Lyhyt oppimäärä Kreikan ongelman ratkaisuun

Ainut järkevä vaihtoehto on palauttaa Kreikan tulosvastuu omasta kohtalostaan.

Rahapuu

Jokainen pankinjohtaja tietää, milloin velka muuttuu velkojan ongelmaksi. Se on se hetki, kun velka kasvaa niin suureksi, ettei velallinen sitä pysty maksamaan, vaikka kuinka haluaisi. Kreikka on ollut tässä pisteessä jo kauan. Olisi syytä myöntää, että tähän tilanteeseen ovat syypäitä sekä velallinen että velan antaja, velkoja.

Velkojan ja velallisen vaihtoehdot

Kreikan valtiovarainministerin Gianis Varoufakisin toiminta on hyvin loogista. Kreikan kannalta vaihtoehto on kitua pitkässä velkapuussa ainakin seuraavat 25 vuotta eli neljännesvuosisata. Kreikalle edellytetään 3- 4 % ylijäämää taloudessa vuosiksi eteenpäin. Toinen vaihtoehto Kreikalle on kieltäytyä velkojen maksusta. Silloin ylijäämän voisi käyttää oman mielensä mukaan. Rangaistuksena Kreikka joutuisi ulos yhteisestä valuutasta eurosta, eikä pystyisi hankkimaan uutta luototusta vuosiin. Tietenkään tilanne ei ole näin yksinkertainen, mutta periaatteessa näitä kahta vaihtoehtoa kreikkalaiset parhaillaan miettivät.

IMF ja muut Kreikan velkojat haluavat ainakin kahta asiaa. Ensinnäkin Kreikan tulisi sitoutua ainakin nimeksi maksamaan kaikkia lainojaan. Toiseksi Kreikka ei saisi sotkea enempää kansainvälisiä markkinoita ja aiheuttaa siten vielä suurempaa harmia muille. Tärkeintä kaikkien kannalta on kuitenkin luoda uskottava velkaohjelma Kreikalle. On aivan toivotonta yrittää neuvoa ja valvoa Kreikkaa, miten se pitäisi verottaa kansalaisiaan ja miten kuluttaa valtionsa varoja.

Ainut järkevä vaihtoehto on palauttaa Kreikan tulosvastuu omasta kohtalostaan. Se voisi tapahtua esimerkiksi siten, että Kreikka saa anteeksi aina yhden euron jokaisesta eurosta, jonka se lyhentää velkaansa. Nykyiset velkojat tulisi velvoittaa muuttamaan nykyiset velkansa pitkäaikaisista lainoista ilman korkoa siltä osin, kuin näin ei vielä ole.

Kreikan julkinen velka on nyt n. 170 % bruttokansantuotteesta ja sen ennakoidaan nousevan tänä vuonna 180 %:iin. Mikäli Kreikka kykenisi 3 %:n ylijäämään ja se käyttäisi siitä esim. 2 % velkojen maksuun, Kreikan valtionvelka puolittuisi 25 vuodessa. Tämäkään ratkaisu ei ole kovin antelias Kreikalle, mutta se loisi sisäisen motivaation lyhentää lainoja.

Tosiasioiden tunnustaminen ja opiksi ottaminen

Ymmärrän hyvin velkojia. Miksi suostua akordiin, kun ei ole takeita velan maksusta senkään jälkeen. Tästä syystä Kreikan lainojen maksulle ja akordille on luotava kohtalonyhteys.

Nykyinen epäuskottava tilanne on johtanut talletuspakoon kreikkalaisista pankeista. Tätä aukkoa täyttää nyt Euroopan keskuspankki. Tilanteen jatkuminen käy erittäin kalliiksi kaikille EU:n jäsenmaille.

Poliittisesti tässäkin pätee vanha sanonta: Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Kreikan maksukyvyttömyyden ei tarvitse johtaa eroon eurosta. Kreikan ero eurosta ei hyödyttäisi sen enempää Kreikkaa, kuin EU:takaan. Historian katsannossa tämä tilanne voidaan nähdä episodina, joka opetti EU:n jäsenmaille ja poliitikoille talouskuria, sijoittajille sijoittajavastuuta. EU:lle tämä merkitsisi pelisääntöjen kirkastumista ja keskittymistä uuden rakentamiseen.

Jussi Hakala

Julkaistu

Ajankohtaista