Hallintoneuvosto

Keskusyhteisön hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 35 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsenen. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Ryhmän toimintaperiaatteiden mukaisesti hallintoneuvostoon valitaan kunkin säästöpankin hallituksen puheenjohtaja varsinaiseksi ja varapuheenjohtaja varajäseneksi. Hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 22 jäsentä. Nooa Säästöpankilla ei ole edustajaa hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntalain sekä keskusyhteisön ja yhteenliittymän edun mukaisesti. Hallintoneuvoston erityisenä tehtävänä on sisäisen yhteistyön ylläpitäminen ja edistäminen. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvosto myös vahvistaa hallituksen esityksestä Säästöpankkiryhmän toimintaperiaatteet, strategian, vakavaraisuuden hallinnan periaatteet, muut ohjauksen yleiset periaatteet sekä keskinäisen vastuun edellyttämät pankkikohtaisen ohjauksen periaatteet.

Lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on vahvistaa säästöpankkien yhteenliittymän tarkastustoimintaa koskeva ohjesääntö ja tarkastuksen toimintaperiaatteet sekä antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Hallintoneuvosto vahvistaa itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin sen käytännön tehtäviä.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tai hallituksen kutsusta ja on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja mahdollisten äänestysten tulos. Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti 3–4 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee pääsääntöisesti keskusyhteisön hallitus ja esittelee toimitusjohtaja.

 

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet 

Varsinainen jäsen

Säästöpankki

Varajäsen

Eero Laesterä, pj Aito Säästöpankki Timo Saraketo
Juha Viljamaa, vpj
Helmi Säästöpankki
Pekka Siltala

Kirsi Korhonen, vpj

Suomenniemen Säästöpankki

Seppo Puhakka

Markku Tyynismaa

Avain Säästöpankki

Erkki Laide

Ulf Sjöblom

Ekenäs Sparbank

Peter Storsjö

Jari Naarmala

Eurajoen Säästöpankki

Jussi Aarnio

Pauli Kurunmäki Huittisten Säästöpankki Harri Lumme

Heikki Peltola

Kalannin Säästöpankki

Päivi Nuutila

Jaana Kulmala

Kiikoisten Säästöpankki

Katri Ylitalo

Björn West

Kvevlax Sparbank

Anita Sundman

Timo Virtanen

Lammin Säästöpankki

Sirpa Pietikäinen

Jaakko Ossa

Liedon Säästöpankki

Matti Säteri

Johan Mild Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Veli-Pekka Mattila

Teppo Mikkola

Mietoisten Säästöpankki

Maria Kavén

Henry Bergman

Myrskylän Säästöpankki

Jussi Karinen

Dan Liljedal

Närpes Sparbank

Torbjörn Nygård

Kai Saarinen

Pyhärannan Säästöpankki

Tuire Impola

Arto Seppänen

Someron Säästöpankki

Esa Pajulo

Jarmo Olkkonen

Sysmän Säästöpankki

Markku Kaarnattu

Antero Savolainen

Säästöpankki Optia

Eero Halonen

Risto Salomaa

Säästöpankki Sinetti

Eija Arvaja

Jorma Lammi

Ylihärmän Säästöpankki

Esa Kankaanpää