Liedon Säästöpankin puolivuosikatsaus: Liedon Säästöpankki kasvatti luottokantaansa vakavaraisuuttaan heikentämättä

Liedon Säästöpankin asiakkailleen myöntämien luottojen kanta kasvoi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 8,6 prosenttia. Luotonannon määrä kesäkuun lopussa oli 1 097 miljoonaa euroa. Erityisen nopeaa kehitys oli yritysluotoissa, jossa kasvua oli 21,7 prosenttia vuoden takaisesta. Myös henkilöasiakkaiden asuntoluottokanta kasvoi 3,9 prosenttia eli kaksi kertaa markkinoita nopeammin.

Säästöpankin rahapuu

Talletukset kasvoivat 7,3 prosenttia, korkokate puolestaan 3 prosenttia 7,3 miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen osalta kasvua oli 6,8 prosenttia.  Pankin liikevoitto katsauskaudella oli 7,7 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa 30.6.2018) Arvonalentumiset luotoista olivat 0,5 miljoonaa euroa eli vähäiset luottokantaan verrattuna. Tehokkuutta kuvaava kulu-tuottosuhde oli erittäin hyvä 52,9. Vakavaraisuussuhde kohosi entisestään ollen 22,4 prosenttia, kun se 12 kuukautta sitten oli 21,0 prosenttia.

- Yritysluotoissa oman pääoman vaade asuntoluottoihin verrattuna on huomattavasti korkeampi. Merkillepantavaa on, että pankin vakavaraisuussuhde vahvistui entisestään yritysluottokannan tuntuvasta kasvusta huolimatta, toteaa Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala.  Pankin luottoriskiasema säilyi vakaana ja riskitasoltaan maltillisena.

- Pankin hyvä kustannustehokkuus perustuu tarkkaan taloudenpitoon ja matalaan organisaatioon. Panostamme erityisesti asiantuntijapalveluihin ja asiakasta hyödyttäviin palvelukonsepteihin, toteaa Hakala.

Tuemme toimialueemme yhteisöjä ja aktiviteetteja

Säästöpankkien vastuullisuus näkyy myös yhteisön tukemisessa valtakunnallisen Hyviä Tekoja –konseptin kautta.

- Meillä ei ole osakkeenomistajia, joille keräämme voittoa, vaan käytämme osan voitoistamme palveluiden ja toiminnan kehittämiseen ja osan Säästöpankkiperiaatteen mukaan paikallisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Hyviä tekoja –vastuullisuuskonseptissa tuetaan yleisön äänestämiä kohteita, jotka toimivat paikallisen väestön hyväksi. Lopullisen valinnan lahjoituksen saajista tekee pankki. Tänä vuonna Liedon Säästöpankki valitsi liki 80 ehdotuksen joukosta kahdeksan kohdetta, joille pankki järjestää lahjoitustilaisuuden pankin omissa tiloissa 19.8.

  • Bastu (10000 euroa)                                                             
  • Icehearts Turku (7000 euroa)
  • Sairaalakoulun Tukiyhdistys Kiinamyllyn koulun ystävät ry (5000 e)    
  • Turun Mielenterveysyhdistys Itu ry (4000 euroa)
  • Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (3000 euroa)                                                  
  • Kouluvaarit (3000 euroa)
  • Sotainvalidien Veljesliiton V-S piirin lesket (2000 e)                                  
  • Palvelukeskus Jokikumpu (1000 euroa)

Pankin asiantuntijaverkostoa on vahvistettu palvelemaan entistä laajempaa asiakaskuntaa

Vuonna 2018 Liedon Säästöpankki käynnisti uuden palvelukonseptin yritysasiakkailleen. Palvelullaan pankki yhteistyössä laajan osaajaverkostonsa kanssa tarjoaa konkreettista apua ostajalle tai myyjälle yritysjärjestelytilanteissa. – Yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa tulee ottaa huomioon lukuisia seikkoja, jotta mahdollisilta sudenkuopilta ja toiminnan esteiltä vältyttäisiin. Tällaisia ovat mm. sopimusjuridiset ja verotukselliset seikat, tarve oman pääoman ehtoisille sijoituksille, riskinjakajat, seniori- ja juniorirahoitus, kuvailee Hakala.

– Meillä ja kumppaniverkostollamme on näihin asioihin tarvittava osaaminen ja kokemus. Palvelumme on herättänyt mielenkiintoa oman asiakaskuntamme lisäksi myös ei-asiakkaissa. Uskomme, että kiinnostukseen vaikuttaa pankin mielikuva vakavaraisena ja myönteisesti kehittyvänä toimijana, arvioi Hakala.

Pankki on myös vahvistanut varainhoitokonttorin henkilökuntaa. Varainhoitopalveluiden lisäksi pankin lakimiehet tarjoavat perheoikeudellista neuvontaa. – Haluamme auttaa henkilöasiakkaita ja yrityksiä eri käännekohdissa ja elämänvaiheissa. Tahdomme, että asiakkaat kääntyvät puoleemme myös näissä asioissa perinteisen pankkiasioinnin lisäksi, sanoo Hakala.

Peruspankkijärjestelmän uudistus etenee suunnitelmien mukaisesti

Säästöpankkiryhmä allekirjoitti alkuvuonna 2019 sopimuksen yhdysvaltalaisen Cognizant Technology Solutionsin kanssa peruspankkijärjestelmän uudistamisesta. Uudistustyö etenee suunnitellusti ja sen käyttöönotto on vuonna 2021. Uudistus koostuu teknisestä ja liiketoiminnallisesta muutoshankkeesta. Asiakkaille muutos näkyy entistä parempana Säästöpankkikokemuksena.

Loppuvuoden näkymät

Liedon Säästöpankin liiketoiminnan odotetaan kehittyvän loppuvuoden aikana suunnitellusti. Talletusten ja luottojen määrän arvioidaan kasvavan maltillisesti loppuvuoden aikana. Rahasto- ja vakuutussäästämisen kasvun odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla. Arvonalennusten määrässä ei arvioida tapahtuvan oleellisia muutoksia loppuvuoden aikana.

Pankin vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän edelleen hyvänä. Pankin likviditeettiaseman ennakoidaan pysyvän myös loppuvuonna hyvänä.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jussi Hakala, p. 050 564 4439, jussi.hakala@saastopankki.fi

Puolivuosikatsauksen voit lukea täältä: Liedon Säästöpankin puolivuosikatsaus 2019

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista