Löydä lähin konttorisi

Missä sijaitsee lähin konttorisi? Kerro meille paikkakuntasi, niin etsimme sinulle lähimmän Säästöpankin konttorin. Voit myös valita suoraan haluamasi konttorin Valitse konttori -alasvetovalikosta.
Takaisin

Haluatko Säästöpankkien yhteisille sivuille?

Kun poistat pankin valinnan, pääset katsomaan koko Säästöpankkiryhmän yhteisiä sivuja.

Ryhmän rakenne

Säästöpankkiryhmä muodostuu säästöpankkien yhteenliittymästä ja muista yhteenliittymään kuuluvien säästöpankkien omistamista yhtiöistä ja yhteisöistä kaaviossa 1 kuvatun mukaisesti. Yhteenliittymän muodostavat keskusyhteisö, keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset, jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Säästöpankkiliitto osk toimii yhteenliittymän keskusyhteisönä.

Kaavio 1: Säästöpankkiryhmä ja yhteenliittymä

Säästöpankkiryhmään kuuluvilla säästöpankeilla sekä tuote- ja palveluyhtiöillä on rooliensa mukaiset strategiat ja liiketoiminnan tavoitteet. Näiden kautta toteutetaan koko Säästöpankkiryhmän strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita.
 
Säästöpankkien sekä tuote- ja palveluyhtiöiden tarvitsemat yhteiset tukipalvelut on organisoitu yhteenliittymän keskusyhteisöön.  Nämä keskitetyt palvelut liittyvät ryhmän johtamiseen, ohjaukseen, kehittämiseen ja tukipalveluihin sekä ryhmän tietohallintoon, jotka ovat panos-tuotos -kannalta parasta keskittää palvelujen tuottamisen osaamis-, tehokkuus- tai riskienhallintasyistä. Lisäksi treasury -toiminto ja kiinnitysluottopankkitoiminta luetaan mukaan keskusyhteisön toiminnalliseen organisaatioon, koska ne ovat osa keskitettyjä tukipalveluja, ainoastaan organisoitu tarkoituksenmukaisesti eri yhtiöön. 
 
Säästöpankkiryhmässä yksittäisten yhtiöiden kohdalla yhteenliittymätason toiminnallinen päätöksenteko ja ohjaus vaikuttavat yhtiöissä tehtävään juridiseen päätöksentekoon. Yhteenliittymätason toiminnallisen ohjauksen päätökset ovat tarpeellisilta osin pohjana yksittäisen yhtiön hallituksen päätöksille. Yksittäisen yhtiön on toiminnallisen ohjauksen lisäksi otettavan huomioon lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimukset. 
 

Kaavio 2: Keskusyhteisön päätöksentekojärjestelmä