Kapitalisaatiosopimus

Haetko keinoja yrityksesi sijoitusvarallisuuden pitkäjänteiseen hallintaan? Kapitalisaatiosopimukseen voit valita monipuoliset sijoituskohteet yrityksesi tuotto-odotuksen ja riskinsietokyvyn mukaisesti.

check

Kapitalisaatiosopimus sopii yrityksen sijoitusvarallisuuden hallintaan ja pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

check

Sopimus on aina määräaikainen 5–20 vuotta ja minimisijoitus 10 000 euroa.

check

Voit tehdä nostoja sopimuksesta milloin vaan.

Kapitalisaatiosopimus pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Kapitalisaatiosopimus sopii pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Vakuutusmaksut sijoitetaan yrityksen valitsemiin sijoituskohteisiin, joiden perusteella vakuutussäästön arvo määräytyy.

Valittavanasi on eri omaisuusluokkiin kuuluvia sijoituskohteita yrityksesi tuottotavoitteen ja riskinottohalukkuuden perusteella. Voit vaihtaa sijoituskohteita joustavasti tavoitteesi ja markkinatilanteen mukaan. Vuosittain kuusi (6) ensimmäistä vakuutusmaksujen sijoitussuunnitelman muutosta tai jo kertyneen vakuutussäästön uudelleensijoitustoimeksiantoa ovat maksuttomia.

Sopimus on aina määräaikainen. Sijoitusaika on 5‒20 vuotta.

Valitse itse sijoituskohteesi tai käytä varainhoitajiemme suosituksia

Ennen kuin otat Kapitalisaatiosopimuksen, kanssasi tehdään pankin asiantuntijan kanssa sijoittajaprofiilin kartoitus, jolla selvitetään oma riskinottohalusi ja tuotto-odotuksesi. Kartoituksessa selviää, oletko sijoittajana varovainen, maltillinen vai tuottohakuinen ja sijoituskohteet valitaan sen mukaan monipuolisista kotimaisista Sp-Rahastoyhtiön rahastoista.

Voit valita avullamme sijoituskohteet sinua kiinnostavista rahastoista tai voit antaa varainhoitajamme tehdä työt puolestasi valitsemalla esimerkiksi Varainhoitajan Parhaat -sijoitussalkut.

Sijoituskohteita voi vaihtaa kuusi kertaa vuodessa ilman kuluja ja mahdollisten myyntivoittojen verotusta.

Lue lisää sijoituskohteista

Kapitalisaatiosopimuksen verotus

Kapitalisaatiosopimusta ei kohdella yrityksen kirjanpidossa tai verotuksessa vakuutuksena vaan yrityksen tekemänä sijoituksena, johon maksettuja maksuja ei voi vähentää verotuksessa.

Osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa kapitalisaatiosopimukset lasketaan yrityksen nettovarallisuuteen samojen sääntöjen mukaan kuin muutkin yrityksen tekemät sijoitukset. Vain elinkeinotoimintaan kuuluvat varat otetaan huomioon henkilöyhtiön nettovarallisuuslaskelmassa.

Kapitalisaatiosopimuksen tuotto on yritykselle veronalaista tuloa. Tuotto voidaan kirjata rahoitustuottoihin.

Mikäli henkilöyhtiön omistama kapitalisaatiosopimus katsottaisiin sen elinkeinotoimintaan kuuluvaksi, sopimuksen tuottoa verotettaisiin kuten henkilöyhtiön muutakin elinkeinotoiminnan tuloa.

Yleishyödylliset säätiöt ja yhdistykset sekä kunnat ja seurakunnat ovat verovelvollisia vain saamastaan elinkeinotulosta. Kapitalisaatiosopimus ei yleensä kuulu niiden elinkeinotoimintaan, joten sen tuotto on tällöin kokonaisuudessaan verovapaata.

Mikäli kapitalisaatiosopimus on sopimuksen päättyessä tai kokonaan takaisinostettaessa tappiolla, EVL:n mukaan lopulliseksi todettu rahoitusomaisuuden arvonalentuminen on elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoinen menetys.

Säästövakuutuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Säästöpankki toimii.

Lisätiedot:

Kapitalisaatiosopimus Tuoteseloste
Kapitalisaatiosopimus Vakuutusehdot
Kapitalisaatiosopimus Hinnasto


Avaintietoasiakirja - Kapitalisaatiosopimus
Avaintietoesite - Varainhoitajan Parhaat Korkopainoinen
Avaintietoesite - Varainhoitajan Parhaat Tasapainoinen
Avaintietoesite - Varainhoitajan Parhaat Tuottohakuinen

 

Lue myös

Ryhmäeläkevakuutus

Ryhmäeläkevakuutus antaa yritykselle tehokkaan tavan sitouttaa tai palkita henkilöstöä. Sopimukseen sisältyy henkivakuutus sekä pysyvän työkyvyttömyyden turva.

Varainhoitokapitalisaatio

Varainhoitokapitalisaatio on edullinen ja vaivaton tapa hoitaa yrityksesi varallisuutta ammattimaisesti, valitun tuottotavoitteen ja riskinkantokyvyn mukaisesti.

...