Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä


Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

Y-tunnus: 2238752-5
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
(Jäljempänä "Järjestäjä")


2. Kampanja-aika

Arvontaan voi osallistua kampanja-aikana, joka on 28.3.-6.5.2018.


3. Arvontaan osallistuminen ja osallistumisen edellytykset

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat täysi-ikäiset Säästöpankin Visa–kortinhaltijat (jäljempänä ”Kortinhaltija”). Säästöpankin Visa-korttituotteita ovat Visa Credit/Debit, Visa Debit, Visa Credit, Visa Business Debit, ja Visa Electron (jäljempänä ”Säästöpankin Visa-kortti”). Kortinhaltija voi osallistua arvontaan rekisteröitymällä kilpailuun osoitteessa www.saastopankki.fi/jalkapallo ja käyttämällä Säästöpankin Visa-korttia onnistuneesti vähintään kerran kampanja-aikana. 
Osallistuakseen arvontaan, Kortinhaltijan tulee olla täysi-ikäinen kampanjan alkaessa, eli 28.3.2018. Lisäksi Kortinhaltijalla tulee olla voimassa oleva Säästöpankin Visa-kortti kampanja-ajan päättyessä, eli 6.5.2018. Arvonta suoritetaan kampanja-aikana rekisteröityneiden ja Säästöpankin Visa-korttia onnistuneesti käyttäneiden Kortinhaltijoiden kesken. Kortin käyttämiseksi lasketaan mikä tahansa Kortinhaltijan käyttötililtä tai Visa-luottotililtä tehty onnistunut korttiveloitus, kuten esimerkiksi korttiosto tai käteisnosto.
Kortinhaltija voi osallistua arvontaan vain kerran. Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän kanssa samaan pankkiryhmään kuuluvien yritysten tai yhteisöjen henkilökunta tai heidän perheensä.
Rekisteröitymällä kilpailuun Kortinhaltija hyväksyy tämän arvonnan säännöt.

 

4. Arvonnan palkinnot ja voittajien julkistaminen

Palkinnot:

  1. Kuusi (6) lippupakettia jalkapallon MM-kilpailujen 2018 loppuotteluun.  Arvotaan kuusi (6) kahden (2) lipun pakettia, eli yhteensä 12 lippua. Loppuottelu pelataan Moskovassa, Venäjällä 15.7.2018.
  2. Kymmenen (10) lippupakettia jalkapallon MM-kilpailujen alkusarjan otteluun Tanska-Ranska. Arvotaan kymmenen (10) kahden (2) lipun pakettia, eli yhteensä 20 lippua. Ottelu pelataan Moskovassa, Venäjällä 26.6.2018. 
 
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan/tuotteeseen. Palkinto kattaa ainoastaan liput jompaankumpaan yllä mainituista otteluista. Kilpailussa voittanut Kortinhaltija vastaa itse kaikista palkinnon lunastamiseksi/käyttämiseksi tarvittavista matkanjärjestelyistä, kuten matkavakuutuksesta, matka- ja hotellikuluista, sekä majoituksen ja matkojen järjestämisestä, eikä Järjestäjä osallistu niihin miltään osin.
 
Arvonta tapahtuu Järjestäjän tiloissa Helsingissä seitsemän (7) päivän kuluessa kampanja-ajan päättymisestä, eli 13.5.2018 mennessä. Arvonnassa voittaneille Kortinhaltijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti joko puhelimitse tai kirjeitse, ja kerrotaan palkinnon luovuttamiseen liittyvistä käytännön seikoista. Osallistuessaan arvontaan Kortinhaltija hyväksyy sen, että palkinnon lunastamiseksi/käyttämiseksi hänen tulee matkustaa omalla kustannuksellaan ja omalla vastuullaan ottelupaikalle Moskovaan, Venäjälle. 
 
Järjestäjällä on oikeus ilmoittaa arvonnassa voittaneiden Kortinhaltijoiden nimi ja sähköpostiosoite FIFA:lle ja Visalle. Palkinnon lunastamiseksi Kortinhaltijan tulee noudattaa myös FIFA:lta ja Visalta erikseen myöhemmin saamiaan englanninkielisiä ohjeita ja sääntöjä.  
 
Järjestäjällä on oikeus käyttää ja julkaista kaikkea Kortinhaltijan arvontaan osallistumiseksi lähettämää materiaalia. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden kuvata palkintojen voittaneita Kortinhaltijoita kampanja-ajan päättymisen jälkeen esimerkiksi palkintojen luovuttamisen yhteydessä. Kilpailun voittaneiden Kortinhaltijoiden nimet voidaan julkaista eikä kilpailuun voi osallistua anonyyminä.
 
5. Arvonnan järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa arvonnoista mahdollisesti aiheutuvat arpajaisverot. Järjestäjä ei vastaa palkintoon mahdollisesti liittyvistä matkanjärjestelyistä, kuten matkavakuutuksesta, matka- ja hotellikuluista, sekä majoituksen ja matkojen järjestämisestä, eikä Järjestäjä osallistu niihin miltään osin. 

Kortinhaltija vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

6. Tietojenkäsittely

Kortinhaltijoiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla, eikä niitä luovuteta Säästöpankkiryhmän ulkopuoliselle taholle lukuun ottamatta Visa Inc:iä ja kansainvälistä jalkapalloliittoa (FIFA), joille henkilötietoja voidaan luovuttaa vain niiltä osin kuin niitä tarvitaan palkintojen lunastamiseksi ja luovuttamiseksi.
Järjestäjä ei säilytä henkilötietoja arvonnan jälkeen, vaan kaikki annetut henkilötiedot tuhotaan sen jälkeen, kun osallistuneista Kortinhaltijoista on arvottu voittajat (yhteensä 16 kpl voittajia) ja heihin on saatu yhteys. Annetut henkilötiedot tuhotaan viimeistään 30.6.2018.
 
Järjestäjän arvonta- ja kilpailurekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
Y-tunnus: 2238752-5
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
(Jäljempänä "järjestäjä")

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Manu Kauppila
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki

Rekisterin nimi

Jalkapallon MM-kilpailujen 2018 lippuarvonta
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan järjestäjän arvonnan ja kilpailun voittajien arpomiseen, voitosta ilmoittamiseen, sekä voittojen toimittamiseen. Kaikki rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan heti, kun arvonnan voittajat on selvitetty ja heidät on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä arvontaan osallistuvan henkilön itse ilmoittamia tietoja: etu- ja sukunimi; syntymävuosi; osoite, postinumero ja -toimipaikka; puhelinnumero; sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja ainoastaan ilmoittautumislomakkeen kautta.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin kuin palkinnon lunastamista varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Järjestäjän ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä. Rekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes kilpailun palkinto on arvottu ja voitosta tiedotettu arvonnan sääntöjen mukaan. Annetut henkilötiedot tuhotaan joka tapauksessa viimeistään 30.6.2018.