Helmi Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2017

Helmi Säästöpankilla vahvan asuntorahoituksen vuosi 2017

Asuntorahoitus siivitti Helmi Säästöpankin luottokannan yli 12 % kasvuun vuonna 2017. Erityisesti pankki kasvatti markkinaosuuttaan uudiskohteiden rakentamisen rahoittajana. Pankin asuntorahoitus eri muodoissaan kasvoi kaikkiaan yli 13 % - suurinta kasvu oli asunto-osakeyhtiöiden uudisrakentamisen ja peruskorjausten rahoituksessa. Yhtenä kasvun mahdollistajista olivat pankin saamat yli 1.000 uutta asiakasta. ”Omaan asuntoon sijoittaminen kannattaa – niin myös asuntosijoittaminen”, toteaa toimitusjohtaja Risto Seppälä. ”Talouden piristyminen näkyy päijäthämäläisten valmiudessa toteuttaa elämän suuria hankintoja, kuten asunto tai auto. Asiakkaiden kasvava kiinnostus myös asuntorahoituksen uusia malleja kohtaan on näkynyt ja näkyy Helmi Säästöpankin asuntorahoituksen kasvussa ja rakenteessa”, jatkaa Seppälä. ”Yksityisasiakkaidemme kulutusluottojen lähes 14 %:n kasvu kertoo paitsi kotitalouksien uskosta oman talouden myönteiseen kehitykseen, myös pankin kasvavasta roolista vastuullisena rahoittajana myös tässä rahoitussektorissa”. Kasvava kiinnostus Säästöpankkiryhmän palveluita kohtaan näkyi Helmi Säästöpankissa myös kasvavana määränä uusia yritysasiakkaita, samoin kuin edelleen vuonna 2017 jatkuneena yritysrahoituksen voimakkaana kasvuna. Helmi Säästöpankin yritysluottojen määrä mukaan lukien asuntoyhteisöt sekä maa- ja metsätalousyrittäjät kohosi vuoden aikana peräti 31 %. Vuosi 2017 oli erinomainen vuosi myös säästöpankin säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaille. Säästöpankkiryhmän sijoitusrahastot tuottivat hyvin, ja menestyivät puolueettomissa vertailuissa erinomaisesti. Esimerkiksi Säästöpankki Maailma –rahaston viime vuoden tuotto oli 9 % viiden viime vuoden vuosituoton ollessa 8,4 %. ”Riskin hajauttaminen myös osakkeissa on viisautta, samoin kuin sijoittamisen ajallinen hajautus esimerkiksi
jatkuvan säästämisen muodossa”, korostaa toimitusjohtaja Seppälä. Helmi Säästöpankin asiakkaiden sijoitukset sijoitusrahastoihin ja säästövakuutuksiin kasvoivat vuoden 2017 aikana yli 15 %. Näin pankin asiakkaidenasiakasvarat yhteensä kohosivat jo 317 miljoonaan euroon.

Digitalisaatio etenee vauhdilla – pankki panostaa edelleen myös perinteiseen konttoriverkostoon

Helmi Säästöpankin asiakkaiden asiointi siirtyy edelleen nopeasti mobiilin – kännykkä ja tabletti valtaavat pankkiasioinnin. Tämän kehityksen rinnalla asiakkaat arvostavat edelleen myös henkilökohtaista palvelua, erityisesti oman elämän suurissa ratkaisuissa kuten asuntokaupan rahoituksessa. Tämän mukaisesti Säästöpankkiryhmä laajentaa kuluvan vuoden aikana mahdollisuuksia sähköisiin kasvotusten tapahtuviin neuvotteluihin tuomalla asiakkaidensa käyttöön verkkoneuvottelut. Lisäksi Helmi Säästöpankki on tehnyt muutoksia konttoriverkostoonsa. Nastolan konttori yhdistettiin Lahden konttoriin ja Heinolan konttori uudistettiin kokonaan. Hollolan uuden kauppakeskuksen valmistuminen laajensi edellisvuonna valmistuneen uuden konttorin toimintaedellytyksiä voimakkaasti. ”Helmi Säästöpankki haluaa tarjota asiakkaalle mahdollisuuden valita pankkipalveluiden hoitoon kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivan palvelukanavan”, kertoo toimitusjohtaja Seppälä. 

