Luottamusbisneksen paluu

Pankkiliiketoimintaa on totuttu kutsumaan luottamusbusinekseksi. Pankin on luotettava laina-asiakkaaseensa ja tallettajan pankkiinsa. Lainanottajallekin on tärkeää voida luottaa siihen, että pankki toimii ennakoitavasti ja vastuullisesti esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas tarvitsee joustoa ottamaansa lainaan.

Rahapuu

Sijoittaja-asiakkaan on voitava luottaa sijoituspalvelujen tarjoajaan ja tarjottuihin sijoitustuotteisiin niin, että palvelut ja tuotteet sopivat sijoittajalle ja hänen ilmoittamansa riskinottoprofiiliin. Maksuliikenteen hoidossa on voitava luottaa käytettyjen maksuliikennevälineiden tietoturvaan ja toimivuuteen.

Luottamuus ei ole itsestään selvää

Pitkään em. palveluiden toimivuutta pidettiin itsestään selvänä, eikä luotettavuutta koettu erilaistavana tekijänä. Finanssimarkkinat ovat kuitenkin taas muutostilassa, ja lainaa tarjotaan nyt monesta suunnasta. Useille lainan ”myyjille” lainan ottaja ei ole asiakas, vaan tilastollinen muuttuja, joista osa maksaa lainansa sovitusti ja osa ei. Lainaan ei ole neuvoteltavissa muutoksia. Lainan antaja voi myös itse ajautua selvitystilaan, jolloin lainan ottajan laina voi päätyä kauppatavaraksi.

Sijoitustuotteita löytyy joka lähtöön. Ne saattavat olla niin monimutkaisia, ettei niiden tarjoajakaan osaa niitä kunnolla selittää. Erilaisilla johdannaisilla ja strukturoiduilla tuotteilla voidaan rakentaa matalan korkotason ympäristössä houkuttelevia tuottotasoja, mutta samalla altistetaan sijoituksen koko pääoma menettämisen uhalle.

Maksuliikenteen entistä joustavammat ratkaisut tekevät kompromisseja tietoturvan kanssa. Tunnistautumisen helpottaminen saattaa luoda aukkoja tietoturvaan.

Hakkerointi ja valheellisten uutisten levittäminen uhkaa romuttaa esineiden, ihmisten ja ajatusten internetin. Virheellisten tietojen tahallinen levitys, valeuutiset ja trollaus haastavat demokratian uudella tavalla.

Perinteisiltä tiedonvälittäjiltä on viety uutisten portinvartijan paikka, mutta samalla on menetetty luotettavan tiedon varmuus. Lähdekriittisyys saa aivan uuden merkityksen.

Suomi ja suomalaiset uusien haasteiden edessä

Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Suomalaiset ja suomalaisuus ovat uusien haasteiden edessä. Yksilöinä ja kansakuntana. Uskon, että suomalainen sivistysvaltioihanne voi johdattaa meitä tämän ajan keskellä.

Vahvuutemme on jo pitkään ollut panostus koulutukseen ja tutkimukseen. Lisäksi oleellista on ollut, että koulutus on kaikkien kansalaisten saatavilla varallisuudesta ja asemasta riippumatta. Pienenä kansakuntana meidän on edelleen mahdollistettava kaikille halukkaille yhteiskunnan jäsenille paras mahdollinen koulutus. Vain tätä kautta voimme rokottaa itsemme ”vaihtoehtoisilta faktoilta” ja perustaa toimintamme suomalaisille arvoille ja tosiasioille. Uskon, että myös perinteinen media kokee uuden tulemisen luotettavan ja laadukkaan journalismin muodossa.

Usko kotimaiseen tekemiseen ja omistamiseen

Luottamusbusinekseen kytkeytyy myös usko kotimaiseen tekemiseen ja omistamiseen. Kotimaisuus on sellaista läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, jota ihmiset kaipaavat tällä hetkellä.

Suomalainen, paikallisesti läsnä oleva säästöpankki menestyy entistä enemmän juuri luotettavuutensa ja asiakasläheisyytensä ansiosta. Seuraamme luonnollisesti aikaamme ja olemme läsnä kaikissa niissä paikoissa, joissa asiakas haluaa meidät kohdata – oli sitten kysymys fyysisestä konttorista tai sähköisestä kanavasta. Haluamme tehdä sen turvallisesti, luotettavasti ja asiakkaan parasta ajatellen. Asiakas tietää, mistä meidät löytää avun tarpeessa. Näin olemme toimineet vuodesta 1895 eli jo 121 vuotta.

Jussi Hakala

Julkaistu

Ajankohtaista