Yksilöllinen varainhoito

Yksilöllinen varainhoito on täyden valtakirjan varainhoitoa instituutioille, yrityksille ja yksityishenkilöille yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaan.

Säästä tulevaisuuttasi varten Säästöpankissa.
check

Osaava salkunhoitotiimimme sijoittaa varasi päämääriisi sopivalla tavalla.

check

Vapaudu jatkuvasta sijoitustesi seuraamisesta ja päätöksenteosta.

check

Olemme vastuullinen ja täysin kotimainen toimija.

Varallisuuden suunnittelua yksilöllisellä varainhoidolla

Onnistuneen varainhoidon pohjalla on perusteellinen ja kattava suunnittelu. Onnistunut suunnitelma tarvitsee kattavan tarvekartoituksen, jossa huomioidaan asiakkaan olemassa oleva taloudellinen-, verotekninen- ja juridinen tilanne. Tarvitaan myös tahtotila sekä selkeät tavoitteet, mihin suuntaan varallisuutta halutaan viedä. Hyvä tarvekartoitus luo edellytykset suunnitelmalliselle ja kustannustehokkaalle varainhoidon toteuttamiselle.

  • Kokonaisvaltainen tarvekartoitus
  • Huomioidaan kirjanpidon ja verotuksen järkevät käytännöt ja tarpeet
  • Huomioidaan kokonaisvarallisuuden järkevä optimointi. Esim. Testamentti, Hoitovaltuutus, edunvalvontavaltuutus, vakuutusratkaisut, sijoitusyhtiö.
  • Henkilöstön palkitseminen ja sitouttamisratkaisut

Palkittua varallisuuden hoitoa

Morningstar on valinnut Säästöpankkien Varainhoidon Suomen parhaaksi osakevarainhoitajaksi Suomen Morningstar Awardseissa 2018. Hoidamme varallisuuttasi parhaalla mahdollisella tavalla pitäen riskinoton hallitulla tasolla. Juuri tästä, riskikorjatusta tuotosta, Säästöpankkien Varainhoidon menestys tunnetaan. Olemme tottuneita huolehtimaan suurien instituutioiden varoista, jotka ovat esim. finanssivalvonnan alaisia toimijoita tarkalla valvonnalla. Hoidamme samalla tarkkuudella seurakuntien, kaupunkien ja yritysten varoja ja varallisuutta. Yksityishenkilöt saavat meillä parasta varainhoitoa joko yksilöllisesti tai standardiratkaisuiden kautta.

  • Varojen laaja hajautus ja aktiivinen ja näkemyksellinen salkunhoito
  • Kattava yksilöllinen raportointi
  • Asiakkaiden finanssivarallisuus + 1 M€

Haluamme tuntea asiakkaamme ja tarjota heille sopivimmat palvelu- ja tuoteratkaisut

Säästöpankkien varainhoito on tunnettu erinomaisesta asiakaspalvelusta. Tapaamme asiakkaitamme asiakkaan toivomassa paikassa ja asiakkaan aikataulujen mukaan. Varainhoitajat ovat aina tavoitettavissa ja sähköiset kanavat palvelevat iltaisin sekä viikonloppuisin. Järjestämme myös asiakastilaisuuksia, jossa asiakkaat pääsevät tapaamaan salkunhoitoa.

Säästöpankkien varainhoito tarjoaa asiakkailleen joustavasti eri palvelu- ja tuoteratkaisuja. Varainhoito on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat ulkoistaa varainhoidon. Tässä kattavassa ja laadukkaassa palvelussa sinun ei tarvitse itse huolehtia markkinoista ja sijoituksista vaan me huolehdimme niistä avaimet käteen periaatteella.

Laaja rahastovalikoimamme on hyvä vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat itse huolehtia omien varojen sijoittamisesta. Rahastomme ovat menestyneet erinomaisesti verrattuna kotimaisiin kilpailjoihin sekä myös kansainvälisessä mittakaavassa.

