Liedon kunnan uusi laina 12,5 miljoonaa euroa Liedon Säästöpankista

Liedon kunta on päättänyt ottaa uuden 12,5 miljoonan euron lainan Liedon Säästöpankista. Lainatarjouksia pyydettiin kahdeksalta pankilta, joista tarjouksen jätti viisi pankkia. Kilpailutuksen jälkeen kunta päätti hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimpana
vaihtoehtona Liedon Säästöpankin tarjouksen.

Kunta päätyi 10 vuoden kiinteäkorkoiseen kertalyhenteiseen lainaan, jolla tavoitellaan riittävää korkosuojauksen tasoa kunnan koko lainakannan osalta.

-12,5 miljoonan euron pitkäaikainen laina sisältyy Liedon kunnan vuoden 2019 talousarvioon ja sillä korvataan lyhytaikaista lainaa 4 miljoonaa euroa ja maksetaan nykyisten lainojen lyhennykset vuonna 2019 noin 2,7 miljoonaa euroa. Talousarvion mukaan kunnan lainakanta kasvaa vuoden 2019 aikana 5,8 miljoonaa euroa, kertoo Liedon kunnan talousjohtaja Silja Ruusu.

Korkosuojattujen vaihtoehtojen käyttö on lainoissa tällä hetkellä edullista, koska yleinen korkotaso Euroopassa on historiallisen alhaalla ja korkojen nousu näyttää viivästyvän ja siirtyvän yhä kauemmas ensi vuosikymmenelle.

-Liedon Säästöpankilla on vahva markkinaosuus Liedossa niin henkilöasiakkaiden kuin yhteisöjen ja yritysasiakkaidenkin osalta. Suurimmat yritys- ja yhteisöasiakkaat on keskitetty pankin yrityskonttoriin, jossa toimii nykyään 15 henkilöä pankin toimialueella. Pankki on edennyt viime vuosina vahvasti yhteisöjen ja yritysten pankkina, toteaa pankinjohtaja Jukka Taimisto. 

-Hoidamme mielellämme Liedon kunnan pankkipalveluja pankin kotipaikkakunnalla. Pankki voitti Liedon kunnan pankkipalvelujen kilpailutuksen viime vuonna ja nyt merkittävän lainaerän kilpailutuksen. Olemme iloisia, että pääsemme edelleen vahvistamaan yhteistyötämme kunnan kanssa, toteaa Liedon Säästöpankin pankinjohtaja Jukka Taimisto.

Lisätiedot:     

Liedon Säästöpankki                
toimitusjohtaja Jussi Hakala, p. 050 564 4439
pankinjohtaja Jukka Taimisto, p. 050 554 2590

Liedon kunta   
Kunnanjohtaja Esko Poikela p. 050 5540 832
Talousjohtaja Silja Ruusu p. 050 3133 577
 
Lieto on nopeasti kasvava lähes 20 000 asukkaan kunta, jossa on viihtyisä ja kehittyvä keskusta sekä omaleimaiset taajamat, joissa on moninaisia asumisvaihtoehtoja. Liedon yritysilmapiiri oli Varsinais-Suomen maakuntaennusteen mukaan v. 2018 maakunnan myönteisin.  Lieto valittiin Elinkeinoelämän keskusliiton kuntarankingissa v. 2019 keskisuurena kuntana parhaaksi.  Lisäksi Elinkeinopoliittisen mittariston mukaan Liedossa tehtiin v.2018 Suomen parasta elinkeinopolitiikkaa.

Liedon Säästöpankin tase on 1,1 Mrd euroa. Pankin lainanannosta 32 % suuntautuu yrityksille ja yhteisöille sekä maataloudelle. Liedon Säästöpankilla on 4.700 yritys- ja yhteisöasiakasta ja kaikkiaan asiakkaita lähes 53.000.  Pankilla on 94 työntekijää, joista 26 Liedossa. Lisäksi pankin osin omistaman Sp-Palvelut Oy:n Liedon yksikön palveluksessa on 26 työntekijää. Pankki kantoi yhteiskuntavastuutaan muun muassa tukemalla paikallisia ja alueellisia yhteisöjä 70.000 eurolla ja maksamalla yhteisöveroja 1.710.000 euroa, joista merkittävä osa Lietoon.

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista