Koivulahden Säästöpankin tulos 2016

Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat vuoden aikana 3,8 % ja olivat vuodenvaihteessa 169,3 M€. Antolainaus välitetyt hypoteekkiluotot mukaan luettuina kasvoi myös 3,3 % ja oli 149,2 M€.

Vaikka euriborkorkojen lasku jatkui vuoden aikana, pankki onnistui pitämään korkokatteen viime vuoden tasolla, korkonetto oli 2,6 M€. Tämä selittyy ensisijaisesti suuremmilla volyymeilla. Palkkiotuotot nousivat vähän ja olivat 1,25 M€. Palkkiotuottojen merkitys tuloksessa kasvaa joka vuosi, koska tyydyttävän tuloksen saavuttaminen korkokatteella on vaikeaa vallitsevan korkotilanteen takia. Pankin vuoden 2016 liiketulos on alhaisempi kuin 2015 eli 1,03 M€ verrattuna 1,26 M€ vuonna 2015. Tämä johtuu pankin viime toimintavuodelle kirjaamista 0,2 M€ luottotappioista. Vallitsevissa olosuhteissa voidaan kuitenkin katsoa, että tulos on hyvä.

  • Olen erittäin tyytyväinen ja ylpeä tuloksesta ja siitä, että pystyimme saavuttamaan sen saneeraamatta toimintaa. Henkilökuntakustannukset, konttorin aukioloajat ja palvelut ovat säilyneet samoina, pankin TJ Peter Finne toteaa. Meillä ei ole osakkeenomistajia, jotka vaativat voiton maksimoimista ja osingonjakoa. Osa vuoden ylijäämästä jaetaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin sekä opiskelijoiden stipendeihin. Pankki on vakavarainen, vakavaraisuusaste on kokonaiset 23,2 %, joten sen takia meidän ei tarvitse maksimoida voittoa.
  •  Vuoden aikana pankin asiakaslukumäärä nousi 634 uudella asiakkaalla. Katsomme tämän todistavan, että asiakkaat arvostavat pankin henkilökohtaista palvelua ja paikkakunnalla mahdollisimman nopeasti, joustavasti ja lähellä asiakasta tehtyjä päätöksiä. Tiedämme asiakkaidemme henkilökohtaiset tarpeet ja siksi voimme luoda ainutlaatuisia asiakaskohtaamisia. Tämän vahvistavat myös riippumattomat tutkimukset, jotka antavat pankin asiakaspalvelulle erittäin hyvän todistuksen, joka on selvästi yli alan keskiarvon. Eräässä tutkimuksessa, joka tehtiin kaikista Suomen säästöpankeista, Koivulahden Säästöpankki sijoittui ryhmässä kolmannelle sijalle nk. suositusindeksillä mitattuna. Tämän huomaamme konkreettisesti päivittäisessä toiminnassamme, uudet asiakkaat sanovat usein, että läheiset ystävät ovat kehottaneet heitä menemään Säästöpankkiin.
  • Vuoden 2016 alussa pankki sai 10 000 asiakkaansa, joka huomioitiin antamalla asiakkaalle pyörän sekä kukkia.

31.12.2016 Koivulahti
 Ottolainaus, sis. hallinnoitavat asiakasvarat, M€  169,3
 Muutos %  3,8 %
 Antolainaus , sis. välitetyt hypoteekkiluotot, M€  149,2
 Muutos % 3,3 % 
 Tase, M€  175,2
 Muutos %  0,6 %
 Liiketulos, M€ 1,03 
 Kustannukset/tuotot 0,72 
 Vakavaraisuus, % 23,2 % 
 Asiakkaiden lukumäärä 10 040 


Globaali talous

Vuoden 2016 aikana koimme monta poliittisesti merkittävää muutosta. Iso-Britannian kansanäänestys EU:n jättämisestä oli jatkoa EU:n toistuville poliittisille kriiseille. USA:n presidentinvaalit olivat toinen merkittävä muutos, jonka vaikutuksen maailmantalouteen ja geopolitiikkaan tulemme näkemään lähivuosien aikana. Suurista muutoksista huolimatta sijoitusmarkkinoiden usko talouden elpymiseen on pysynyt vahvana ja vuoden toisen puoliskon aikana globaalin talouden elpyminen on odotuksiin verrattuna jatkunut positiivisena.

Euroopassa kasvunäkymät vaihtelivat ja valtioiden väliset erot olivat joskus suuria. Hitaat rakennemuutokset ja pankkisektorin vaikeudet vaikuttivat osaltaan elpymistahtiin. Erityisesti epätietoisuus Iso-Britannian äänestystuloksen vaikutuksista jarrutti investointitahtia, mutta paremman työllisyystilanteen ja palvelusektorin myönteisen kehityksen ansiosta luvut pysyivät positiivisina. USA:ssa tilanne työmarkkinoilla on jo usean vuoden ajan parantunut ja sama kehitys jatkui myös 2016. Teollisten investointien huono kasvu painoi kasvulukuja, mutta öljyhinnan nousu vuoden lopussa loi uskoa myönteiseen kehitykseen myös investoinneissa.

Elvytystoimenpiteiden ansiosta parantunut tilanne Kiinassa oli merkittävä tekijä globaalista näkökulmasta katsottuna. Lähivuosina kiinalaisen kansantalouden suuri velkataakka ja hidas taloudellinen kasvu tulevat olemaan merkittäviä riskitekijöitä. Kasvumarkkinoiden kasvunäkymiin liittyy edelleen suuria riskejä, mutta raaka-ainehintojen elpyminen ja länsimaiden taloudellinen kasvu ovat vakauttavia tekijöitä. Globaali taloudellinen kasvu tulee ensi vuonna elpymään lähes 3 prosentin tasolle ja amerikkalaisen talouden kehityksellä tulee olemaan suurin vaikutus.

Koivulahden Säästöpankki

Koivulahden Säästöpankin osalta toiminta jatkuu aikaisemman mallin mukaan. Pankilla on konttoreita Mustasaaren, Vaasan ja Vöyrin kunnissa. Tavoitteenamme on olla alueellinen vastuullisen toiminnan pankki. Pankki on kehittynyt tyypillisestä paikallisesta toimijasta alueelliseksi pankiksi; esimerkiksi osa uusista asiakkaistamme tulee paikkakunnilta kuten Maalahdesta ja Vöyriltä. Pankin hallituksen vahvistamissa arvoissa sanotaan, että pankin on oltava itsenäinen, kannattava, vakavarainen ja asiakkaiden omistama. Meidän tulee toimia aktiivisena osapuolena paikallisyhteisössä samanaikaisesti kun myös tiedämme mitä ulkona suuressa maailmassa tapahtuu. Meille on tärkeää, että asiakas saa odotuksia ylittävän säästöpankkielämyksen. Vahvuutenamme on edelleen, että päätökset tehdään paikkakunnalla, nopeasti ja joustavasti. Meillä asiakkaan ei tarvitse jonottaa viikkoja.

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija
...