Juhlavuosi siivitti Liedon Säästöpankin vakavaraisuuden uuteen ennätykseen

125-merkkivuottaan viettävän Liedon Säästöpankin vakavaraisuus kipusi vuonna 2020 uudelle ennätystasolle 24,7 % (23,0 % v. 2019) ydinpääoman ollessa 24,3 % (22,3 %). Pankin tase oli vuoden lopussa 1 096,1 miljoonaa euroa (1 084,5 milj. euroa). euroa). Asiakasvarat kasvoivat 10 prosenttia ollen 1,3 miljardia euroa (1,2 mrd. euroa). Varallisuudenhoitopalveluissa olevien asiakasvarojen määrä kasvoi lähes 50 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 337,7 miljoonaa euroa (288,5 milj. euroa). Kokonaisluottokanta vuoden lopussa oli 1,1 miljardia euroa (1,1 mrd. euroa). Liikevoitto säilyi vahvalla tasolla, 10,8 miljoonaa euroa (12,9 milj. euroa). Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden määrä pysyi maltillisena. Tehokkuutta kuvaava kulu/tuotto -suhde oli hyvä 58,1 % (54,7 %). Koronan vaikutukset pankin toimintaan ovat olleet kohtuulliset.

Liedon Säästöpankin uusi toimitusjohtaja Jouni Niuro 1.4.2021 alkaen sekä nykyinen toimitusjohtaja Jussi Hakala, joka siirtyy eläkkeelle 31.3.2021.
Kuvassa vas. Jouni Niuro, Liedon Säästöpankin uusi toimitusjohtaja 1.4.2021 alkaen sekä nykyinen toimitusjohtaja Jussi Hakala, joka siirtyy eläkkeelle 31.3.2021.

Kevättalvesta 2020 lähtien koko maailmantaloutta sekä yritys- ja kotitalouksia horjuttanut pandemia vei yritykset ja kotitaloudet ahtaalle. – Pankkina autoimme asiakkaitamme yli vaikeimman ajan myöntämällä lainoista lyhennysvapaata sekä muuta tukea, kertoo toimitusjohtaja Jussi Hakala. – Jaoimme lisäksi ennätykselliset 125 000 euroa lahjoituksena paikkakunnan tulevaisuuden kehittämiseen ja yksittäisten toimijoiden tukemiseen Hyviä tekoja -vastuullisuuskampanjan välityksellä. Koska pankkimme ei jaa osinkoja, käytämme voittovaramme palveluidemme jatkuvaan kehittämiseen sekä paikkakunnan konkreettiseen tukemiseen.

Koronakriisi vauhditti asiakaskäyttäytymisen muutosta ja digiloikkaa. Liedon Säästöpankki keskitti resurssejaan yhä enenevässä määrin digitaaliseen asiakaskohtaamiseen varmistamalla näin asioinnin sujuvuuden ja turvallisuuden myös poikkeusaikoina. – Asiointi konttoreissa väheni entisestään asiakaskohtaamisten yleistyessä verkossa, kertoo Hakala. – Koronakriisi havahdutti asiakkaat säästämään ja turvaamaan lainojansa ja siten paremmin varautumaan yllättäviin tilanteisiin.

Liedon Säästöpankki on panostanut viime vuosina asiantuntijapalveluihin ja asiakasta hyödyttäviin palvelukonsepteihin, jotka tukevat asiakkaan eri muutosvaiheita: Muun muassa lakipalveluiden tiimiä vahvistettiin entisestään, jolloin pystymme tarjoamaa lakipalveluita kaikille niistä kiinnostuneille riippumatta siitä, onko asiakas jo nykyinen asiakkaamme. - Niin ikään vuodenvaihteessa 2019 – 2020 käynnistynyt yksityispankkitoiminta on lähtenyt suunnitellusti liikkeelle, kertoo Hakala.

