Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Helmi Säästöpankki, Torikatu 3, 15110 Lahti

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Helmi Säästöpankissa kampanja-aikana asuntolainaneuvottelussa käyneet henkilöt huolimatta siitä, ovatko he jo Helmi Säästöpankin asiakkaita vai eivät. Kilpailuun osallistuvien tulee olla Suomen kansalaisia ja heidän tulee asua Suomessa. Arvonnan järjestäjän ja muiden sellaisten yhtiöiden työntekijät, jotka ovat tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, eivät saa osallistua arvontaan. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä.

3. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 6.11.2018 klo 12.00 – 31.12.2018 klo 23.59.

4. Kilpailuun osallistuminen ja sen kuvaus

Kilpailuun voi osallistua paikan päällä kaikissa Helmi Säästöpankin konttoreissa neuvottelukäynnin yhteydessä. Pankkineuvottelusta vastannut asiantuntija kirjaa osallistujan tiedot kampanjarekisteriin. Osallistumista varten tulee antaa nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. 

5. Arvonnan palkinto ja voittajien julkistaminen

Kaikki kampanja-aikana asuntolainaneuvottelussa käyneet osallistuvat 500 € arvoisen K-Raudan lahjakortin arvontaan. Arvonta suoritetaan perjantaina 4.1.2019. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse ja kerrotaan palkinnon luovuttamiseen liittyvistä käytännön seikoista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan/tuotteeseen. Kilpailun voittaja vastaa itse palkinnon noutamisesta Helmi Säästöpankin Lahden konttorista, josta palkinnon saa nimellä ja henkilötodistuksen osoittamalla. Helmi Säästöpankilla on oikeus julkaista voittajan nimi ja kuva palkinnon luovutuksesta omissa kanavissaan. Mikäli osallistujaan ei saada yhteyttä viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

6. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Arvontaan osallistuneet antavat kampanjarekisteriin edellä mainitut yhteystietonsa, joita käytetään voittajan arvontaan ja kontaktointiin. Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Antamalla erikseen markkinointiluvan osallistuja antaa arvonnan järjestäjälle oikeuden lähettää itselleen markkinointiviestejä tai olla yhteydessä puhelimitse myös muuhun pankin viestintään liittyen.