Yhteen muutto lisää säästämistä ja sijoittamista

Yhteen muuttaminen näyttää olevan kannattavaa suomalaisen henkilökohtaiselle taloudelle ja lisäävän säästämistä ja sijoittamista. Tämä ilmenee Säästöpankin selvityksestä, jossa analysoitiin vastaajan iän ja talouden koon vaikutusta talouden suunnitteluun, säästämiseen ja sijoittamiseen. Selvitys on osa suurempaa Näin Suomi Säästää -tutkimusta, johon vastasi liki 1500 suomalaista lokakuussa 2014.

Yhteen muutto parantaa taloustilannetta

Yksinasuvat eivät suunnittele pitkälle

Yksinasuvat suunnittelevat talouttaan kaikissa ikäluokissa lyhyemmällä syklillä kuin muut.

Alle 35-vuotiaista yksinasuvista taloutta suunnitteli yli vuoden päähän vain 16 %, kun samanikäisistä lapsiperhevastaajista näin teki liki neljännes (23%) ja kahden aikuisen talouksista 28 %. Alle 35-vuotiaista yksinasuvista liki puolet (45%) suunnitteli raha-asioitaan enintään kolmen kuukauden päähän.

Yksinasuvat kiinnostuivat myös muita myöhemmin rahastoista, osakkeista ja säästämisestä ja hankkivat niitä selvästi ikätovereitaan myöhemmin. Tällä on vaikutuksia henkilön vaurastumiseen pitkällä aikavälillä.

Alle 35-vuotiaista yksinasuvista vain 14% asui vastaushetkellä omistusasunnossa, kun samanikäisistä lapsiperheistä näin teki 36% ja kahden aikuisen talouksista 33%. Rahastoja oli 19 %:lla nuorista yksinasuvista, kun taas lapsiperheistä niitä oli 34%:lla ja pariskunnista 29%llä.

- Yksinasuvien vähäisempi talouden suunnittelu ei ole yllättävää, mutta vähän huolestuttavaa se on. Onhan Suomessa jo yli miljoona yhden hengen taloutta ja Tilastokeskuksen mukaan he ovat kaikista talouksista köyhimpiä. Peräpaikkaa porukassa pitävät alle 35-vuotiaat yksinasuvat ja heitäkin on 85 000, sanoo Säästöpankin markkinointi- ja viestintäjohtaja Katja Änkilä.

Yhteen muutto parantaa taloustilannetta

Alle 35-vuotiaiden joukossa raha näyttää riittävän parhaiten kahden aikuisen lapsettomilla talouksilla. Heistä kaksi kolmannesta kertoo, että rahaa jää säästöön.

Ryhmän jäsenten henkilökohtaiset kuukausisäästösummat olivat suurempia kuin muilla vastaajilla. (33%, 100-200€ ). Ryhmä aikoi myös muita useammin (38%) lisätä säästämistään vuonna 2015.

Kahden aikuisen talouksien alle 35-vuotiaita vastaajia kiinnostivat muita useammin omistusasunnon (65%), sijoitusasunnon (41%), osakkeiden (29%) tai rahastojen (31%) hankinta. He kuitenkin omistivat niitä harvemmin kuin samanikäiset lapsiperheet.

Lapsiperheet sijoittavat kotiin ja rahastoihin

Lapsiperheet sijoittavat ikäluokasta riippumatta muita useammin omaan asuntoon.

Alle 35-vuotiaista lapsiperhevastaajista yli kolmasosa (36%) asui jo omistusasunnossa ja 35-49-vuotiaista joka toinen.

Lapsiperheiden vastaajat säästävät ikätovereitaan useammin myös rahastoihin ja osakkeisiin: Joka kolmannella (33%) oli jo rahastosäästöjä ja vajaalla viidenneksellä (19%) osakkeita.

Säästäminen ei ollut nuorille lapsiperheille välttämättä helppoa. Puolet alle 35-vuotiaista lapsiperhevastaajista kertoi kuluttavansa nyt kaiken rahan mitä tulee. Vajaa kolmannes (30%) ei säästänyt nyt lainkaan ja 42 % sai kuukaudessa säästöön enintään satasen. Syiksi säästämisen vaikeuteen nuoret lapsiperheet kertoivat muita vastaajia useammin pienet tulot ja odottamattomat kulut.

- Selvityksemme mukaan yhteen muutto ja lasten saaminen ei vaikuta pelkästään ihmisen menoihin ja tuloihin vaan myös talouteen liittyviin asenteisiin ja aktiivisuuteen. Mielenkiintoista on, että Tilastokeskuksen hyvinvointikatsauksen 1/2014 mukaan perheen perustaminen näyttää edistävän myös työllistymistä. Lasten tulo lisää kenties vanhempien taloudellista vastuunottoa ja aktivoi vanhempia sekä töihin että säästämään, pohtii Säästöpankin Katja Änkilä.

Alle 35-vuotiaiden talouksien koko vs. taloudellinen aktiivisuus

Lisätietoja:

Katja Änkilä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Säästöpankki, 050 5444450,

katja.ankila@saastopankki.fi

Kategoriat
...