Löydä lähin konttorisi

Missä sijaitsee lähin konttorisi? Kerro meille paikkakuntasi, niin etsimme sinulle lähimmän Säästöpankin konttorin. Voit myös valita suoraan haluamasi konttorin Valitse konttori -alasvetovalikosta.
Takaisin

Haluatko Säästöpankkien yhteisille sivuille?

Kun poistat pankin valinnan, pääset katsomaan koko Säästöpankkiryhmän yhteisiä sivuja.

Luopioisten Säästöpankkisäätiö

Luopioisten Säästöpankkisäätiö perustettiin vuonna 2010. Säätiö omistaa yhdessä Ikaalisten Säästöpankkisäätiön kanssa Pirkanmaan talousalueella toimivan Aito Säästöpankin.

Luopioisten Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on Pirkanmaan alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen ottaen huomioon luopioislainen tausta sekä urheilun ja kulttuurin tukeminen pääpainona Pälkäneen alue.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja sekä tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä sekä tukee urheilua, kulttuuria ja alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä. Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.

Apurahojen haku

Luopioisten Säästöpankkisäätiö määrittelee avustuspäätösten keskeiset laatukriteerit, jotka hankkeen on täytettävä apurahan myöntämiseksi. Hankkeen soveltuvuutta rahoitettavaksi arvioidaan suhteessa säätiön tavoitteisiin sekä laatukriteereihin.

Apurahaa haetaan määrämuotoisella hakemuslomakkeella. Lisäksi hakemukseen voi liittää täydentäviä liitteitä. Hakuaika päättyy vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Hakemuksia ei palauteta. Myönteisistä päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun loppuun mennessä.

Hakemuksen käsiteltäväksi saaminen edellyttää oheisen säätiön hakulomakkeen käyttöä. Hakulomakkeet liitteineen palautetaan lähinpään Aito Säästöpankin konttoriin. Hakuaika on vuosittain alkuvuodesta.

 > Hakulomake