Kokouskutsu Liedon Säästöpankin äänivaltaisten tallettajien

Liedon Säästöpankki: Kutsu Säästöpankkikokoukseen

Kokous pidetään torstaina 24.10.2019 klo 18 Liedon Säästöpankin pääkonttorissa (3. krs), Hyvättyläntie 4, Lieto.

Kokouksessa valitaan äänivaltaisten tallettajien edustajat, jotka valitsevat Liedon Säästöpankin isännät yhdessä isäntien kanssa. Edustajien lukumäärä vahvistetaan säästöpankkikokouksessa enintään kymmeneksi (10).

Äänivaltaisia tallettajia ovat täysivaltaiset luonnolliset  henkilöt sekä rekisteröidyt yksityiset ja julkiset yhteisöt sekä säätiöt, jotka ovat säästöpankin talletusasiakkaita ja joilla edellisen kalenterivuoden ajan on keskimäärin ollut talletettuna säästöpankkiin vähintään tuhat euroa (=1.000,00 €). Äänivaltaisella tallettajalla on säästöpankkikokouksessa yksi ääni.

Saadakseen käyttää äänioikeuttaan tallettajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan säästöpankkikokoukseen viimeistään perjantaina 18.10.2019 Virpi Nordlundille, joko puhelimitse 010 430 9711 tai sähköpostitse virpi.nordlund@saastopankki.fi

Yksityinen tallettaja ei saa kokouksessa käyttää asiamiestä. Sama henkilö voi kokouksessa olla vain yhden yhteisön valtuuttamana asiamiehenä.


Liedossa 3.10.2019

LIEDON SÄÄSTÖPANKKI / Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista