Liedon Säästöpankin tulostiedote vuodelta 2017

Liedon Säästöpankin vahvistunut vakavaraisuus turvaa investointikyvyt pitkälle tulevaisuuteen

Liedon Säästöpankin vuoden 2017 kasvu ja tulos saavuttivat pankin tilikaudelle asettamat tavoitteet. Hyvä tulos vahvisti ennestään korkealla tasolla olevaa vakavaraisuutta ja luo edellytyksiä tulevaisuusinvestoinneille. Tärkeimpiä tulevaisuusinvestointeja ovat digitaalisen pankkiasioinnin mahdollistavat kehitystoimenpiteet, joilla mahdollistetaan entistä parempi palvelukyky. Pankin liikevoitto tilikaudelta 2017 oli 11,7 miljoonaa euroa (10,4 miljoonaa euroa vuonna 2016) taseen ollessa 1 008,2 miljoonaa euroa (1012,8). Pankin liiketoimintavolyymi oli 2,0 mrd euroa. Kulu-tuottosuhde parani entisestään ja oli vuoden lopussa 52,9 (53,6) %. Pankin luottokanta kasvoi 9 %; asuntoluottojen kasvu oli 8 % ja yritysluotonannon kasvu 13 %. Liedon Säästöpankin vakavaraisuus parantui edelleen, vakavaraisuussuhdeluku oli tilikauden lopussa 22,12 % (21,20 %). 

  • Liedon Säästöpankin erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuus mahdollistaa investoinnit erilaisiin palvelukanaviin vastaamaan asiakkaiden tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.
  • Asuntoluottojen kasvu oli lähes kolminkertainen markkinoiden keskimääräiseen kasvuun.
  • Yritysluotonannon kasvu oli yli kaksinkertainen markkinoiden keskimääräiseen kasvuun.
  • Säästöpankilla ei ole osakkeenomistajia. Voittovaroja käytetään mm. digitaalisen toiminnan ja palvelun kehittämiseen vahvistamaan laadukasta asiakaspalvelua, sekä paikallisen hyvinvoinnin lisäämiseen.
  • RS-kohteita rahoitettiin ennätyksellisen paljon. Vuonna 2017 rakenteilla oli yli 30 Liedon Säästöpankin rahoittamaa RS-kohdetta.

Lue koko Liedon Säästöpankin tulostiedote 2017.

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija
...