Säästöpankkiliitto osk

Ryhmän toimintaperiaatteiden mukaisesti hallintoneuvostoon valitaan kunkin säästöpankin hallituksen puheenjohtaja varsinaiseksi ja varapuheenjohtaja varajäseneksi. Hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 22 jäsentä. Nooa Säästöpankilla ei ole edustajaa hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntalain sekä keskusyhteisön ja yhteenliittymän edun mukaisesti. Hallintoneuvoston erityisenä tehtävänä on sisäisen yhteistyön ylläpitäminen ja edistäminen. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on antaa osuuskunnan kokoukselle lausunto Säästöpankkiryhmän strategiasta sekä muista yhteisistä tavoitteista ja toimintalinjauksista, vahvistaa säästöpankkien yhteenliittymän tarkastustoimintaa koskeva ohjesääntö ja tarkastuksen toimintaperiaatteet sekä antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Hallintoneuvosto vahvistaa itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin sen käytännön tehtäviä.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tai hallituksen kutsusta ja on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja mahdollisten äänestysten tulos.

Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti 3–4 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee pääsääntöisesti keskusyhteisön hallitus ja esittelee toimitusjohtaja.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet 

Varsinainen Jäsen Säästöpankki Varajäsen
Jaakko Puomila, pj Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Johan Mild
Pauli Kurunmäki, vpj Huittisten Säästöpankki Harri Lumme
Eero Laesterä Aito Säästöpankki Timo Saraketo
Markku Tyynismaa Avain Säästöpankki Erkki Laide
Ulf Sjöblom Ekenäs Sparbank Peter Storsjö
Jari Naarmala Eurajoen Säästöpankki Jussi Aarnio
Juha Viljamaa Helmi Säästöpankki Pekka Siltala
Heikki Peltola Kalannin Säästöpankki Päivi Nuutila
Jaana Kulmala Kiikoisten Säästöpankki Katri Ylitalo
Björn West Kvevlax Sparbank Anita Sundman
Timo Virtanen Lammin Säästöpankki Sirpa Pietikäinen
Jaakko Ossa Liedon Säästöpankki Matti Säteri
Teppo Mikkola Mietoisten Säästöpankki Maria Kavén
Henry Bergman Myrskylän Säästöpankki Jussi Karinen
Dan Liljedal Närpes Sparbank Torbjörn Nygård
Kai Saarinen Pyhärannan Säästöpankki Tuire Impola
Arto Seppänen Someron Säästöpankki Esa Pajulo
Kirsi Korhonen Suomenniemen Säästöpankki Seppo Puhakka
Jarmo Olkkonen Sysmän Säästöpankki Markku Kaarnattu
Antero Savolainen Säästöpankki Optia Eero Halonen
Risto Salomaa Säästöpankki Sinetti Minna Naapila
Jorma Lammi Ylihärmän Säästöpankki Esa Kankaanpää