Asiakkaiden toiveeseen henkilökohtaisessa palvelussa pankki vastasi laajentamalla konttoreiden aukioloaikoja. ”Konttorimme palvelevat aikavarauksella maanantaista torstaihin aamukahdeksasta iltaseitsemään, minkä lisäksi puhelimitse pankin saa kiinni arkisin aina ilta kymmeneen. Uudet, aiempaa laajemmat palveluajat on otettu innolla vastaan, ja yllättävän suosituksi ovat osoittautuneet myös aamutapaamiset”, kertoo toimitusjohtaja Seppälä.

Hyvä tulos vahvistaa entisestään Padasjoen Säästöpankkisäätiön toimintaa päijäthämäläisten hyväksi

Helmi Säästöpankin vuoden 2017 liikevoitto, 4.457 tuhatta euroa, oli pankin historian paras. Tulosparannusta tukivat korkokatteen ja palkkiotuottojen kasvu, tuottoisa sijoitustoiminta sekä hallintokulujen supistuminen. Luottokannan voimakas kasvu ja pitkäaikaiset korkosuojaukset tukivat korkokatteen hyvää tasoa ja uuteen IFRS 9 Rahoitusinstrumentit standardiin varautuminen vaikutti pankin sijoitusten tilinpäätöskäsittelyyn. IFRS 9:n myötä, pankkien tulosten volatiliteetti kasvaa ja pankin alkaneen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan päättynyttä tilikautta alhaisempi. Pankin hyvä tulos ohjautuu merkittävältä osin Padasjoen Säästöpankkisäätiön ja siten koko Päijät-Hämeen hyväksi. Pankki jakaa osinkona tuloksestaan yleishyödylliselle omistajasäätiölleen 500.000 euroa. Padasjoen

Säästöpankkisäätiö tukee pankin voittovaroilla sitä arvokasta vapaaehtoistyötä, jota päijäthämäläiset seurat ja yhdistykset tekevät mm. lasten, vanhusten, sekä erilaisten muiden tukea tarvitsevien tahojen keskuudessa. Viime vuonna suurimman yksittäisen ”Vuoden Helmi” apurahan sai Vesijärvisäätiö.

Lisätietoja:

Risto Seppälä, toimitusjohtaja, Helmi Säästöpankki Oy,
risto.seppala@saastopankki.fi | puh. 0440 844 010

Helmi Säästöpankki pähkinänkuoressa

   v.2017  v.2016  muutos
Asiakasvarat, milj.€  316,9 303,9 4,3% 
    - talletukset, milj.€  215,8 214,1  0,8% 
    - muut varat, milj.€  101,2  89,9  12,6%
 Kokonaisluotonanto, milj.€  267,6  238,0  12,4%
    - asuntoluotot, milj.€  166,8  160,5  4,0%
    - yritysluotot, milj.€  70,5  53,7  31,1%
    - kulutusluotot, milj.€  28,9  25,4  13,7%
Liikevoitto, milj.€  4,5  3,3  
ROA %  1,3  1,0  
ROE %  11,1  9,6  
Järjestämättömät luotot  0,4%  0,3%  
Vakavaraisuus   19,8%  19,6%  

 

Helmi Säästöpankki on Päijät-Hämeen alueella toimiva Säästöpankkiryhmän jäsenpankki, jonka lähes 23.000 asiakasta palvelee 37 pankkialan ammattilaista. Säästöpankkiryhmä on Suomen neljänneksi suurin pankkiryhmä, jonka muodostavat 23 alueellista jäsenpankkia. Säästöpankkiryhmällä on runsaat 470.000 asiakasta, joita palvelee n. 1.400 pankkialan ammattilaista eri puolilla Suomea. 

Helmi Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2017

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija
...