suojatut yhteensä enintään 100 000 euroon asti. Talletussuoja on pankkikohtainen. Talletuspankkien yhteenliittymän jäsenenä olevia talletuspankkeja pidetään yhtenä talletuspankkina. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvissa säästöpankeissa olevat talletukset on siten suojattu yhteensä enintään 100 000 euroon asti.

Talletussuoja kattaa enimmäismäärän rajoittamatta oman asunnon myynnistä saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, mikäli varat käytetään uuden oman asunnon hankkimiseen.

Talletussuoja on henkilökohtainen, ei tilikohtainen. Jos esimerkiksi kahdella tallettajalla on maksukyvyttömässä pankissa ainoastaan yhteinen tili, kummankin tallettajan saatavat maksetaan 100 000 euroon saakka, ja tilillä olevat varat on näin ollen suojattu yhteensä 200 000 euroon saakka.

Tarkempaa tietoa talletussuojasta on saatavilla osoitteessa www.talletussuoja.fi sekä pankin verkkosivuilla olevalta lomakkeelta ja pankin toimipaikoissa.

Säästöpankkiliitto
Linnoitustie 9, PL 68
02601 ESPOO
puh. 09-548 051


Asiakkaan tunteminen – Miksi pankki kysyy?

Luottolaitoslain mukaan pankin pitää tuntea asiakkaansa. Siksi kaikissa suomalaisissa pankeissa kysytään asiakkaiden tunnistustietoja muun muassa asiakkuuden avaamisen yhteydessä. Pankkeja velvoittavat myös monet lait, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismia ja taloudellista rikollisuutta rahaliikenteen globalisoituessa.