Pankin pitkäaikainen ajatus konkretisoitui suunnitteluhankkeeksi

Liedon Säästöpankki on käynyt pohjoisen torinlaidan kehittämistä koskevat ensimmäiset keskustelut jo tultuaan Yliopistonkatu 21:n liikehuoneiston omistajaksi vuonna 2008. Ajatuksena on elävöittää uudistuvan torin pohjoisreunaa ja kävelykaduksi muutettavaa Yliopistonkatua. Ortodoksikirkon viereiset kujanteet ovat vajaakäytössä ja kirkkoa ympäröivä puisto jäänyt vaille huomiota. - Liedon Säästöpankki haluaa tukea keskustan kehittymistä dynaamiseksi ja viihtyisäksi kaupungin sydämeksi. Investointi sopii hyvin paikalliselle pankille, toteaa Hakala. Hyväksytyn asemakaavamuutos-aloitteen liitteeksi laadittu Aleksandran puisto -viitesuunnitelma tukee ja täydentää käynnissä olevia kehityshankkeita.

Liedon Säästöpankin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Jouni Niuro 

Liedon Säästöpankkia vuodesta 1998 johtanut toimitusjohtaja, kauppaneuvos Jussi Hakala siirtyy eläkkeelle ja jättää pankin toimitusjohtajan tehtävät 31.3.2021. Hakala on toiminut toimitusjohtajauransa aikana Säästöpankkiryhmässä monissa luottamustehtävissä, mm. Säästöpankkiliiton hallituksen jäsenenä 18 vuotta, joista 13 vuotta puheenjohtajana.

Pankin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Jouni Niuro. Hän työskentelee tällä hetkellä Liedon Säästöpankin varatoimitusjohtajana, vastaten mm. pankin yritys- ja henkilöasiakasliiketoiminnoista sekä pankin omasta sijoitustoiminnasta. Niuro on tullut pankin palvelukseen vuonna 2015 alun perin talousjohtajaksi. 
Liedon Säästöpankin lisäksi Niurolla on laaja kokemus useista eri johto- ja hallitustehtävistä finanssi-, teleoperaattori- ja terveydenhuollontoimialoilta. Koulutukseltaan Niuro on valtiotieteiden maisteri taloustieteistä. Hän aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 1.4.2021. 

Liedon Säästöpankki lukuina 2020 / 2019

  2020 (t€) 2019 (t€)
Korkokate 14 235
14 422
Tuotot yhteensä 30 612 31 391
     
Henkilöstökulut -5 527 -5 431
Kulut yhteensä -17 800 -17 164
Liikevoitto 10 792 12 892
     
Omat varat 144 779 138 801
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 5,9 7,6
Vakavaraisuus-% 24,7 23,0
Kulu-tuotto-suhde 58,1 54,7
Tase 1 096 087 1 084 505
     
Kaikki asiakasvarat 1 277 392 1 165 393
Luotot sisältäen välitetyt luotot 1 106 248 1 095 141
Liiketoimintavolyymi (ed. yhteensä) 2 383 640 2 260 534

 

Lisätietoja:

Jussi Hakala, toimitusjohtaja
puh. +358 10 4309 710
jussi.hakala@saastopankki.fi

Liedon Säästöpankki on v. 1895 perustettu Suomen kolmanneksi suurin Säästöpankki. Pankilla on 11 konttoria 7 paikkakunnalla: Yrityskonttori, Varainhoitokonttori ja Henkilöasiakaskonttori, jolla on toimipisteet Turussa (3), Liedossa, Kaarinassa, Loimaalla, Naantalissa, Paimiossa ja Raisiossa. Liedon Säästöpankki tarjoaa täydet pankkipalvelut kotitalouksille ja pk-yrityksille. Pankilla on 48 000 asiakasta ja se työllistää n. 100 ammattilaista. Liedon Säästöpankki on osa Säästöpankkiryhmää.

Säästöpankkiryhmä koostuu 19 yhteenliittymän muodostaneesta itsenäisestä Säästöpankista, Säästöpankkikeskuksesta sekä Säästöpankkien omistamista tytär- ja osakkuusyhteisöistä, joita ovat mm. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi, Sp-Henkivakuutus, Sp-Rahastoyhtiö ja kiinteistönvälitysketju Sp-Koti. Ryhmä tarjoaa suomalaisille maksamisen, rahoituksen, säästämisen ja sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluita. Säästöpankeilla on noin 500 000 asiakasta. Yhteensä ryhmässä työskentelee noin 1400 finanssialan ammattilaista. www.saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...