Kuka sinut perii?

Hyvin laadittu testamentti on tehokas keino ennaltaehkäistä perintöön liittyviä epäselvyyksiä ja riitoja. Testamentin merkitys korostuu esimerkiksi silloin, kun mietitään puolison oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Erityisen tärkeä testamentti on avoliitossa oleville.

Testamentti on asiakirja, joka jokaisen kannattaa laatia. Testamentin avulla perittävä määrää, mitä hänen omaisuudelleen tapahtuu hänen kuolemansa jälkeen. 

Aivan rajaton perittävän valta päättää omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen ei ole, vaan sitä rajoittaa muun muassa rintaperillisten, eli lasten ja lastenlasten, oikeus lakiosaan.

Testamentti tekee perinnönjaosta selkeää

Usein ajatellaan, ettei testamentti ole tarpeen, jos eletään avioliitossa ja parilla on yhteisiä lapsia. Jos avioehtoa ei ole, tehdään ensin ositus ja tämän jälkeen lapset perivät kuolleen puolison yhtä suurin osuuksin. Tämä useimmiten on se, mitä tavoitellaankin eikä tarvetta testamentille katsota olevan. 

On kuitenkin joitakin kysymyksiä, joita on hyvä tehdä itselleen selväksi. Kannattaa selvittää, kenelle omaisuus kuoleman jälkeen menee ja vastaako se omaa tahtoa. Jos se ei vastaa, on syytä tehdä testamentti ja korjata tilanne sen määräyksillä. 

Testamentin miettiminen kannattaa myös silloin, kun elää yksin, ei ole lapsia tai elää uusperhearkea tai avoliitossa. 

Lesken asema perinnönjaossa

Avioliitossa olevien on hyvä miettiä, onko lesken asema riittävän hyvin turvattu. Riittääkö hänelle perintökaaren mukainen asumisoikeus yhteiseen kotiin, kun se ei mahdollista esimerkiksi asunnon vaihtamista. 

Kannattaa huomioida myös se, että leski ei peri puolisoaan, jos perittävällä puolisolla on lapsia tai heillä on yhteisiä lapsia. 

Perintövero voi kiristää taloutta

Yksi iso kysymys perinnönjaossa on, miten perintöä saavat – esimerkiksi lapset – suoriutuvat heille tulevista perintöveroista. Tämä kysymys tulee eteen muun muassa silloin, kun perittävän omaisuus koostuu pääasiassa omakotitalosta tai asunto-osakkeesta, johon leski käyttää asumisoikeuttaan. 

Tällöin perintövero tulee lapsen maksettavaksi, ja kun perittävältä ei tule rahavaroja, joutuu lapsi maksamaan verot omista varoistaan. Tämä voi aiheuttaa hankalia tilanteita esimerkiksi lasten eläessä ruuhkavuosia, jolloin talous saattaa olla muutenkin tiukalla. Verosuunnittelu onkin tärkeä osa testamentin työstämistä. 

Lesken oikeudet avoliitossa

Avoliitossa jälkeen jäävä ei peri kuolleen puolison omaisuutta, vaan se menee kuolleen puolison vanhemmille, jos lapsia ei ole. Avoleskellä ei ole perintökaaren mukaista asumisoikeutta yhteiseen kotiin. 

Jos avopari omistaa kotinsa, usein koti laitetaan myyntiin ja kuolleen puolison ½ osuus myyntihinnasta siirtyy hänen vanhemmilleen. Avoleski puolestaan saa oman ½ osuutensa kauppahinnasta, mahdollisilla veloilla vähennettynä.

Testamentti helpottaa läheisten arkea 

Hyvin laadittu testamentti voi helpottaa merkittävästi meille läheisten ja tärkeiden ihmisten elämää, kun meistä aika jättää. Testamentin määräyksillä on mahdollista myös vaikuttaa veroseuraamuksiin, muistaa yleishyödyllisiä yhteisöjä tai turvata yritystoiminnan jatkumista. 

Toivon, että tämä kirjoitus herättää miettimään perintöön liittyviä asioita. Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme ovat käytettävissäsi, kun haluat kartoittaa omaa ja läheistesi tilannetta. Meihin voit ottaa yhteyttä, vaikka et olisi Liedon Säästöpankin asiakas – olemme täällä auttamassa sinun ja läheistesi asiat kuntoon.

Liedon Säästöpankin tietoisku: Kuka sinut perii? löytyy myös Youtubesta.

 

Tutustu lakipalveluihin Liedon Säästöpankissa

Julkaistu

Ajankohtaista