Säästöpankki ja Sp-Koti menestyivät paikallisesti Satakunnassa

Vuonna 2019 Eurajoen Säästöpankki jatkoi uudistumistaan ja palvelurakenteensa kehittämistä. Palvelukentän ajanmukaisuus vaatii pankilta jatkossakin jatkuvaa hereillä oloa ja asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksen ymmärtämistä. Säästöpankkiryhmällä on menossa historiansa suurin investointi – peruspankkijärjestelmän uudistus, mistä hyödyt asiakkaille saadaan täysimääräisinä muutaman vuoden sisällä. ”Tekniikka tukee ja helpottaa pankkiasiointia, mutta Säästöpankin vahvuus on aina ollut ihmisissä ja ihmisläheisessä palvelussa – näin tulee olemaan myös jatkossa”, toteaa Eurajoen Säästöpankin toimitusjohtaja Matti Saustila.

”Eurajoen Säästöpankin vuosi 2019 oli toiminnallisesti ja tuloksellisesti hyvä. Pankin liikevoitoksi muodostui 2,68 miljoonaa euroa (1,08 M€). Liiketuloksen kasvu oli seurausta pankin liiketoiminnan oikean suuntaisesta kehityksestä sekä onnistumisesta sijoitusmarkkinassa”, kertoo pankin toimitusjohtaja Matti Saustila. Pankki keskittyi vuoden aikana toiminnan kustannustehokkuuteen mm. käymällä läpi asiakaskantaansa, jonka määrä vuoden lopussa oli hieman alle 13.000. Eurajoen Säästöpankkia pääasiallisena pankkinaan käyttävien asiakkaiden määrä jatkoi edelleen kasvuaan.  Pankin luottokanta kasvoi 260 miljoonaan euroon luotonannon nettolisäyksen ollessa 27 miljoonaa euroa eli 11,5 prosenttia. Pankin varainhankinnan kanta kasvoi 263 miljoonaan euroon (254 M€). Eurajoen Säästöpankin vakavaraisuussuhde kehittyi hyvin 24,35 %:iin (21,81 %) ja ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin eriin 23,86 %:iin (20,79 %). Pankin korkokate kasvoi 4,31 miljoonaan euroon (4,25 M€) ja pankin nettopalkkiotuotot nousivat edellisvuodesta yli 8 prosenttia 2,60 miljoonan euron tasolle. Yli 90 päivää erääntyneiden saamisten määrä oli maltillisella tasolla ollen 1,0 prosenttia (0,9 %) kokonaisluotonannon ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin sisältyvien takausten yhteismäärästä. Pankin kulu-tuotto -suhde oli 68,3 prosenttia (81,3 %).

Asuntokauppa Suomessa ja Satakunnassa

Vastoin odotuksia vuosi 2019 oli yllättävän vilkas asuntokauppavuosi Suomessa. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tilastojen mukaan maassa tehtiin 62 318 käytetyn asunnon kauppaa, mikä merkitsi noin 4,5 %:n kasvua vuoteen 2018. Sp-Koti kiinteistönvälitysketjulle vuosi oli suorastaan erinomainen - konsernin yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvaessa yli 16 % ja välitettävien kauppojen määräkin yli 10 %, vaikka odotukset vuoteen lähdettäessä povasivat 1 – 3 prosentin laskua käytettyjen asuntojen kauppaan. 

”Kaupallisesti onnistuneeseen vuoteen 2018 verrattuna Raumanmeren Kiinteistövälitys Oy menestyi vuonna 2019 vieläkin paremmin. Liikevaihto kasvoi yli 20 %, ollen 848 000 euroa – liiketuloksen noustessa 298 000 euroon”, kertoo toimitusjohtaja Tero Käpynen. Yhtiö jatkoi Rauman markkinajohtajana välittäen kaupungissa tehdyistä asuntokaupoista useamman kuin joka kolmannen. Pankin Porin Sp-Koti (Kiinteistö Promenadi Oy LKV) kasvatti vuoden aikana resurssejaan 5 henkilöön ja samalla tehtyjen kauppojensa määrää n. 10 %. 

Valtakunnallisesti asuntokaupan ennakoidaan hidastuvan 1 - 3 prosenttia vuonna 2020. Odotamme Rauman asuntokaupan volyymin kehittyvän valtakunnan keskiarvoa positiivisemmin. Asuntokaupan draiverit – asunnonostoaikeet, työllisyys, korkotaso, paikalliset investoinnit sekä kuluttajien positiiviset odotukset oman taloutensa suhteen – ovat säilyneet Rauman talousalueen osalta vähintään viime vuoden tasolla. Odotamme, että päätettyjen isojen investointien konkretisoituminen tulee näkymään omistusasuntojen kysynnän kasvuna tämän vuoden loppupuolella. Raumalla ja Eurajoella rakenteilla ja ennakkomarkkinoinnissa olevat neljä uudiskohdetta, joissa Säästöpankki on RS-pankkina, tuovat kaivattua tarjontaa keskusta-alueelle kohdistuvalle luontaiselle muuttoliikkeelle. Porin osalta markkinatilanne ei ehkä näytä aivan yhtä valoisalta, mutta uskomme kasvattavamme markkinaosuuttamme aktiivisella toiminnalla sekä hyvällä yhteistyöllä pankin ja Sp-Kodin välillä. ”Haastavassa markkinatilanteessa vahvat ja vakavaraiset toimijat pysyvät kilpailussa mukana ja yleensä myös menestyvät”, kertoo pankin varatoimitusjohtaja Rafael Eerola.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...