Liedon kunnan pankkipalvelut Liedon Säästöpankista

Liedon kunta ja Liedon Säästöpankki ovat allekirjoittaneet keskiviikkona 27.6.2018 pankkipalvelusopimuksen, jonka mukaan pankki hoitaa Liedon kunnan maksujenvälityksen, kunnan rahahuollon sekä tarjoaa tarvittaessa kunnalle enintään 5.000.000 euron suuruisen tilapäisrahoituksen. 

Pankkipalvelut kilpailutetaan neljän vuoden välein ja nyt solmittava sopimus koskee jaksoa 1.7.2018 – 30.6.2022. Sopimus käsittää kunnan maksuliikenteen lisäksi Liedon Veden maksuliikenteen. Kunnan pankkipalvelujen kilpailutukseen osallistui neljä pankkia ja Liedon Säästöpankin tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. 

Liedon Säästöpankilla on vahva markkinaosuus Liedossa niin henkilöasiakkaiden kuin yhteisöjen ja yritysasiakkaiden osalta. Suurimmat yritysasiakkaat on keskitetty pankin yrityskonttoriin, mikä on parantanut yritysasiakkaiden palvelua. Pankki onkin edennyt vahvasti yhteisöjen ja yritysten pankkina. 
-Hoidamme mielellämme Liedon kunnan pankkipalveluja pankin kotipaikkakunnalla. Sopimus tuli meille virallisen kilpailutuksen kautta, mutta olemme iloisia, että paikallisena toimijana pääsemme vahvistamaan hyvää yhteistyötämme kunnan kanssa, kertoo Liedon Säästöpankin pankinjohtaja Jukka Taimisto. 

Lisätiedot: 
Liedon Säästöpankki toimitusjohtaja Jussi Hakala, p. 050 564 4439 
Liedon Säästöpankki pankinjohtaja Jukka Taimisto, p. 050 554 2590 
Liedon kunta kunnanjohtaja Esko Poikela, p. 050 5540 832 
Liedon kunta hallintojohtaja Rauno Peltola, p. 050 3755 322 

 

Lieto on vireä, kasvava, 19 600 asukkaan kunta, jonka taajamissa on lähipalvelut eri-ikäisille kuntalaisille. Kunnan asumisvaihtoehdot ovat moninaiset. Yritysmyönteinen ilmapiiri on vallitseva: Lieto palkittiin Suomen parhaana keskisuurena kuntana Suomen Yrittäjien valtakunnallisessa Elinkeinopoliittinen mittaristo 2018 -kyselyssä. Samalla Lieto on Varsinais-Suomen yrittäjämyönteisin kunta. 

Liedon Säästöpankin tase on 1 Mrd euroa. Pankin lainanannosta 32 % suuntautuu yrityksille ja yhteisöille sekä maataloudelle. Liedon Säästöpankilla on 4.700 yritys- ja yhteisöasiakasta ja kaikkiaan asiakkaita 52.000. Pankilla on 91 työntekijää, joista 25 Liedossa. Lisäksi pankin osin omistaman Sp-Palvelut Oy:n Liedon yksikön palveluksessa on 26 työntekijää. Pankki kantoi yhteiskuntavastuutaan muun muassa tukemalla paikallisia ja alueellisia yhteisöjä 70.000 eurolla ja maksamalla yhteisöveroja 2.720.000 euroa, joista merkittävä osa Lietoon.

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...