Liedon Säästöpankin osavuosikatsaus 2015

120-vuotisjuhlavuottaan viettävän Liedon Säästöpankin alkuvuosi sujunut suunnitelmien mukaisesti

120-vuotisjuhlaa viettävän Liedon Säästöpankin liiketoiminta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla odotusten mukainen. Liikevoittoa kertyi 6,1 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa vertailukaudella 1.1. -30.6.2014), oma pääoma ja varaukset olivat 107,4 miljoonaa euroa (98,3 miljoonaa euroa). Pankin vakavaraisuussuhde parani entisestään ollen 18,94 % (18,38 %). Toimintojen tehokkuus näkyi hyvin kohentuneena kulu-tuotto- suhdelukuna 54,1 % (60,1 %). 
 
Säästöpankeissa käynnistettiin viime vuonna laaja sähköisten palveluiden uudistusprojekti, joka on nyt saatettu loppuun. Uudistuksen ansiosta Liedon Säästöpankin henkilö- ja yritysasiakkailla on käytettävissään monipuoliset ja nykyaikaiset mobiilipankkisovelluket sekä entistä kattavammat kotisivut, joiden sähköisen ajanvarauksen kautta asiakas voi ajasta ja paikasta riippumatta varata tapaamisen pankin toimihenkilön kanssa. 
 
Sähköisten palveluiden ohella pankilla on varsin kattava konttoriverkosto seitsemällä paikkakunnalla yhdeksän konttorin voimin. Konttoreiden toiminnallisuuksia on kehitetty panostamalla viihtyisyyteen ja huomioimalla asiakkaiden yksityisyyden tarpeet neuvottelutilanteissa. 
 
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jussi Hakala. p. 010 4309 710, jussi.hakala(at)saastopankki.fi
Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija

Ajankohtaista