Sijoitusprosessi

Sijoitusprosessin ensimmäisessä vaiheessa luomme jäsentyneen kuvan sijoitusmarkkinoista ja maailmataloudesta. Markkinanäkemyksemme muodostetaan vaiheittain huomioiden globaalitaloudensuhdanteet, markkinasentimentti, omaisuuslajien suhteellinen hinnoittelu, keskuspankkipolitiikka ja geopoliittiset riskitekijät. Markkinanäkemyksemme kuvaa odotuksia keskeisten markkinariskien osalta ja sen pohjalta muodostetaan suositus malliallokaatiosta sekä eri omaisuuslajien painotuksista. Yksittäistensijoituskohteiden analysoinnin kautta muodostamme optimaaliset painotukset kunkin omaisuuslajin sisällä.

Rahastovalintaprosessi ja periaatteet

Sp-Rahastoyhtiö käyttää sijoitustoiminnassaan ulkoisia rahastoja täydentämään sijoitustuotteiden kattavuutta. Asiakkaiden sijoitusrajoitteiden vuoksi ulkoisia rahastoja käytetään myös keskittymäriskin pienentämiseksi.

Numeerinen ja laadullinen tarkastelu

Numeerisella analyysilla tutkitaan rahaston toteutuneita tuottoja ja riskilukuja tarkemmin, jotta nähdään, onko ylituotto ollut systemaattista ja onko ylituotto riittävä otettuun riskiin nähden. Numeerisen analyysin avulla tutkitaan myös, vastaako rahaston toteutunut tyyli ilmoitettua ja ovatko tuotot johdonmukaisia sijoitusfilosofian kanssa.

Laadullisen analyysin avulla pyritään muodostamaan käsitys rahaston soveltuvuudesta ja kyvystä tuottaa lisätuottoja suhteessa vertailuindeksiin yli ajan. Prosessin aikana käydään läpi due diligence prosessi, selvitetään salkunhoitajan ja rahastoyhtiön kompetenssi ja resurssit.

Vastuullinen sijoittaja

Sp-Rahastoyhtiö huomioi sijoitustoiminnassaan ympäristön, yhteiskunnallisen vastuun sekä hyvän hallintotavan eli ns. ESG-asiat (environmental, social, governance). Uskomme, että ESG-asioiden huomioiminen edistää saavuttamaan hyvän pitkän aikavälin tuottoa, sillä se auttaa sijoituskohteisiin liittyvien riskien hallinnassa sekä mahdollisuuksien löytämisessä. Sp-Rahastoyhtiö on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja on Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsif ry:n jäsen. Raportoimme vastuullisen sijoittamisen toimistamme ja edistymisestä vuosittain.

Varainhoitotiimi

Nickis Numelin Varainhoitaja, varainhoitotiimin vetäjä 
Miia Antin Varainhoitaja
Zacharias Wickholm Varainhoitaja
Antti Helkala Varainhoitaja
Mika Vesilahti Varainhoitaja (Turku)                             
Alexandra Sibileva Varainhoidon asiantuntija
Ritva Mäki Varainhoidon asiantuntija


Salkunhoito:
Ilkka Laru Salkunhoitaja
Tatu Paasimaa Salkunhoitaja

Tahdotko yksilöllistä varainhoitoa varallisuudellesi? Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

Tutustu myös näihin

Rahastovarainhoito

Säästöpankkien Rahastovarainhoito on aktiivista täyden valtakirjan varainhoitoa tarpeittesi mukaan valitulla riskitasolla.

Säästöpankki Osakepainoinen -rahasto

Erikoissijoitusrahasto, jonka neutraalipaino sijoituksissa on 20 % korko- ja 80 % osakerahastoihin. Rahasto sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Säästöpankki Korkopainoinen -rahasto

Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Neutraalipaino rahastossa on 80 % korkorahastoihin ja 20 % osakerahastoihin.

Säästöpankki Tuottohakuinen -rahasto

Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osakemarkkinoille. Neutraalipaino rahastossa on 100 % osakerahastoihin.

Säästöpankki Tasapainoinen -rahasto

Erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitusten neutraalipaino on 50 % korko- ja 50 % osakerahastoihin. Sijoituskohteina ovat pääasiassa kansainväliset osake- ja korkomarkkinat.

HINNASTON ja lähipankkisi yhteystiedot saat näkyviin kirjoittamalla kenttään kaupungin, postinumeron tai Säästöpankkisi nimen. 

Valitsemasi konttorin yhteystiedot

Vaihda konttoria
Palvelemme myös asiakaspalvelussa puhelimitse ja chatilla arkisin klo 8-22
...