Liedon Säästöpankin ydinvakavaraisuus nousi ennätystasolle

Turun talousalueella jatkunut positiivinen vire siivitti Liedon Säästöpankin kasvua ja kannattavuutta sen 124. toimintavuonna. Pankin kokonaisluottokanta kasvoi 2,8 % ja kannan kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1,1 miljardia euroa. Pankki vahvisti asemiaan yrittäjän pankkina, mikä näkyi yritysluottojen 11,7 %:n kasvuna. Yritysluotonannon kasvu oli yli 1,5-kertainen markkinoihin verrattuna. Pankin asiakasvarat kasvoivat 5,4 % vuoden aikana. Pitkään jatkuneesta matalasta korkotasosta johtuen asiakkaat ovat siirtäneet varojaan pankin varallisuudenhoidon palveluihin ja asiakkaiden sijoitukset Säästöpankin rahastoihin kasvoivat peräti 26,2 %. 

Turun talousalueella jatkunut positiivinen vire siivitti Liedon Säästöpankin kasvua ja kannattavuutta sen 124. toimintavuonna. Pankin kokonaisluottokanta kasvoi 2,8 % ja kannan kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1,1 miljardia euroa. Pankki vahvisti asemiaan yrittäjän pankkina, mikä näkyi yritysluottojen 11,7 %:n kasvuna. Yritysluotonannon kasvu oli yli 1,5-kertainen markkinoihin verrattuna. Pankin asiakasvarat kasvoivat 5,4 % vuoden aikana. Pitkään jatkuneesta matalasta korkotasosta johtuen asiakkaat ovat siirtäneet varojaan pankin varallisuudenhoidon palveluihin ja asiakkaiden sijoitukset Säästöpankin rahastoihin kasvoivat peräti 26,2 %. 

Pankki toimii kustannustehokkaasti matalalla organisaatiolla, mikä näkyy vahvana kannattavuutena ja varavaraisuutena. Pankin liikevoitto oli 12,9 (7,5) miljoonaa euroa. Kulu-tuotto –suhde oli 54,7 (66,7 vuonna 2018). Ydinvakavaraisuus ylsi ennätystasolle ja oli vuoden lopussa 22,3 % (20,0 %). Vakavaraisuussuhdeluku oli tilikauden lopussa 23,0 % (21,1 %). Vakavaraisuuden positiiviseen kehitykseen vaikutti tuloksen lisäksi riskipainotetun taseen kehitys. Tase oli vuoden 2019 lopussa 1 084,5 miljoonaa euroa. 

- Vuonna 2019 taloustilanne oli aaltoileva. Alkuvuoden epävarmuus globaalin talouskasvun kehityksestä kasvoi ja suhdannenäkymä heikkeni. Ennusteet tulevasta talouskehityksestä kääntyivät laskuun ja kuluttajat tulivat varovaisemmaksi. Loppuvuotta kohden talouden näkymät kuitenkin hieman parantuivat ja tämä näkyi sijoitusmarkkinoilla vahvana kehityksenä. Turun talousalueen positiivinen vire näkyi yritysten investointihalukkuudessa, kertoo Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala. – Myös rahastosäästäminen kiinnostaa asiakkaita: moni asiakas säästääkin osan varoista rahastoihin lainanlyhennyksen rinnalla, toteaa Hakala. 

Liedon Säästöpankki uudistaa peruspankkijärjestelmänsä osana koko Säästöpankkiryhmää. Kyseessä on Säästöpankkiryhmän historian suurin investointi, jolle vahva vakavaraisuus ja kannattavuus antavat hyvän perustan. Perinteisen pankkiasioinnin sujuvuuden lisäksi pankki on vahvistanut rooliaan varainhoidossa ja lakipalveluissa sekä aloittanut Yksityispankkitoiminnan vuodenvaihteessa. 

Pankin rooli varainhoitajana sekä laki- ja yksityispankkipalveluiden tarjoajana vahvistuu entisestään

Seitsemän kunnan alueella toimivan pankin uusi, yrityksille suunnattu palvelukonsepti tarjoaa yhteistyössä laajan osaajaverkostonsa kanssa konkreettista apua ostajalle tai myyjälle yritysjärjestelytilanteissa.  – Yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa tulee ottaa huomioon lukuisia seikkoja, jotta mahdollisilta sudenkuopilta ja toiminnan esteiltä vältyttäisiin. Tällaisia ovat mm. sopimusjuridiset ja verotukselliset seikat, tarve oman pääoman ehtoisille sijoituksille, riskinjakajat, seniori- ja juniorirahoitus, kuvailee Hakala. – Meillä ja kumppaniverkostollamme on näihin asioihin tarvittava osaaminen ja kokemus. Palvelumme on herättänyt mielenkiintoa oman asiakaskuntamme lisäksi myös ei-asiakkaissa. Uskomme, että kiinnostukseen vaikuttaa pankin mielikuva vakavaraisena ja myönteisesti kehittyvänä toimijana, arvioi Hakala. 
 
