Liedon Säästöpankki ja Lähitapiola Loimi-Häme yhteistyöhön yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden osalta

Elämänturvayhtiö LähiTapiola Loimi-Häme ja Liedon Säästöpankki ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka täydentää merkittävästi yhtiöiden yritysasiakkaille tarjoamia pankki- ja vakuutuspalveluita. Sopimuksen myötä yritys- ja maatalousasiakkaat saavat myös laajemman taloudellisen ja toiminnallisen turvan. Sopimuskumppaneita yhdistää paikallisuuden ohella korkea asiakastyytyväisyys ja arvopohja.

Kuvassa vas. Jukka Taimisto ja Jussi Hakala sekä Lauri Riekkola ja Marko Sinkkonen Loimaan Lehden Katriina Reijosen tentattavana.

Liedon Säästöpankki ja LähiTapiola Loimi-Häme ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on palvella yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaita entistä kokonaisvaltaisemmin pankki- ja vakuutuspalveluissa. Samalla parannetaan asiakaskokemusta tarjoamalla monipuolisempia ratkaisuja alueen yritysten sekä maa- ja metsätalousyrittäjien tarpeisiin.

- Nyt solmittavalla yhteistyöllä Liedon Säästöpankin kanssa pystymme täydentämään palveluitamme kattamaan laajemmin asiakkaidemme paikallisia tarpeita paikallisen pankkitoimijan kanssa. Yhteistyö täydentää merkittävästi yrityksille ja maatalousyrittäjille tarjottavia talouden palveluita niin maksuliikenteen kuin rahoituksenkin osalta, sanoo LähiTapiola Loimi-Hämeen toimitusjohtaja Lauri Riekkola.

- LähiTapiola Loimi-Hämeen kanssa tehtävän yhteistyön kautta yritys- ja maatalousasiakkaamme saavat turvattua laajemmin taloudelliset ja toimintaan liittyvät riskinsä. Olemme iloisia, että pystymme tarjoamaan tämän lisäarvon asiakkaillemme nimenomaan paikallisen kumppanin kautta, kertoo Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala.

Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi.

Vahvuuksina korkea asiakastyytyväisyys ja yhteinen arvopohja

Säästöpankkiryhmä ja LähiTapiola ovat molemmat tunnettuja korkeasta asiakastyytyväisyydestään. Säästöpankki oli tämän vuoden EPSI Ratingin vuosittaisessa pankki- ja rahoitusalan asiakastyytyväisyystutkimuksessa alan kärkijoukoissa. Yritysasiakkaille tehtävässä tutkimuksessa Säästöpankkiryhmä oli mukana ensimmäistä kertaa ja nousi heti hopeasijalle. Sekä henkilö- että yritysasiakkaiden kyselyissä Säästöpankkiryhmä sai parhaat pisteet, kun vertailtiin kokonaistyytyväisyyttä.

Alkuvuodesta valmistuneen EPSI Ratingin vuosittaisen vakuutusalan asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan LähiTapiolan henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys on suurista yhtiöistä korkein. Yritysasiakkaiden kohdalla LähiTapiola menestyy koko toimialaan nähden erittäin hyvin jokaisella tutkitulla osa-alueella: imagossa, odotuksissa, tuotelaadussa, palvelulaadussa, vastineella rahalle, asiakastyytyväisyydessä sekä asiakasuskollisuudessa. Erot toimialaan nähden ovat merkittävät. Yritysasiakkaat ovat myös tyytyväisiä LähiTapiolan korvauskäsittelyn tasoon.

- Säästöpankkiryhmällä ja LähiTapiolalla on samankaltainen arvopohja ja missio asiakkaiden parhaaksi toimimisesta. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä tiivistämään alueellista yhteistyötä säästöpankkien ja LähiTapiolan alueyhtiöiden kesken - aidosti asiakkaidemme parhaaksi, toteaa Hakala.

Yhteistyötä laajennettu kuluvan vuoden aikana

Kuluvan vuoden aikana Säästöpankki ja LähiTapiola ovat vieneet yhteistyötään uusille alueille myös valtakunnallisesti; tästä esimerkkinä yhteistyön laajentaminen yritysrahoituksessa. - Tällä hetkellä yhteistyösopimuksen piirissä on 17 alueyhtiötä ja 20 säästöpankkia. Yhdessä tahdomme luoda suomalaisille yrityksille entistäkin paremman palvelukokonaisuuden, pankinjohtaja Jukka Taimisto ja liiketoimintajohtaja Marko Sinkkonen toteavat.

Lisätietoja:

Jussi Hakala | toimitusjohtaja | jussi.hakala@saastopankki.fi| 010 430 9710

Jukka Taimisto I pankinjohtaja I jukka.taimisto@saastopankki.fi I 010 430 9712

Lauri Riekkola | toimitusjohtaja | LähiTapiola Loimi-Häme | lauri.riekkola@lahitapiola.fi I 050 053 5917

Marko Sinkkonen I liiketoimintajohtaja I LähiTapiola Loimi-Häme I marko.sinkkonen@lahitapiola.fi I 044 431 4578

 

Liedon Säästöpankki toimii Varsinais-Suomen talousalueella palvellen asiakkaitaan 11 konttorissa 7 kunnan alueella. Kuulumme Säästöpankkiryhmään yhdessä 23 muun paikallisen säästöpankin kanssa. Edistämme yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.  www.saastopankki.fi/liedonsp

LähiTapiola Loimi-Häme toimii 14 paikkakunnalla palvellen asiakkaitaan 10 toimistolla. LähiTapiola on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiö, joka palvelee henkilö-, maatila- ja yritysasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. www.lahitapiola.fi/loimi-hame

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista