Liedon Säästöpankki tukee paikallisia hyväntekijöitä 40 000 eurolla

Liedon Säästöpankki on päättänyt tukea paikallista hyvinvointia 40 000 eurolla. Suurten kertaluontoisten lahjoitusten sijaan Liedon Säästöpankki tukee nyt useita hyviä, paikallisia hankkeita. Päätös tukikohteista tehtiin kolmatta kertaa yleisöäänestyksen perusteella. Liedon Säästöpankin toimintapaikkakunnilla ääniä annettiin 540, joista valtaosa kohdistui lasten ja nuorten sekä vanhusten tukemiseen.

Tuensaajat valittiin yleisöltä saatujen ehdotusten joukosta seuraavasti:

  • Liedon 4H-yhdistys, tukisumma 10 000 euroa (nuorten yrittäjyys, työelämävalmiudet ja työllistäminen)
  • Hope Turku, tukisumma 7 500 euroa (vapaaehtoisvoimin toteutettavaa avustustyötä lapsiperheille)
  • Liedon VPK, tukisumma 7 500 euroa (kolmen defibrillaattorin hankinta)
  • Turun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, tukisumma 7 500 euroa
  • Special Olympics, tukisumma 2 500 euroa (Kisamatka Los Angelesiin)
  • Joululahja varattomille lapsille, tukisumma 2 000 euroa
  • Sykerö, lapsisyöpäpotilaat ja heidän perheet, tukisumma 1 000 euroa
  • Turun seudun työttömät TST ry, tukisumma 1 000 euroa
  • Eläinsuojeluyhdistys Turku, tukisumma 1 000 euroa

Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala toteaa äänestyksessä annettujen ehdotusten olevan ratkaisevassa roolissa päätöksiä tehtäessä.  – Haluan muistuttaa, että kuka tahansa voi äänestää, ja konkreettisia tukikohteita kannattaa todellakin esittää, sillä se tuottaa todistettavasti tuloksia", vakuuttaa Hakala.

Mistä vastuullisuuskonseptissa oikein on kysymys?

Säästöpankit ovat käyttäneet alusta lähtien osan voitostaan oman toimialueensa hyvinvoinnin edistämiseen. Säästöpankeille on tärkeää pitää Suomen kaupungit, kylät ja lähiöt virkeinä ja kehittyvinä. Tänä päivänä vastuullisuuden halutaan näkyvän kaikessa Säästöpankin tekemisessä. Sen tulee näkyä tavassa, miten Säästöpankki suhtautuu asiakkaisiinsa, kumppaneihinsa, toimialueeseensa, viranomaisiin, ympäristöönsä ja muihin sidosryhmiinsä.

- Uskomme, että mahdollisuus osallistua Säästöpankkien päätöksentekoon lisää toimintapaikkakuntiemme yhteisöllisyyttä. Asiakkaamme ja muut paikkakuntalaiset voivat parhaimmillaan kokea, että kun paikkakunnalla on Säästöpankki, koko yhteisö voi paremmin", Hakala toteaa.
 

Valtakunnalliset äänestystulokset

Kaikkiaan 5500 suomalaista osallistui alkuvuonna toteutettuun äänestykseen Facebookissa, kotisivuilla, tekstiviesteillä ja konttoreissa. Valittavana oli neljä tukiteemaa: lapset ja nuoret, vanhukset, asuinympäristö tai muu kohde. Näistä valtaosan äänistä saivat lapset ja nuoret sekä vanhukset.

Lisätietoja: Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala, p. 010 4309 710, jussi.hakala(at)saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...