NIB ja Liedon Säästöpankki sopivat toisesta lainaohjelmasta

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on sopinut Liedon Säästöpankin kanssa 20 miljoonan euron lainaohjelmasta, joka on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) sekä ympäristöhankkeille Lounais-Suomessa.

Vuonna 2013 Liedon Säästöpankki ja NIB perustivat pk-yrityksille suunnatun 10 miljoonan euron lainaohjelman tukemaan hankkeita, jotka parantavat tuottavuutta tai ympäristöä. Tämä summa on onnistuneesti kohdennettu 141:lle alueella toimivalle pk-yritykselle. Uusi 20 miljoonan euron ohjelma vastaakin Liedon Säästöpankin asiakkaiden kasvavaan investointirahoitustarpeeseen. Pankin lainanannosta 32 % suuntautuu yrityksille ja yhteisöille sekä maataloudelle.

Lainaohjelmaan hyväksyttävien pk-yritysten hankkeiden on oltava investointeja koneisiin, laitteisiin, tuotantoon, huoltoon tai käyttöpääomaan. Myös rahoitus tieto- ja viestintätekniikkaan tai -ohjelmistoihin, samoin kuin tutkimus- ja kehitysinvestoinnit täyttävät ohjelman kriteerit. Lainaohjelman puitteisiin sopivat myös ympäristöprojektit, kuten esimerkiksi pienimuotoiset energiatehokkuushankkeet.

"Huolimatta pk-yritysten merkittävästä roolista alueellisen tuottavuuden kannalta, riittävän rahoituksen saaminen voi edelleen olla niille haaste. Lainaohjelma NIB:n kanssa mahdollistaa Liedon Säästöpankin lisäävän lainanantoaan pk-yrityksille, maa- ja metsätalousyrittäjille sekä asunto-osakeyhtiöille", sanoo NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann.

”Liedon Säästöpankki on lisännyt viime vuosina voimakkaasti rahoitustaan toimialueensa pk-yrityksille, maataloudelle ja asuntoyhtiöille. Erityisesti painopistealueita ovat olleet yritysjärjestelyt, investoinnit ja asuntotuotannon rahoittaminen. Yhteistyö NIB:n kanssa vahvistaa edelleen asemaamme pk-yritysten rahoittajana”, toteaa pankinjohtaja Jukka Taimisto Liedon Säästöpankin yrityskonttorista.

Liedon Säästöpankki on v.1895 perustettu Suomen toiseksi suurin Säästöpankki ja osa Säästöpankkiryhmää. Se tarjoaa täydet pankkipalvelut kotitalouksille ja pk-yrityksille Turun talousalueella sijaitsevissa konttoreissaan. Pankin tase on yli 1 Mrd euroa. Liedon Säästöpankilla on 4.700 yritys- ja yhteisöasiakasta ja kaikkiaan asiakkaita 52.000. Lisätietoja: www.saastopankki.fi/liedonsp.

NIB is an international financial institution owned by eight member countries: Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden. The Bank finances private and public projects in and outside the member countries. NIB has the highest possible credit rating, AAA/Aaa, with the leading rating agencies Standard & Poor’s and Moody’s.


For further information, please contact

Ms Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, at +358 10 618 0231,
taina.ulkoniemi@nib.int

Ms Niina Rantti, Communications Officer, at +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int

Mr Jukka Taimisto, pankinjohtaja, at +358 50 554 2590, jukka.taimisto@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista