Petri Siviranta

Petri Siviranta

Hallintojohtaja

Toimin hallintojohtajana, pankin liiketoiminnan tuki -yksikön esimiehenä ja johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi työhöni kuuluu toimiminen toimitusjohtajan varahenkilönä.

Olen ollut Someron Säästöpankissa töissä alkuvuodesta 2008, jolloin siirryin Säästöpankkiin Nokia Oyj:n palveluksesta. Vuodet vierivät nopeasti ja kohta tuleekin kymmenes vuosi täyteen Säästöpankissa. Mihin tämä aika on oikein hävinnyt, kun tuntuu, että juuri astuin ensimmäisen kerran työhuoneen ovesta sisään? Tosin olen ollut Säästöpankissa kesätöissä 2000-luvun alussa yhteensä viitenä kesänä, joten pankki ja jokainen konttori oli tuttu jo entuudestaan. Koen, että kesätyökokemuksesta on ollut minulle suuri apu toimia nykyisessä työtehtävässäni. Se, että tuntee ja tietää mitä arjessa tapahtuu, helpottaa kehittämään arjen työkaluja ja toimintatapoja.

Pienessä työyhteisössä kun saa tehdä onneksi kaikkea laaja-alaisesti, niin vastuualueeni ovat muun muassa taloushallinto, tasehallinta, luottohallinto, turvallisuusasiat ja riskienhallinta, strategiatyö, vuosisuunnittelu ja budjetointi, vakavaraisuuden hallintaprosessi (ICAAP), henkilöstöhallinnossa henkilöstöpäällikön apuna toimiminen, it-asiat, sisäiset ohjeet, erilaiset liiketoiminnan kehitysprojektit, pankin kiinteistöt ja sijoitusomaisuus sekä sijoitussalkku. Lisäksi toimin pankin hallintoryhmien (mm. hallitus ja johtoryhmä) kokousten sihteerinä sekä kokousten valmistelijana. Ei käy aika pitkäksi, kun tätä kokonaisuutta pyöritämme liiketoiminnan tuen henkilöiden kanssa.

Hyvät työkaverit ovat kaiken aa ja oo, ilman heitä ja jatkuvaa avointa keskustelua, ajankäytön hallintaa, sekä töiden priorisointia, ei työtehtävistä ja arjen pyörityksestä suoriutuisi. Vaatimuksena on jatkuva osaamistason nosto ja laaja-alainen katsontakanta. Pienessä paikallispankissa joudutaan seuraamaan paikallisten asioiden lisäksi mitä tapahtuu Suomessa, Euroopassa ja maailmassa yleisesti. Makromaailman muutokset kun heijastuvat nopeasti mikrotasolle. Työpäivät ovat jokainen erilaisia, mutta joka päivä saa laittaa oman osaamisensa ja tietotaitonsa kehiin.

Säästöpankin perhetyyppisen työyhteisön osana on mahtava olla. Asiakkaita palvelemme hymyssä suin. Ja on ilo huomata, että ulkoisten yhteistyökumppanien palaute on, kun he tulevat pankissa käymään, että ”wau, onpas teillä mahtava yhteishenki!”

Toimipiste
Palvelukielet

Englanti

Suomi

Asiantuntijuus

Hallinto