Kokouskutsu Säästöpankkikokoukseen

Kokouskutsu Liedon Säästöpankin äänivaltaisten tallettajien SÄÄSTÖPANKKIKOKOUKSEEN, joka pidetään torstaina lokakuun 25. päivänä 2018 klo 18 Liedon Säästöpankin pääkonttorin 3. kerroksessa osoitteessa Hyvättyläntie 4, Lieto.

Kokouksessa valitaan äänivaltaisten tallettajien edustajat, jotka valitsevat Liedon Säästöpankin isännät yhdessä isäntien kanssa. Edustajien lukumäärä vahvistetaan säästöpankkikokouksessa enintään kymmeneksi (10).Äänivaltaisia tallettajia ovat täysivaltaiset luonnolliset henkilöt sekä rekisteröidyt yksityiset ja julkiset yhteisöt sekä säätiöt, jotka ovat säästöpankin talletusasiakkaita ja joilla edellisen kalenterivuoden ajan on keskimäärin ollut talletettuna säästöpankkiin vähintään tuhat euroa (=1.000,00 €). Äänivaltaisella tallettajalla on säästöpankkikokouksessa yksi ääni. 

Saadakseen käyttää äänioikeuttaan tallettajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan säästöpankkikokoukseen viimeistään perjantaina 19.10.2018 Virpi Nordlundille joko puhelimitse 010 430 9711 tai osoitteeseen virpi.nordlund@saastopankki.fi. Yksityinen tallettaja ei saa kokouksessa käyttää asiamiestä. Sama henkilö voi kokouksessa olla vain yhden yhteisön valtuuttamana asiamiehenä.

Liedossa 4.10.2018 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI / Hallitus
 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista