Tilinpäätöstiedote 15.2.2019 Eurajoen Säästöpankki

Satakuntalainen pankki, joka tarjoaa ainutlaatuisia ratkaisuja arjen taloudenhallintaan sekä pitkäjänteiseen vaurastumiseen.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 15.2.2019 EURAJOEN SÄÄSTÖPANKKI

Vuosi 2018 oli Säästöpankille monien tärkeiden uudistusten ja avausten vuosi. Säästöpankin vahvuus on aina ollut ihmisissä ja ihmisläheisessä palvelussa. Palvelukentän ajanmukaisuus vaatii pankilta kuitenkin jatkuvaa uudistumista ja samalla asiakkaiden kehittyvät palvelutarpeet sekä elämän hektisyys edellyttävät jatkuvaa reagointia muuttuvassa ympäristössä. Viime vuonna Säästöpankki toi markkinoille uusia digitaalisia palveluita ja prosesseja tehostettiin automaatiolla ja robotiikalla. Asiakastyytyväisyys ja paikallisten asiakkaiden luottamus näkyvät tuloksessa asiakasmäärän kasvuna. 

Eurajoen Säästöpankin vuosi 2018 oli toiminnallisesti hyvä, mutta tuloksellisesti haastava. Pankki onnistui kasvattamaan asiakasmääränsä 13600:een, kasvun koostuessa pankkia pääasiallisena pankkinaan käyttävistä asiakkaista. Pankin luottokanta kasvoi 233 miljoonaan euroon luotonannon nettolisäyksen ollessa yli 36 miljoonaa euroa eli 18,6 prosenttia. Pankin varainhankinnan kanta pysyi ennallaan ollen 254 miljoonaa euroa. Eurajoen Säästöpankin vakavaraisuussuhde säilyi edelleen hyvällä tasolla 20,81 %:ssa ja ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin eriin oli 20,79 % (20,43 %). Pankin korkokate säilyi hyvällä tasolla 4,25 miljoonassa eurossa ja pankin palkkiotuotot kasvoivat edellisvuodesta hieman 2,40 miljoonan euron tasolle. Yli 90 päivää erääntyneiden saamisten määrä oli maltillisella tasolla ollen 0,9 prosenttia (0,7) kokonaisluotonannon ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin sisältyvien takausten yhteismäärästä.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit- standardi korvasi aiemmin voimassa olleen IAS 39 standardin kokonaisuudessaan 1.1.2018 alkaen. IFRS 9:n käyttöönotto vaikutti merkittävästi pankin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelun ja arvostamisen sekä rahoitusvarojen arvonalentumisen osalta. Arvostusperiaatteiden muutoksen johdosta arvopaperikaupan nettotuotoiksi muodostui - 856 tuhatta euroa. Erään sisältyi tuloksen kautta käypään arvoon kirjattavien rahoitusvarojen myyntivoittoja ja –tappioita 32 tuhatta euroa sekä näiden realisoitumattomia arvostusvoittoja ja –tappioita - 889 tuhatta euroa. Näin pankin liiketulokseksi muodostui 1,08 (2,27) miljoonaa euroa. Pankin tilikauden voitto 1,08 (1,25) miljoonaa eroa oli 15,7 % pienempi kuin vuotta aiemmin. 

Vakautta strategisista valinnoista ja asiakkaiden vaurastumisesta

”Toiminnallisesti vuodessa 2018 oli paljon positiivista, kuten asiakasmäärien vahva kasvu sekä lainakysynnän hyvä vire, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin”, toteaa pankin toimitusjohtaja Matti Saustila. ”Tulevaisuudessa pankkien kulurakenne, mm. ICT:n kehityskustannusten sekä säästelyn jatkuvan lisääntymisen johdosta, kasvaa edelleen merkittävästi ja myös paikallispankkien on kehityksessä mukana pysyäkseen kyettävä tekemään valintoja tarjoamiensa palveluiden kattavuudesta ja kohdentamisesta. Hyvä palvelu on kyettävä ylläpitämään siellä, missä asiakkaat sitä eniten arvostavat. Me tahdomme, että asiakkaamme kohtaavat aitoja ihmisiä kanavasta riippumatta – asiakastapaamiset esimerkiksi arki-iltaisin ja lauantaisin ovat meille jo käytäntöä. Verkossa ja puhelimitse asiakkaan kanssa kommunikoi jatkossakin ihminen, ei kone, ” jatkaa Saustila.

Omaan tulevaisuuden turvaamiseen voi varautua pitkäjänteisellä vaurastumisella 

”Nyt käynnissä oleva hoivapalvelun tasoa koskeva keskustelu vahvistaa entisestään sitä tosiasiaa, että yhteiskunta ei kykene turvaamaan odotuksien mukaisia vanhuuden päiviä. Meidän tehtävämme Säästöpankissa on nostaa asiaa ajoissa esille ja tarjota ratkaisuja, joilla jokainen pystyy pitkäjänteisesti toimien itse turvaamaan senioripäiviensä elämän laatua – tämä on meille tahdon asia”, kertoo toimitusjohtaja Saustila. 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Matti Saustila, matti.saustila@saastopankki.fi, +35840 730 6161

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija
...