Antti Laitinen

Antti Laitinen

Compliance Officer

Compliance kiteytyy siihen, miten me yksilöinä organisaatiossamme toimimme. Työskentelyssäni korostuvat reiluus, tasapuolisuus ja kehittävä tapa, joiden haluan johtavan yhä avoimempaan ja vuorovaikutteisempaan yhteistyöhön liiketoimintamme ja asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenani on, että Säästöpankissa compliance on yhä enenemässä määrin tekoja ja yhteistä vastuunkantamista kuin pelkästään sanoja ja vuosisuunnitelmia.
Toimipiste
Palvelukielet

Englanti

Suomi

Ruotsi

Palvelualueet

Hallinto