Liedon Säästöpankin puolivuosikatsaus 2020

Liedon Säästöpankin tuloskehitys oli koronapandemiasta huolimatta hyvä alkuvuonna. Liikevoittoa kertyi 3,5 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 1. puoliskolla). Sijoitustoiminnan tuotot olivat edellisvuotta alemmat, mutta asiakasliiketoiminnan kannattavuus vahvistui alkuvuonna. Pankin ydinvakavaraisuus oli kesäkuun lopussa ennätystasolla, 22,63 % (22,32 % 12/2019).

Säästöpankin rahapuu

Asiakkaille myönnettyjen yritysluottojen kanta kasvoi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 7,9 prosenttia, 366 miljoonaan euroon. Koko luotonannon määrä kesäkuun lopussa oli 1 112 miljoonaa euroa.  Yli 90 päivää maksamatta olevat saamiset ovat edelleen maltillisella tasolla ja niitä pankilla oli vain 1,3 % omasta luotonannosta ja takauskannasta. Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden määrä säilyi maltillisena ja niiden tulosvaikutus oli -0,7 miljoonaa euroa. Koronakriisin vaikutukset pankkitoimintaan ovat toistaiseksi olleet kohtuulliset. 

Asiakasvarat Sp-Rahastoyhtiössä kasvoivat 11,9 prosenttia, 178 miljoonaan euroon ja Sp-Henkivakuutuksessa 13,1 prosenttia, 70 miljoonaan euroon. Talletuskanta säilyi lähes ennallaan ollen 774 miljoonaa euroa. Pankin tase kasvoi vertailukaudesta 2,2 % ja oli kesäkuun lopussa 1 143 miljoonaa euroa.  Korkokatetta kertyi 7,2 miljoonaa euroa, mikä oli lähes viime vuoden tasolla (7,3). Palkkiotuottojen osalta kasvua oli 12,3 %. Hallintokulut kasvoivat ainoastaan 1,7 % It-investoinneista johtuen. Tehokkuutta kuvaava kulu-tuottosuhde oli hyvä 68,2 % ja liikevoittoa kertyi vuositasolla 0,6 prosenttia taseesta. 

- Yritysluotoissa oman pääoman vaade asuntoluottoihin verrattuna on huomattavasti korkeampi. Huomionarvoista on, että pankin vakavaraisuussuhde vahvistui entisestään yritysluottokannan vahvasta kasvusta huolimatta, sanoo Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala. Pankin luottoriskiasema säilyi vakaana ja riskitasoltaan maltillisena.
- Pankin kustannustehokkuus perustuu tarkkaan taloudenpitoon. Panostamme erityisesti asiantuntijapalveluihin ja asiakasta hyödyttäviin palvelukonsepteihin. Yksityispankkitoiminta käynnistyi alkuvuonna ja lakipalveluiden tiimiä vahvistettiin entisestään. Tarjoamme lakipalveluita kaikille, joten palvelun voi ostaa huolimatta siitä, minkä pankin asiakas on, täsmentää Hakala.

Koronakriisi vauhditti asiakaskäyttäytymisen muutosta ja digitaalista kehitystä. - Liedon Säästöpankki keskitti resurssejaan yhä enenevässä määrin digitaaliseen asiakaskohtaamiseen, minkä tavoitteena on turvata asioinnin sujuvuus ja joustavuus riskeeraamatta missään vaiheessa asiakkaiden ja henkilökunnan terveyttä. Verkkoneuvottelut ovatkin nousseet erittäin merkittävään rooliin. Tavoitteenamme on tarjota paras henkilökohtaisten ja digitaalisten palveluiden kokonaisuus, Hakala sanoo.

Loppuvuoden näkymät

Koronapandemia aiheuttaa merkittävää epävarmuutta maailmantalouden ja euroalueen kasvunäkymiin. Taloudessa nähtiin kuitenkin elpymistä toisen vuosineljänneksen loppupuolella rajoitusten purkamisen myötä. Pandemian aiheuttama taantuma saattaa vaikuttaa viiveellä pankkeihin, mikäli asiakkaiden talousvaikeudet pitkittyvät. Liedon Säästöpankin liiketoiminnan odotetaan kuitenkin kehittyvän hyvin loppuvuoden aikana. Talletusten ja luottojen määrän arvioidaan kasvavan maltillisesti loppuvuoden aikana. Rahasto- ja vakuutussäästämisen kasvun odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla. Arvonalennusten määrän arvioidaan pysyvän kohtuullisena, mutta heikentynyt taloustilanne saattaa lisätä luottojen arvonalennuskirjauksia jonkin verran loppuvuoden aikana. Pankin vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän edelleen hyvänä. Pankin likviditeettiaseman ennakoidaan pysyvän myös loppuvuonna hyvänä.

Puolivuosikatsauksen voit lukea täältä: Liedon Säästöpankin puolivuosikatsaus 2020 (pdf)

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jussi Hakala, p. 010 4309 710, jussi.hakala@saastopankki.fi


Liedon Säästöpankki on v. 1895 perustettu Suomen toiseksi suurin Säästöpankki. Pankilla on 11 konttoria 7 paikkakunnalla: Yrityskonttori, Varainhoitokonttori ja Henkilöasiakaskonttori, jolla on toimipisteet Turussa (3), Liedossa, Kaarinassa, Loimaalla, Naantalissa, Paimiossa ja Raisiossa. Liedon Säästöpankki tarjoaa täydet pankkipalvelut kotitalouksille ja pk-yrityksille. Pankilla on 48 000 asiakasta ja se työllistää n. 100 ammattilaista. Liedon Säästöpankki on osa Säästöpankkiryhmää. Säästöpankkiryhmä koostuu 19 yhteenliittymän muodostaneesta itsenäisestä Säästöpankista, Säästöpankkikeskuksesta sekä Säästöpankkien omistamista tytär- ja osakkuusyhteisöistä, joita ovat mm. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi, Sp-Henkivakuutus, Sp-Rahastoyhtiö ja kiinteistönvälitysketju Sp-Koti. Ryhmä tarjoaa suomalaisille maksamisen, rahoituksen, säästämisen ja sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluita. Säästöpankeilla on noin 500 000 asiakasta. Yhteensä ryhmässä työskentelee noin 1400 finanssialan ammattilaista. www.saastopankki.fi 

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista