Avioehto kertoo luottamuksesta

Avioehdon laatiminen on varautumista ikävään tilanteeseen samalla tavalla kuin oman kodin vakuuttaminen tulipalon varalta. Avioehdon laatiminen vaatii molemmilta osapuolilta täyttä avoimuutta ja kykyä keskustella – siksi se on osoitus luottamuksesta eikä epäluottamuksesta, kuten monesti ajatellaan.

Oikeus puolison omaisuuteen syntyy avioituessa, mutta avio-oikeus omaisuuteen toteutuu vasta erotessa. Avioliittoja solmitaan ja parisuhteita rekisteröidään vuositasolla vajaat 25 000 kappaletta ja eroja vahvistetaan noin 13 000. Tilastot kertovat, etteivät avioerot ole aivan harvinaisia ja jos avioero ei ole omalle kohdalle osunut, sen läpikäyneitä löytyy usein lähipiiristä. Monien tunteiden sävyttämää avioeroa voi helpottaa kovasti sopimalla omaisuuden jaosta jo ennen naimisiinmenoa. 

Puolison oikeus omaisuuteen

Jos avioehtoa ei ole laadittu, avioeron sattuessa vähemmän omistava puoliso on oikeutettu saamaan tasinkoa varakkaammalta puolisolta eli varakkaampi puoliso on velvollinen luovuttamaan omaisuuttaan vähemmän omistavalle puolisolle.

Useimmiten avioeroon liittyvä ositus saadaan hyvin hoidettua. On luonnollista, että ex-puolisoiden välillä on jännitteitä ja se saattaa helposti johtaa erimielisyyksiin esimerkiksi omaisuuden arvostamisessa. Siksi ulkopuolinen taho, joka laatii ositussopimuksen, tulee monesti tarpeeseen. Hän kykenee helpommin löytämään olennaiset argumentit ja ohjaamaan keskustelua oikeaan suuntaan. Näin toivottavasti vältetään sellaiset repivät riidat, jotka heijastuvat myös puolisoiden läheisten tai lasten elämään.

Avioehto vain osaan omaisuudesta

Avioehdossa puolisot voivat itse määritellä, miten omaisuus ja varallisuus tulisi jakaa liiton päättyessä joko avioeroon tai kuolemaan. Sillä voidaan määrätä, ettei kummallakaan puolisolla ole oikeutta toisen omaisuuteen tai vain toisella puolisolla ei ole oikeutta toisen omaisuuteen. 

Ehto voidaan rajata myös koskemaan vain jotain tiettyä omaisuuserää, kuten perittyä tai lahjaksi saatua maatilaa tai kesämökkiä. Tavallista on, että avioehto rajataan koskemaan vain avioeroa mutta ei kuolemantapausta. 

Avioehtoja rekisteröidään vuosittain vajaat 10 000 kappaletta. Tämä on noin 1/3 osa vuosittain solmittavien avioliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden määrästä.

Kannattaako avioehto aina tehdä?

Olisi hyvä, että jokainen pariskunta kävisi tilanteensa yhdessä läpi ja tämän jälkeen mielellään lakimiehen kanssa. Hänen johdollaan etsitään kullekin pariskunnalle vaihtoehto, joka on juuri heille parhaiten sopiva. Toisinaan kokonaan avio-oikeuden poissulkeva avioehtosopimus on hyvä ratkaisu, toisinaan tietyt omaisuuserät poissulkeva. Joskus taas pariskunta päätyy siihen, ettei avioehto ole tarpeellinen. 

Avioehto on hyvä tehdä ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröimistä. Mikään ei kuitenkaan estä tekemästä avioehtosopimusta jälkikäteen. Avioehto tulee myös rekisteröidä.

Yritystoiminnan voi suojata avioehdolla

Erityisesti avioehtoa kannattaa harkita, jos haluaa suojata yritystoimintaansa tai pitää esimerkiksi perintötilan suvussa. Lisäksi uusioperheiden on syytä miettiä avioehtosopimuksen laatimista, jotta eron tai kuoleman hetkellä omaisuuden jako menee juuri niin kuin puolisot ovat halunneet. 

Olemme vuosien varrella nähneet monenlaisia avioehdon pohdintaan ja avioero-ositusten laadintaan liittyviä tilanteita. Kokemuksemme ja tämän oikeudenalan erityisosaamisemme ovat käytettävissäsi, jos haluat lisätietoja ja avioehdon miettiminen on ajankohtaista. 

Minut ja kollegani tavoitat helposti esimerkiksi suorien puhelinnumeroidemme kautta. Sinun ei myöskään tarvitse olla Liedon Säästöpankin asiakas, jotta voit ottaa meihin lakiasioissa yhteyttä!

Vaihtoehtoja avioehdon laatimiseen

Täysin poissulkeva avioehtosopimus = Kummallakaan puolisoista ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avioerotilanteessa tehdään osituksen sijaan omaisuuden erottelu, joka tarkoittaa sitä, että puolisot pitävät oman omaisuutensa eikä tasausta tehdä lainkaan. 

Avioehtosopimuksella voidaan sulkea avio-oikeus pois myös osittain eli vain tietyn omaisuuden, kuten perintönä saadun kesämökin tai yritysomaisuuden osalta.

Avioehtosopimus on mahdollista tehdä pelkästään avioeron varalle, jolloin puolisoilla säilyy avio-oikeus toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä kuolemaan. 

Avioehtosopimuksen lisäksi avio-oikeus voidaan poissulkea testamentilla, lahjakirjalla tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksellä.

Jos puolisoiden avio-oikeus on poissuljettu avioehtosopimuksella avioeron varalle, eikä avioliitto koskaan pääty avioeroon, ei avioehdolla ole vaikutusta omaisuuden jakoon.

Katso Liedon Säästöpankin tietoiskut Youtubessa:

Avioehto kertoo luottamuksesta
Avioehtosopimuksen laatiminen

 

TUTUSTU LAKIPALVELUIHIN LIEDON SÄÄSTÖPANKISSA

Julkaistu

Ajankohtaista