Löydä lähin konttorisi

Missä sijaitsee lähin konttorisi? Kerro meille paikkakuntasi, niin etsimme sinulle lähimmän Säästöpankin konttorin. Voit myös valita suoraan haluamasi konttorin Valitse konttori -alasvetovalikosta.
Takaisin

Haluatko Säästöpankkien yhteisille sivuille?

Kun poistat pankin valinnan, pääset katsomaan koko Säästöpankkiryhmän yhteisiä sivuja.

Säästöpankkiliitto osk hallintoneuvosto

Keskusyhteisön hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 35 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsenen. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. 
 
Ryhmän toimintaperiaatteiden mukaisesti hallintoneuvostoon valitaan kunkin säästöpankin hallituksen puheenjohtajan varsinaiseksi ja varapuheenjohtajan varajäseneksi. Hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 22 jäsentä. Nooa Säästöpankilla ei ole edustajaa hallintoneuvostossa.
 
Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Länsi-Uudenmaan Säästöpankin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Puomila ja varapuheenjohtajana toimii Huittisten Säästöpankin hallituksen puheenjohtaja Pauli Kurunmäki.
 
Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntalain sekä keskusyhteisön ja yhteenliittymän edun mukaisesti. Hallintoneuvoston erityisenä tehtävänä on sisäisen yhteistyön ylläpitäminen ja edistäminen. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.
 
Lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on antaa osuuskunnan kokoukselle lausunto Säästöpankkiryhmän strategiasta sekä muista yhteisistä tavoitteista ja toimintalinjauksista, vahvistaa säästöpankkien yhteenliittymän tarkastustoimintaa koskeva ohjesääntö ja tarkastuksen toimintaperiaatteet sekä antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
 
Hallintoneuvosto vahvistaa itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin sen käytännön tehtäviä.
 
Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tai hallituksen kutsusta ja on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja mahdollisten äänestysten tulos.
 
Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti 3-4 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee pääsääntöisesti keskusyhteisön hallitus ja esittelee toimitusjohtaja.