Löydä lähin konttorisi

Missä sijaitsee lähin konttorisi? Kerro meille paikkakuntasi, niin etsimme sinulle lähimmän Säästöpankin konttorin. Voit myös valita suoraan haluamasi konttorin Valitse konttori -alasvetovalikosta.
Takaisin

Haluatko Säästöpankkien yhteisille sivuille?

Kun poistat pankin valinnan, pääset katsomaan koko Säästöpankkiryhmän yhteisiä sivuja.

Someron Säästöpankin uutisarkisto

Uutisarkisto

Someron Säästöpankin luottamushenkilöt – isännät ja hallitus

Isännät

Someron Säästöpankki toimii lähellä Sinua, paikallisesti. Me tunnemme alueemme tarpeet ja ihmiset, sillä ylimpänä hallintoelimenä meitä ohjaa paikalliset isännät. Isäntien lukumäärä vahvistetaan vuosittain. Isäntiä on pankin sääntöjen mukaisesti vähintään 30 ja enintään 60. Isännän toimikausi kestää kolme vuotta.

Säästöpankki harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankkitoimintaa, tarjoaa sijoituspalveluja ja erityistarkoituksenaan edistää säästämistä.

Isäntien tehtävänä on käsitellä säästöpankkilain mukaan heille kuuluvat asiat ja valvoa, että pankkia hoidetaan huolellisesti ja asiantuntevasti lain ja sääntöjen mukaisesti. Isännät vahvistavat pankin toimintaa koskevat yleiset ohjeet asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä. Lisäksi isännät vahvistavat hallituksen päätösten kirjaamista koskevat ohjeet. Isännät kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Lisäksi isännät kokoontuvat tarpeen vaatiessa ylimääräiseen kokoukseen säästöpankkilaissa säädetyissä tapauksissa.

Isännät vuonna 2017:

Aaltonen Janne
Alhoranta Kalle
Etsalo Ulla
Frantti Juha-Veli
Hautamäki Ulla
Heikkilä Juha
Hiukkamäki Terttu
Kaartinen Markku
Kaase Seppo
Kaija Silja
Katajamäki Kimmo
Kerko Outi
Kerminen Anne
Kesäniemi Hannu
Knuutila Kari, pj
Kolunen Seppo
Kotikoivu Kaisa
Kujansuu Ari
Laurento Maarit
Laurila Aki
Lehtinen Riitta
Leikkonen Mika
Lepola Kaisa
Lindström Jonna
Lindström Juha
Moisander Eini
Nikkilä Paula
Nikula Jukka
Nuuros Veikko
Oksanen Jouni
Palmu Timo
Pentti Mikko
Prusila Pekka
Pulakka Jorma
Pöri Taru
Rantala Mika
Rosenberg Anne
Ryhtä Riitta
Saastamoinen Markku
Salmi Mauri
Saren Markku
Savikko Sari
Sulavuori Markku
Tallskog Christian
Talonen Erja
Tervo Tommi
Torkkomäki Eerika
Torkkomäki-Ryhtä Essi
Tuominen Anna
Uutela Jarkko
Valve Ismo
Vanhatalo Päivi, varapj
Vehmaa Simo
Veikkola Hannu
Viholainen Jarmo
Vuorinen Erja
Äijälä Mika

Säästöpankkien päätöksenteko eroaa monista muista pankeista. Säästöpankeilla ei ole omistavaa tahoa, kuten osakeyhtiöillä, joka käyttäisi omistajan ääntä. Tätä korvaava taho on isännät, joka vastaa osakeyhtiöiden yhtiökokousta. Säästöpankin hallinto koostuu tallettaja-asiakkaiden edustajista. Säästöpankkilain mukaan säästöpankin tallettajat (ja mahdollisesti kantarahasto-osuuden omistajien edustajat, jos säästöpankin säännöissä niin määrätään) valitsevat säästöpankin isännät. Isännät valitaan säästöpankin säännöissä määrätyllä tavalla yleisesti ottaen isäntien kokouksessa. Tallettajien äänioikeudesta määrätään säännöissä. Mikäli tallettaja täyttää äänioikeudelle pankin säännöissä asetetut kriteerit, tallettajalla on yksi ääni säästöpankkikokouksessa, jossa valitaan tallettajien edustajat isäntien kokoukseen, jossa tehdään valinnat uusista isännistä. Valittujen isäntien enemmistön on oltava äänioikeutettuja tallettajia.

Hallitus

Someron Säästöpankin hallituksen tehtävänä on edustaa säästöpankkia ja johtaa pankin toimintaa lain ja sääntöjen sekä isäntien antamien ohjeiden mukaan. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaa isäntien syyskokous. Hallituksen jäseniä on pankin sääntöjen mukaisesti vähintään 5 ja enintään 7. Isännät valitsevat hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta. Hallitus nimittää pankille johtoryhmän.

Hallituksen jäsenet vuonna 2017:

Hurme Raino
Pajulo Esa
Riihimäki Raija
Ryhtä Esa
Seppänen Arto
Vasama-Kakko Kaisa