Löydä lähin konttorisi

Missä sijaitsee lähin konttorisi? Kerro meille paikkakuntasi, niin etsimme sinulle lähimmän Säästöpankin konttorin. Voit myös valita suoraan haluamasi konttorin Valitse konttori -alasvetovalikosta.
Takaisin

Haluatko Säästöpankkien yhteisille sivuille?

Kun poistat pankin valinnan, pääset katsomaan koko Säästöpankkiryhmän yhteisiä sivuja.

Metsä sijoituskohteena

Metsä on omistajalleen vaativa, mutta hyvin hoidettuna palkitseva sijoituskohde. Metsäsijoitusta kannattaa harkita, jos olet kiinnostunut metsätaloudesta ja sinulta löytyy metsäosaamista.

Metsä on pitkäjänteinen ja riskitön sijoituskohde, jonka tuottoprosentti on pitkällä aikavälillä suhteellisen matala. Mitä enemmän metsänomistaja pystyy tekemään hoitotöitä itse, sitä paremmat ovat kannattavan puuntuotannon edellytykset. Hyvin ja ajallaan hoidettu metsä voi tuottaa huomattavasti keskimääräistä enemmän.

Lisätietoa metsänomistamisesta löydät muun muassa Metsänhoitoyhdistyksestä ja Metsälehdestä.


Metsätulot tuottamaan

Metsä antaa tuloa harvoin, mutta kerralla varsin suuriakin summia. Ellet tarvitse metsätuloja juuri nyt jonkin suuremman hankinnan rahoittamiseen, ne kannattaa säästää tai sijoittaa tuottavasti.

Säästöpankit tarjoavat osaavaa palvelua ja erilaisia vaihtoehtoja metsätulojen säästämiseksi ja sijoittamiseksi.

Säästöpankin metsätili kannattaa avata metsän tuloille ja menoille, jos metsätalous on merkittävä tulolähde ja tilitapahtumia on vuosittain runsaasti. Metsätili helpottaa myös metsäverotuksen edellyttämää kirjanpitoa.

Metsänhoitoon kuluu metsätuloista keskimäärin 15 prosenttia.

Puukauppa tuo päätulon

Metsän kasvu taimesta tukkipuuksi vie 50-100 vuotta kasvupaikasta riippuen. Metsästä saa tuona aikana tuloa yleensä kolme kertaa.

Puukaupassa metsänomistaja myy hakkuuoikeuden yleensä metsäyhtiölle. Noin 90 prosenttia Suomen yksityismetsien puista myydään pystykauppana, jolloin metsäyhtiö hakkaa puuston ja kuljettaa puut metsästä.

Hankintakaupasta on kyse, kun metsänomistaja korjaa puuston itse ja kuljettaa sen tien varteen.

Metsäenergian kysyntä kasvaa

Metsästä saatava energia on nousemassa merkittäväksi tulolähteeksi. Metsäenergian kysyntää kasvattavat uudet, puuenergiaa raaka-aineenaan hyödyntävät energialaitokset.

Metsänomistaja voi myydä metsäenergiaa

  • polttopuina
  • rankoina
  • hakkuutähteinä
  • kantoina.

Metsästä voi saada ensiharvennusten yhteydessä ja erityisesti päätehakkuissa runko- ja oksamassaa, joka on haketettuna hyvää lämmön ja sähkön raaka-ainetta.

Päätehakkuun yhteydessä kannot voidaan poistaa ja myydä energiakäyttöön. Samalla maa muokkaantuu uuden metsän kasvua varten.

Oletko tuore metsänomistaja?

Säästöpankki toivottaa sinulle onnea, uusi metsänomistaja. Olet yksi Suomen runsaasta 300 000 yksityisestä metsänomistajasta. Metsä koskettaa omaisuutena noin miljoonaa suomalaista joko perheenjäsenenä tai perillisenä. Metsät ovat tärkeä osa kansallisvarallisuuttamme.

Uutena metsänomistajana sinun kannattaa aluksi perehtyä metsään sijoituskohteena. Näin pääset selville siitä, onko se juuri sinulle oikea sijoitusvaihtoehto.

Ryhdy tutustumaan metsäasioihin. Metsänhoitoyhdistyksistä ja metsäkeskuksista saat opastusta ja metsäalan lehdistä tietoa alan kurssitarjonnasta.

Apua uuden sijoituskohteen valintaan

Toivomme metsän muodostuvan sinulle merkittäväksi tulolähteeksi. Jos kuitenkin toteat, ettei metsä ole sijoituskohteena sinua varten, älä jää toimettomaksi - äläkä jätä metsää hoitamatta. Ota sen sijaan yhteys metsäasioita tuntevaan kiinteistönvälittäjään.

Lähimmästä Säästöpankista saat tarvittaessa asiantuntevia neuvoja ja  apua uuden, sopivamman sijoituskohteen valintaan.

Tervetuloa asiakkaaksi

Hyvää henkilökohtaista pankkipalvelua ja huipputyytyväisiä asiakkaita. Tutustu näihin ja muihin syihin valita Säästöpankki ja vaihda pankkia vaivattomasti.

Sijoita tai säästä Säästöpankissa

Säästäminen ja sijoittaminen on helppoa! Autamme sinua löytämään ja oppimaan uusia malleja säästämiseesi ja taloutesi tasapainottamiseen.