Löydä lähin konttorisi

Missä sijaitsee lähin konttorisi? Kerro meille paikkakuntasi, niin etsimme sinulle lähimmän Säästöpankin konttorin. Voit myös valita suoraan haluamasi konttorin Valitse konttori -alasvetovalikosta.
Takaisin

Haluatko Säästöpankkien yhteisille sivuille?

Kun poistat pankin valinnan, pääset katsomaan koko Säästöpankkiryhmän yhteisiä sivuja.

Hallinnointiperiaatteet

Säästöpankkiryhmän toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lain säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä, Finanssialan Keskusliitossa vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä sekä näitä hallinnointiperiaatteita samoin kuin muita yhteenliittymän sisäisiä ohjeita.
 
Hallinnointiperiaatteet vahvistaa yhteenliittymän keskusyhteisön hallitus ja periaatteet päivitetään vähintään vuosittain tai aina yhteenliittymän toimintaympäristön, liiketoimintamallin, sääntelyn ja/tai viranomaisvaateiden muuttuessa. 
 
Säästöpankkien yhteenliittymän hallinnointiperiaatteet
 
Hallinnointiperiaatteissa kuvataan säästöpankkien yhteenliittymän ja sen keskeisten osien rakenne ja tehtävät, keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet sekä sisäinen valvonta ja taloudellinen raportointi. Hallinnointiperiaatteiden avulla yhteenliittymä varmistaa toimintansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
 
Säästöpankkien yhteenliittymän ja sen keskusyhteisön Säästöpankkiliitto osk:n toimintaa säätelevät Euroopan Unionin ja kansallinen lainsäädäntö ja sääntely sekä viranomaismääräykset. Keskeiset kansalliset lait ovat laki luottolaitostoiminnasta, laki talletuspankkien yhteenliittymästä (yhteenliittymälaki), säästöpankkilaki, vakuutusyhtiölaki ja osuuskuntalaki. Lisäksi yhteenliittymä noudattaa toiminnassaan hyvää pankkitapaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia käytännesääntöjä.
 
Hallintoperiaatteiden mukainen luotettava hallinto (corporate governance) käsittää johdon ja toimivan johdon, sen omistajien ja muiden sidosryhmien väliset suhteet, tavoitteiden asettamisen, niiden saavuttamiskeinoista päättämisen ja tavoitteiden saavuttamisen seurannan. Luotettavan hallinnon toteuttamista varmistavat selkeä viitekehys, johdonmukaisesti ja kattavasti dokumentoitu ohjeistus sekä selkeästi määritellyt päätöksentekotasot.
 

Selvitys Säästöpankkiryhmän hallinnointiperiaatteista (pdf)