Yrittäjän tehokurssi, arvonnan säännöt

ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Arvonnan järjestäjä

Säästöpankkiliitto Osk
Y-tunnus: 0117011-6
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
(Jäljempänä "Järjestäjä")

2. Kampanja-aika

Yrittäjän tehokurssin arvontoja järjestetään kuukausittain ja niihin voi osallistua kampanja-aikana 1.1. –31.12.2019.

3. Arvontaan osallistuminen ja osallistumisen edellytykset

Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt.

Arvontaan voi osallistua lähettämällä sähköpostitse viestin.

Osallistuakseen arvontaan henkilön tulee lähettää palautetta Yrittäjän tehokurssista. Palaute lähetetään sähköpostitse osoitteeseen uutiskirje.yrittajat@saastopankki.fi.

Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän kanssa samaan pankkiryhmään kuuluvien yritysten tai yhteisöjen henkilökunta tai heidän perheensä.

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy tämän arvonnan säännöt.

4. Arvonnan palkinnot ja voittajien julkistaminen

Palkinnot: Yksittäisenä palkintona on kuukausittain arvottava kahden elokuvalipun lippupaketti. Paketteja arvotaan kuukausittain kaksi. 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan/tuotteeseen. Voittaja kustantaa itse matkat tapahtumapaikalle.

Arvonta tapahtuu: Arvonta toteutetaan kuukausittain 15. päivä. Arvonta suoritetaan Säästöpankkikeskuksessa Helsingin Vallilassa osoitteessa Teollisuuskatu 33.

Säästöpankilla on oikeus käyttää lähetettyä Yrittäjän tehokurssin markkinoinnissa Pankin omilla nettisivuilla osoitteessa www.saastopankki.fi.

5. Arvonnan järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa arvonnoista mahdollisesti aiheutuvat arpajaisverot.

Järjestäjä ei vastaa palkintoon mahdollisesti liittyvistä matkanjärjestelyistä, kuten matkavakuutuksesta, matka- ja hotellikuluista, sekä majoituksen ja matkojen järjestämisestä, eikä Järjestäjä osallistu niihin miltään osin.

Arvontaan osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

6. Tietojenkäsittely

Arvontaan osallistuvien henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille ainoastaan palkintojen toimittamista tai lunastamista varten.

Arvonta suoritetaan kuukausittain, aina kuukauden 15. päivä. Järjestäjä ei säilytä henkilötietoja arvonnan jälkeen, vaan kaikki annetut henkilötiedot tuhotaan, kun voittajat on arvottu arvontaan osallistuneista, heihin on saatu yhteys ja palkinnot on toimitettu. Annetut henkilötiedot tuhotaan kampanja-ajan päätyttyä.

Järjestäjän arvonta- ja kilpailun tietosuojaseloste


TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Säästöpankkiliitto Oy
Y-tunnus: 0117011-6
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
(Jäljempänä "järjestäjä")

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Anna Karhu
Säästöpankkiliitto Oy 
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
anna.karhu@saastopankki.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Säästöpankkiryhmän tietosuojavastaava Essi Ruokanen

Säästöpankkiliitto osk

Postiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki

Sähköpostiosoite: tietosuoja@saastopankki.fi

Rekisterin nimi
Yrittäjän tehokurssin palautteet

Rekisteröityjä ovat arvontaan sähköpostitse ilmoittautuneet henkilöt. Rekisterin tietoja käytetään arvontaan ilmoittautuneiden yhteystietojen hallintaan, arvonnan voittajien arvontaan, voitosta ilmoittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen arvonnan voittajille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan kerätä arvontaan osallistuvan henkilön itse ilmoittamia tietoja: (tähän listataan kerätyt tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • syntymävuosi
  • sähköpostiosoite.

Henkilötietojen lähteet
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Mikäli rekisteröity on alle 13-vuotias, edellytyksenä on lisäksi huoltajien suostumus.

Henkilötietojen käyttö ja luovuttaminen markkinointitarkoituksiin

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta markkinointitarkoituksiin, muuta kuin voittajan erillisellä suostumuksella.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille palkinnon toimittamista tai lunastamista varten.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes arvonnan palkinto on arvottu, voitosta on tiedotettu arvonnan sääntöjen mukaan, arvonnan voittajat on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi ja palkinto on toimitettu arvonnan voittajille.

Henkilötiedot tuhotaan kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua arvonnan suorittamisesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus rekisterinpitäjältä siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan vai ei. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn tietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot ja jäljennös käsiteltävistä tai käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun, mikäli rekisteröity pyytää lisäjäljennöksiä käsiteltävistä tai käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan henkilötietojaan tai poistamaan ne. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus peruuttaa osallistumisensa arvontaan milloin tahansa ennen arvonnan suorittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää itse toimittamiaan tietoja yleisesti konekielisesti luettavassa muodossa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen siirto-oikeuden toteuttamiseksi.

Pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole lainmukaista.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä on suojannut henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisterin suojauksessa käytetään seuraavia keinoja:

  • laitteiston ja tiedostojen suojaus
  • kulunvalvonta
  • käyttäjien tunnistus
  • käyttövaltuudet
  • käsittelyn ohjeistus ja valvonta.

Rekisterinpitäjä edellyttää käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan.