Liedon Säästöpankin vuoden 2016 tulostiedote

Liedon Säästöpankissa asiakas tulee aina ensin

Liedon Säästöpankin liiketoiminta jatkoi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kasvuaan vuonna 2016. Pankin liikevoitto tilikaudelta 2016 oli 10,4 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma ylitti 1 mrd euroa ollen 1 013 miljoonaa euroa. Pankin liiketoimintavolyymi oli 1,8 mrd euroa. Kulu-tuottosuhde parani entisestään ja oli vuoden lopussa 53,6 %. Pankin luottokanta kasvoi 10 %; asuntoluottojen kasvu oli 5,0 % ja yritysluotonannon kasvu peräti 29 %. Huolimatta kovasta kasvusta pankin vakavaraisuus parantui edelleen, vakavaraisuussuhdeluku oli tilikauden lopussa 21,20 %. Liedon Säästöpankin hyvä liikevoitto- ja vakavaraisuustaso mahdollistavat jatkossakin investoinnit pankkitoiminnan kehittämiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen.

Lue koko Liedon Säästöpankin vuoden 2016 tulostiedote.

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija
...