Arvonnan säännöt

 1. Arvonnan järjestäjä
  Säästöpankkiliitto osk (y-tunnus: 0117011-6), Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki (jäljempänä järjestäjä)
 2. Kampanja-aika
  Kampanja alkaa 6.5.2019 ja päättyy 30.9.2019.
 3. Arvontaan osallistuminen
  Arvontaan osallistutaan antamalla Säästöpankille sähköpostiosoite ja sähköpostimarkkinointilupa. Arvonnassa ovat mukana kaikki arvonnan suorittamishetkellä Säästöpankin asiakasrekisteristä löytyvät asiakkaat, joilla on voimassa oleva sähköpostimarkkinointilupa ja sähköpostiosoite. Mikäli kilpailussa esiintyy mitä tahansa poikkeavaa vilppiä, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.
  Arvontaan voivat osallistua kaikki arvonnan suorittamishetkellä Suomessa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, eikä arvonnan järjestäjän henkilökunnalla. 
 4. Palkinnot, voittajien arvonta ja arpajaisvero
  Arvonta suoritetaan 9.10.2019. Arvonnan palkintoina on kolme (3) neljän Finnkinon leffalipun pakettia. Yksi osallistuja voi voittaa yhden palkinnon. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoihin mahdollisesti liittyvästä arpajaisverosta.
 5. Voittajien julkistaminen
  Arvontojen palkinnot toimitetaan voittajien Säästöpankin asiakastiedoissa olevaan postiosoitteeseen. Mikäli postiosoitetta ei löydy asiakastiedoista, voittajiin ollaan yhteydessä sähköpostilla. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajaa sähköpostilla 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.
 6. Arvonnan järjestäjän vastuu
  Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa. 
 7. Osallistumalla arvontaan hyväksyt säännöt
  Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä järjestäjän sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä tai sääntömuutoksia. 
 8. Henkilötietojen käsittely
  Henkilötietojen käsittelyperiaatteet löytyvät Säästöpankin tietosuojaselosteesta.