Pankki on myös vahvistanut varallisuudenhoitoon ja lakipalveluihin liittyviä palveluita tarjoten perhe- ja yritysoikeudellista neuvontaa. – Tahdomme tuoda nykyisten ja uusien henkilö- ja yritysasiakkaiden ulottuville ratkaisuja eri elämänvaiheisiin ja käännekohtiin perinteisten pankkipalveluiden lisäksi, sanoo Hakala.  – Aloitimme vuodenvaihteessa Yksityispankkitoiminnan, jonka tavoitteena on tukea edellä mainittuja asioita. Liedon Säästöpankin Yksityispankin asiakkaat saavat käyttöönsä asiantuntijatiimin, joka muodostetaan aina henkilö- tai yritysasiakkaan kulloisenkin tilanteen ja tarpeiden mukaan. 

Mukana kehittämässä Liedon keskustaa yhteistyössä kunnan kanssa 

Pohjola Rakennus Oy Suomi ja Liedon Säästöpankki sekä Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy ovat solmineet sopimuksen kahden kerrostalon rakentamisesta Lietoon. Liedon Säästöpankille rakennettavan As Oy Liedon Kyöstinkartano III:n rakennuslupa jätettiin tammikuussa 2020. Rakentamisen on tarkoitus alkaa parkkihallin valmistumisen jälkeen huhtikuussa. Rakennustyöt ovat valmiit arviolta kesäkuussa 2021, jolloin koko alue valmistuu. Kyöstinkartano III:ssa on 33 asuntoa, joiden keskipinta-ala on noin 46 m2. - Olemme innolla mukana kehittämässä Liedon keskustaa yhteistyössä kunnan kanssa. Erityisen ilahtuneita olemme siitä, miten nopeasti muuttovoittoinen kunta kehittyy tarjoamalla laadukasta asumista keskeisten palveluiden ulottuville huomioiden asukkaiden eri elämänvaiheet, Hakala sanoo. 

Vuosi 2019 lyhyesti:

  • Asuntoyhteisöluotot kasvoivat tuntuvasti Turun talousalueen positiivisen vireen seurauksena.• Yritysten investointihalukkuus säilyi hyvänä, mikä näkyi yritysluotonannon kasvuna. 
  • Yritysluotonannossa takana on jo useampia hyvän kasvun vuosia. 
  • Varainhoidon palveluissa oli vahvaa kasvua.
  • Pankki toimi kustannustehokkaasti matalalla organisaatiolla. Kulu-tuotto –suhde oli 54,7.
  • Vakavaraisuussuhdeluku oli tilikauden lopussa 23,0 % 
  • Pankin ydinvakavaraisuus vahvistui ennätystasolle 22,3 % 
  • Pankin korkea vakavaraisuus mahdollistaa investoinnit erilaisiin palvelukanaviin ja panostukset digitaalisiin palveluihin, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.
  • Yksityispankkitoiminta käynnistettiin vuodenvaihteessa. 
  • Panostusta vahvistettiin myös henkilö- ja yritysasiakkaan varallisuudenhoito- ja lakipalveluissa perinteisen pankkiasioinnin sujuvuuden lisäksi
  • Pankki kasvatti edelleen rooliaan RS-kohteissa

Vuodet 2019 / 2018 lukuina

 

Liedon Säästöpankki lukuina

2019

2018

t€

t€

Korkokate

14 422

14 436

Tuotot yhteensä

31 391

23 563

 

 

Henkilöstökulut

-5 431

-5 257

Kulut yhteensä

-17 164

-15 707

Liikevoitto

12 892

7 459

 

 

Omat varat

138 801

130 683

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

7,6

4,6

Vakavaraisuus-%

23,0

21,1

Ydinvakavaraisuus-%

22,3

20,0

Kulu-tuotto-suhde

54,7

66,7

Tase

1084 505

1 107 861

 

 

Kaikki asiakasvarat

1165 393

1 105 446

Luotot sisältäen välitetyt luotot

1095 141

1 063 892

Liiketoimintavolyymi (ed. yhteensä)

2260 534

2 169 338

 

 

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut

Ajankohtaista