Liedon Säästöpankin tulostiedote vuodelta 2018

Varsinais-Suomen ja erityisesti Turun alueen hyvä taloudellinen kasvu siivitti Liedon Säästöpankin kasvua sen 123. toimintavuonna. Asuntoluottojen määrä kasvoi 10,5 % mikä oli peräti 6 kertaa nopeampaa, kuin markkinan kasvu, joka oli 1,7%. Yritysluotot kasvoivat 16,7 %, kun koko markkinan kasvu oli 7,5 %. Liedon Säästöpankin tase kasvoi vuoden 2018 aikana 9,9 % ollen vuoden lopussa 1 107,9 miljoonaa euroa.

Liedon Säästöpankin yrityskonttorissa on kehitetty yksikön palvelua konseptoimalla yrityskauppajärjestelyt. Vuoden 2018 aikana pankki osallistui 40 yritysjärjestelyyn joko ostajan tai myyjän avustajana. Järjestelyt kasvattivat pankin yritysluotonantoa. 

Liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa. Liikevoiton supistuminen johtui aiempaa pienemmistä sijoitustoiminnan tuotoista. Liedon Säästöpankki siirtyi vuoden 2018 aikana IFRS-9 kirjanpitomenetelmään. Siten vuoden 2018 liikevoitto ei ole suoraan verrannollinen vuoden 2017 tulokseen. Vuoden 2017 liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 vertailukelpoinen tulos 11,3 miljoonaa euroa. Pankin vakavaraisuus on erinomaisella tasolla. Vakavaraisuussuhdeluku oli tilikauden lopussa 21,1 % (22,1 %). 

Liedon Säästöpankki uudistaa peruspankkijärjestelmänsä osana koko säästöpankkiryhmää. Hyvä vakavaraisuus ja kannattavuus antavat vakaan perustan peruspankkijärjestelmän uudistamiselle. 
- Vuonna 2018 Suomen taloustilanne oli aaltoileva. Vuosi käynnistyi optimistisissa tunnelmissa, mutta toiselta vuosineljännekseltä alkaen suhdannenäkymä alkoi muuttua heikompaan suuntaan. Myös sijoitusmarkkinoilla nähtiin voimakkaita kurssiliikkeitä. Toimintaympäristönä viime vuosi oli siis haastava, mutta Turun talousalueella tilannetta on voitu katsoa monia muita alueita positiivisemmalla mielellä, kertoo Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala. 

  • Asuntoluottojen kasvu oli monen hyvän kasvuvuoden jälkeen edelleen kuusinkertainen markkinoiden keskimääräiseen kasvuun. 
  • Yritysluotonannon kasvu oli yli kaksinkertainen markkinoiden keskimääräiseen kasvuun. Myös yritysluotonannossa takana on jo useampia hyvän kasvun vuosia. 
  • Kasvua varainhoidon palveluista uusilla henkilöresursseilla. 
  • Vuoden 2018 aikana mukana 40 yritysjärjestelyssä joko ostajan tai myyjän avustajana. 
  • Liedon Säästöpankin erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuus mahdollistaa investoinnit erilaisiin palvelukanaviin ja digitalisaatioon vastaamaan asiakkaiden tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Luotonanto 

Liedon Säästöpankin luotonannon kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 1 063,9 miljoonaa euroa (947,6), mikä tarkoittaa 12 % kasvua. –Sekä asunto- että yritysluottojemme kasvu ylitti huomattavasti Suomen keskimääräisen luottojen kasvuvauhdin, mikä on hienoa, kun pankillamme on takana jo useampia hyvän kasvun vuosia. Asuntoluottojemme kasvu oli kuusinkertainen markkinoiden keskimääräiseen kasvuun verrattuna ja yritysluotonannon kasvu yli kaksinkertainen markkinoiden keskeiseen kasvuun, sanoo toimitusjohtaja Hakala. 

Kasvua varainhoidon palveluista

 Liedon Säästöpankki panosti varainhoidon palveluihin vuonna 2018 ja varainhoidon liiketoiminta-alueelta haetaan kasvua myös kuluvan vuoden aikana. –Tahdomme, että asiakkaamme saavat kokonaisvaltaista palvelua. Tahdomme ymmärtää aidosti asiakkaamme elämäntilanteen ja rakentaa varainhoidon ratkaisut juuri hänen tilanteeseen ja tavoitteisiin sopien. Olemme rekrytoineet varainhoitokonttoriimme uusia asiantuntijoita ja nimenneet yhden varainhoitokonttorin asiantuntijoista yritysasiakkaidemme vastuuhenkilöksi entistä paremman palvelun takaamiseksi. Varainhoidon palveluiden puolelle on palkattu myös kaksi lakimiestä perheoikeudelliseen neuvontaan. Palvelu täydentää pankkimme asiakkaiden kokonaisvaltaista palvelua ja asioiden hoitamista, avaa Jussi Hakala asiaa. 

Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset palvelukonseptiksi 

Liedon Säästöpankin yrityskonttorissa on kehitetty yksikön palvelua konseptoimalla yrityskauppajärjestelyt. Vuoden 2018 aikana pankki osallistui 40 yritysjärjestelyyn joko ostajan tai myyjän avustajana. -Yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa tulee huomioida useita eri asioita kuten mm. sopimusjuridiset seikat, verotusnäkökulma, tarve oman pääoman ehtoisille sijoituksille, rahoituksen riskinjakajat, seniorirahoitus ja juniorirahoitus. Konseptoimme nämä palvelutarpeet ja tuotamme ratkaisun asiakkaillemme yhdessä omien asiantuntijoidemme ja yhteistyökumppaniverkostomme kanssa. Asiakkaan on turvallista jättää joskus monimutkaiseltakin tuntuva yrityskauppajärjestelyn kokonaisuus meidän käsiimme, summaa toimitusjohtaja Jussi Hakala.  

Peruspankkijärjestelmä uudistetaan

Säästöpankkiryhmä on allekirjoittanut 23.1.2019 sopimuksen yhdysvaltalaisen Cognizant Technology Solutionsin kanssa peruspankkijärjestelmän uudistamisesta. Uusi peruspankkijärjestelmä on Temenos T24, joka on jo käytössä Suomessa mm. Aktiassa ja Nordeassa. Uuden järjestelmän suunniteltu käyttöönotto Säästöpankkiryhmässä on Q3 2021.Osana sopimuskokonaisuutta Cognizant ostaa Oy Samlink Ab:n säästöpankeilta.Uudistus koostuu teknisestä ja liiketoiminnallisesta muutoshankkeesta. Tekninen ratkaisu kattaa seuraavat osa-alueet: asiakastiedot, tilit, lainat, maksuliikenne, tuotehallinta ja raportointi. Liiketoimintamuutos kattaa: toimintamallin muutos sekä asiakkaan ja pankin työntekijän kokemus. Hankkeen aikana tuoterakennetta yksinkertaistetaan. 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jussi Hakala, p. 050 564 4439, jussi.hakala@saastopankki.fi

Liedon tilinpäätöstiedote

Lisätietoa Liedon Säästöpankin vuodesta 2018.


Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija

Ajankohtaista