Nooa Säästöpankin ja NIB:n lainaohjelma parantaa pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia

Kuvassa vasemmalta: NIB: Heikki Cantell, Taina Ulkonniemi, Harro Pitkänen, Nooa Säästöpankista: Pekka Haajanen, Kirsi Seppänen-Virtanen, NIB: Tiina Schildt
Nooa Säästöpankki Oy ja Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ovat solmineet 10 miljoonan euron lainaohjelman pitkällä takaisinmaksuajalla luoton myöntämiseksi pienille ja keskisuurille yrityksille sekä pienimittaisten ympäristöprojektien rahoittamiseksi.

Nooa Säästöpankin ja NIB:n solmima seitsemän vuoden lainaohjelma helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten lainansaantia. Lainaohjelman aikana Nooa Säästöpankki keskittyy rahoittamaan hankkeita, jotka parantavat PK-yritysten kilpailukykyä tai lisäävät energiatehokkuutta asuinrakennuksissa. Rahoitettavien hankkeiden on täytettävä NIB:n PK-yrityksille asettamat vaatimukset tai ympäristömandaatti.
 
"Juuri solmittu lainaohjelma vahvistaa mahdollisuuksiamme rahoittaa pääkaupunkiseudun pienten ja keskisuurten yritysten hankkeita, joilla tähdätään kilpailukyvyn parantamiseen. Rahoitusta voidaan käyttää myös energiatehokkuusprojekteihin ja näin huomioida tärkeät ympäristönäkökulmat toimialueellamme", sanoo Nooa Säästöpankin varatoimitusjohtaja Pekka Haajanen.
 
"NIB:n myöntämällä luotolla voidaan rahoittaa enintään 50 % kustakin hankkeesta ja loppurahoitus tulee Nooa Säästöpankista. Näin ollen rahoitettavia hankkeita mahtuu tähän ohjelmaan 20 miljoonan euron edestä", tarkentaa Haajanen.
 
"Nyt solmittu lainaohjelma on luonteva jatko Säästöpankin pienyrittäjäasiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseen, jossa tärkeänä osana on myös mukanaolo EU:n uudessa takausohjelmassa, iloitsee Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti.
 
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor'sin ja Moody'sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/aaa.
 
Nooa Säästöpankki Oy on perustettu vuonna 2003. Se on Säästöpankkiryhmän kolmanneksi suurin pankki taseella mitattuna (31.12.2016). Nooa Säästöpankilla on toimipisteet Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Keski-Uudellamaalla. Pankin toimitusjohtajana toimii Esa Jäntti. Kesäkuun lopussa vuonna 2017 pankilla oli pääkaupunkiseudulla 28 900 asiakasta.
 
Lisätietoja:
 
Nooa Säästöpankki:
Pekka Haajanen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 844 3620, pekka.haajanen@saastopankki.fi
Esa Jäntti, toimitusjohtaja, puh. 040 038 3348, esa.jantti@saastopankki.fi
 
Pohjoismaiden Investointipankki:
Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, puh. +358 10 618 0231, taina.ulkoniemi@nib.int
Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, puh. +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int
 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...