Arvonnan Säännöt

Arvonnan järjestäjä
Säästöpankkiliitto osk (y-tunnus: 0117011-6), Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki (jäljempänä järjestäjä)

Kampanja-aika
Kampanja alkaa 19.11.2020 ja päättyy 28.2.2021.

Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan antamalla Säästöpankille sähköpostiosoite ja sähköpostimarkkinointilupa. Arvonnassa ovat mukana kaikki arvonnan suorittamishetkellä Säästöpankin asiakasrekisteristä löytyvät asiakkaat, joilla on voimassa oleva sähköpostimarkkinointilupa ja sähköpostiosoite. Mikäli kilpailussa esiintyy mitä tahansa poikkeavaa vilppiä, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Arvontaan voivat osallistua kaikki arvonnan suorittamishetkellä Suomessa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, eikä arvonnan järjestäjän henkilökunnalla. 

Palkinnot, voittajien arvonta ja arpajaisvero
Arvonta suoritetaan 8.3.2021. Arvonnan palkintoina on yksi (1) 300 euron arvoinen rahastolahjakortti Säästöpankin rahastoihin. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoihin mahdollisesti liittyvästä arpajaisverosta.

Voittajien julkistaminen
Arvonnan voitosta otetaan yhteyttä voittajaan joko sähköpostilla tai puhelimitse. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajaa sähköpostilla tai puhelimitse 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.

Arvonnan järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa. 

Osallistumalla arvontaan hyväksyt säännöt
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä järjestäjän sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä tai sääntömuutoksia. 

Henkilötietojen käsittely
Henkilötietojen käsittelyperiaatteet löytyvät Säästöpankin tietosuojaselosteesta.