Länsi-Uudenmaan Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2017

Sadonkorjuuta palveluaikamuutoksista

Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa otettiin vuoden 2017 alussa käyttöön uudet, asiakastarpeiden mukaan joustavat palveluajat. Palveluajat ovat yli 30 prosenttia laajemmat kuin aiemmat konttoreiden aukioloajat, jotka käytännössä toimivat tuolloin palveluaikoina. Vuoden aikana saatiin lisäksi laajennettua puhelin- ja chat-palvelut arkisin klo 8-22:een, jolloin saavutettavuus parani kauttaaltaan merkittävästi. Ainakin osittain näiden saavutettavuusmuutosten avulla pankkiin tuli 1.782 uutta asiakasta, missä oli runsaan viiden prosentin lisäys edellisen vuoden lukuun. Mutta mikä merkittävintä, asiakasmäärän vuotuiseen lisäykseen tuli samanaikaisesti peräti 65 prosentin lisäys. Pankin palvelunomaavien asiakkaiden määrä oli vuoden lopussa 34.612 asiakasta, millä luvulla mitaten Länsi-Uudenmaan Säästöpankki oli säästöpankkiryhmän neljänneksi suurin. – Meiltä löytyy sekä veto- että pitovoimaa, toteaa toimitusjohtaja Jukka Suominen tyytyväisenä.

Sijoitustuotot asiakkaiden hyväksi

Maksuvalmiusvaatimusten takia pankki ei voi jokaista keräämäänsä talletuseuroa laittaa luotonantoon vaan maksuvalmiutta varten on oltava tietty puskuri. Nämä varat sijoitetaan vähäriskisesti mutta tuottavasti, mistä kertyi viime vuonna 3,7 miljoonan euron tuotot. Pankin sijoitussalkun tuotot toimivat samalla periaatteella kuin asunto-osakeyhtiön välittömässä hallussa vuokrattavat tilat, jotka tuovat asunto-osakeyhtiölle tuottoja ja keventävät osakkeenomistajien vastikkeita. Pankinkaan ei tarvitse kerätä asiakkailtaan palvelumaksuina ja korkomarginaaleissa niitä tuottoja, jotka saadaan sijoitussalkusta pankin kuluja kattamaan. Sijoitustuotot tulevat siis säästöpankissa suoraan asiakkaiden hyväksi, kun niitä ei jaeta esimerkiksi osinkoina osakkeenomistajille ja samalla pankin hintakilpailukyky paranee. – Kun pankki on antanut lupauksen vaurastuttaa asiantuntemuksellaan asiakkaitaan, niin se ei olisi kovin uskottavaa, ellei pankki samanaikaisesti kykenisi osoittamaan osaavansa kartuttaa omaa varallisuuttaan. Samat perussäännöt säästämisessä ja sijoittamisessa pätevät niin asiakkaisiin kuin pankkiinkin, muistuttaa Suominen.

Yhteisövero konkretisoi yhteiskuntavastuun

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki maksoi viime vuonna yhteisöveroa paikkakunnalle noin
1,3 miljoonaa euroa, millä veromäärällä pankki oli Lohjalla ykkönen, lähikunnissa Raaseporin Fiskars Oyj:n jälkeen kakkonen ja valtakunnan tasollakin ihan hyvällä sijalla. Yhteisöveron maksaminen konkretisoi ansiokkaasti paikallisen toimijan roolia lähiympäristön hyvinvoinnissa ja toi vuoden aikana yllättävän paljon positiivista palautetta pankkiin niin henkilö- kuin yritysasiakkailtakin.

Vipinää vahinkovakuutuksissa

Asiakkailla on tällä hetkellä hieman kaksijakoinen suhtautuminen pankki- ja vakuutuspalveluiden niputtamiseen; osa haluaa pitää pankki- ja vakuutusasiat tiukasti erillään toisistaan sekä kilpailuttaa niitä eriaikaisesti. Huomattava osa asiakkaista haluaa kuitenkin hoitaa asiansa mahdollisimman laajasti yhdellä kertaa. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kasvoi selvästi kiinnostus Säästöpankin vahinkovakuutuksiin, jotka on nimenomaan räätälöity pankkiasiakkaan tarpeisiin. Henkilökohtainen vakuutuspalvelu puhelimessa tai verkossa viitoittanee samalla tietä monille muillekin eri alojen palveluille tulevaisuudessa.

Vuoden 2018 näkymiä

Sääntelyyn tuli vuodenvaihteessa muutoksia, jotka vaikuttavat luottokannasta tehtäviin luottotappioennusteisiin sekä sijoitussalkussa olevien arvopapereiden arvostukseen. Tästä lienee seurauksena pankin tuloksen suurempi heilahtelu jopa kuukausitasolla.

Uudisrakentamisen ja asuntokaupan vilkastuminen edistänee luotonannon kehitystä. Taloustilanteen koheneminen lisää asiakkaiden uskoa tulevaisuuteen sekä parantaa asiakkaiden lainanhoitokykyä. Korkojen nousuodotukset ovat niin maltillisia, että ne eivät
vielä kuluvan vuoden aikana vaikuta luoton kysyntään.

Asiakkaiden sähköisten palvelukanavien kehittäminen kasvattanee kuluja siten, että liikevoitto jäänee vuoden 2017 tasoa matalammaksi huolimatta korkokatteen ja palkkiotuottojen positiivisen kehityksen jatkumisesta.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin avainlukuja

Luspin avainlukuja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jukka Suominen, puhelin 050 587 9974.

 

Tilinpäätöstiedotteen saa auki oheisesta linkistä: Länsi-Uudenmaan Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2017.

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija
...