Liedon Säästöpankilla vahva alkuvuosi – Vakavaraisuus ylsi uuteen ennätykseen

Liedon Säästöpankin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Liedon Säästöpankki - Kuutionkulma, Turku.
Liedon Säästöpankin Turun Kauppatorin konttori Kuutionkulmalla, torin laidalla.

Liedon Säästöpankin asiakasliiketoiminta kehittyi suotuisasti alkuvuonna. Pankin vakavaraisuussuhde nousi uuteen ennätykseensä, 25,96 %:iin koronapandemian jatkumisesta huolimatta. Liikevoittoa ajalla 1.1. – 30.6.2021 kertyi 5,7 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla).

Pankin koko luotonanto nousi 1,125 miljardiin euroon (1,117 miljardia euroa). Sekä yritysasiakkaiden että henkilöasiakkaiden luottokanta jatkoivat kasvuaan. Asuntoluottoja myönnettiinkin liki 21 % enemmän kuin edellisen vuoden vertailuajanjaksona. Järjestämättömien luottojen määrä on pysynyt hyvin maltillisella tasolla, 1,75 %.

Varainhoidon volyymit jatkoivat niin ikään hyvää kehitystään. Pankin asiakasvarat kasvoivat 17 % vertailukauteen nähden ja olivat 30.6.2021 1,354 miljardia euroa (1,157 miljardia euroa).

Lisäksi keväällä 2021 Liedon Säästöpankki teki aiesopimuksen Mietoisten Säästöpankin liiketoiminnan ostamisesta. Kaupan lopullinen toteutus tapahtuu vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

- Olemme todella tyytyväisiä alkuvuoden kehitykseemme. Olemme panostaneet asiakaspalvelun sujuvuuteen ja asiantuntijapalveluihin asiakastyytyväisyyden pysyessä korkealla tasolla. Samalla olemme saaneet pidettyä pankkialalla tärkeän kulu/tuotto -suhteen hyvänä, sanoo Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jouni Niuro. - Erityisen iloisia olemme siitä, että luotonannon kasvusta huolimatta olemme samalla pystyneet parantamaan vakavaraisuuttamme ennätystasolle. Tämä tuo sekä asiakkaillemme että pankille varmuutta pankkiliiketoiminnan vakaasta jatkumisesta tulevista suhdanteista huolimatta, täsmentää Niuro.

Jouni Niuro - Liedon Säästöpankki.

Kuva: Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jouni Niuro.

Loppuvuoden näkymät myönteisiä

Arvioimme Liedon Säästöpankin liiketoiminnan kehittyvän hyvin myös loppuvuonna. Asiakkaillamme on edelleen vahva luottamus talouteen, minkä vuoksi oletamme asunto- sekä yritysluottojen määrän kasvavan myös loppuvuoden aikana. Rahasto- ja vakuutussäästämisen kasvun odotamme jatkuvan hyvällä tasolla. Pankin vakavaraisuuden ja likviditeettiaseman arvioimme pysyvän hyvänä.

Liedon Säästöpankin avainlukuja 30.6.2021 / 30.6.2020

Liedon Säästöpankki lukuina t€ 30.6.2021 30.6.2020 
Korkokate
6 757
7 208
Tuotot yhteensä
16 795
13 732
    Henkilöstökulut
3 368
2 840
Kulut yhteensä
11 105
10 191
Liikevoitto
5 690
3 541
Omat varat
 149 121 139 828
Oman pääoman tuotto-% (ROE)
6,52 %  4,43 %
Vakavaraisuussuhdeluku % 25,96 %
23,10 %
Kulu-tuotto -suhde 61,92 % 68,22 %
Tase 1 089 629
 1 143 045
 

Kaikki asiakasvarat
1 353 475
1 157 291
Luotot sisältäen välitetyt luotot
1 125 405
1 111 708
Liiketoimintavolyymi (edelliset yhteensä)
2 478 880
 2 269 000
 

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jouni Niuro, p. 040 842 1801, jouni.niuro@saastopankki.fi

 

Liedon Säästöpankki on vuonna 1895 perustettu Varsinais-Suomen suurin Säästöpankki. Pankilla on 11 toimipistettä seitsemällä paikkakunnalla: Turussa, Liedossa, Kaarinassa, Loimaalla, Naantalissa, Paimiossa ja Raisiossa. Asiakasliiketoiminta-alueita on kolme: Henkilöasiakas-, Yritysasiakas- sekä Varainhoitoliiketoiminta. Pankki tarjoaa täydet pankkipalvelut kotitalouksille ja pk-yrityksille Asiakkaita sillä on 46 000 ja henkilökuntaa noin 100. Liedon Säästöpankki kuuluu Säästöpankkiryhmään, joka koostuu 18 yhteenliittymän muodostaneesta itsenäisestä Säästöpankista, Säästöpankkikeskuksesta sekä Säästöpankkien omistamista tytär- ja osakkuusyhteisöistä, joita ovat mm. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi, Sp-Henkivakuutus, Sp-Rahastoyhtiö ja kiinteistönvälitysketju Sp-Koti. Yhteensä ryhmässä työskentelee noin 1400 finanssialan ammattilaista. Säästöpankeilla on noin 500 000 asiakasta. www.saastopankki.fi/liedonsp

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...