Jokainen nuori ansaitsee tukea itsenäisen elämän alussa

Nuori aikuisuus on haastava elämänvaihe, johon osuu valtaosa elämän suurista muutoksista kuten opiskelupaikan saaminen, itsenäistyminen lapsuudenkodista, ensimmäiset vakavammat parisuhteet, työelämään siirtyminen ja itsenäinen taloudenhallinta. Nuoret tarvitsevat taitoja käsitellä tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta ja kykyä ohjata itseään. Isoja valintoja tehdään yhä nuorempana, samalla kun nuoren toiminta siirtyy aikaisempaa enemmän perhepiirin ulkopuolelle.

Hymyilevä nainen tekee käsillään sydänmerkin. Hän pyrkii tekemään oikeita ja vastuullisia valintoja niin taloudessaan kuin henkilökohtaisessa elämässäänkin.

Erinäisten tutkimusten mukaan se mistä nuoret itse kertovat hyötyvänsä, olisi selkeä ja yksilöllinen palvelupolku, jossa hänet kohdattaisiin arvostavasti, häntä kuultaisiin ja hän itse määrittelisi tuen tarpeensa. Tukemalla nuorta hänen omassa elinympäristössään, arjen taitoja yhdessä opettelemalla, luottamista ja toiveikkuutta rakentamalla sekä vahvistamalla nuoren itsetuntoa ja uskoa itseensä, voidaan häntä auttaa kokonaisvaltaisesti. 

Järjestömme TUAS-toiminta on tarjonnut vuodesta 1998 asumisen tukitoimintaa nuorille, jotka kaipaavat tukea itsenäistymiseen ja yksin asumisen opetteluun. Toiminta perustuu ammatillisesti koordinoituun vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoisia koulutetaan toimimaan tukihenkilöinä nuorille ja heidän roolinsa toiminnassa on siten keskeinen. Palkattu sosiaalialan työntekijä ja koulutettu vapaaehtoinen tukihenkilö toimivat työparina nuoren tukemiseksi. Nuori määrittää tuen tarpeen aina itse ja tuki arkeen sekä asumiseen räätälöidään hänen toiveittensa mukaisesti. 

Vapaaehtoinen tukihenkilö tapaa nuorta tämän arjessa ja omassa elinpiirissä viikoittain noin vuoden ajan. Vapaaehtoisesta tuleekin nuorelle tärkeä rinnalla kulkija ja luottoaikuinen arkeen. Vapaaehtoisen ja nuoren suhde on erityinen, sillä tukihenkilö tukee vain yhtä nuorta kerrallaan ja tekee työtään ilman palkkaa. TUAS-työntekijä puolestaan tarjoaa vapaaehtoiselle riittävän tuen tukihenkilönä toimimiseen ja ottaa nuoren tilanteesta ammatillisen vastuun. 

Elämäntapahtumista selkein käännekohta taloudellisten vaikeuksien synnyssä on nuorten muutto pois lapsuudenkodista. Koulutustasosta riippumatta nuorten aikuisten todennäköisyys joutua ulosottoon alkaa kasvaa jo muutamia kuukausia muuton jälkeen. Mitä nuorempina kotoa muutetaan, sitä todennäköisempää on päätyä talousvaikeuksiin. 

Suomalaiset muuttavat pois kotoa verrattain nuorina ja on selvää, että 17- tai 18-vuotias on vielä melko kypsymätön ja vasta opettelee taloudellisten asioiden hoitoa sekä vastuullisuutta. Jos vanhemmat eivät pysty tukea tarjoamaan tai vanhemmilla itselläänkin on talousvaikeuksia, nuoren tilanne on heikko. Lähes jokaisen TUAS-toiminnan tuen piirissä olevan nuoren tavoitteena onkin raha-asioitten suunnittelu ja harjoittelu käytännössä oman luottoaikuisen kanssa. Tukihenkilön avulla mm. laaditaan viikkobudjetteja, harjoitellaan järkevää ostokäyttäytymistä ja laskujen maksua sekä pohditaan pikavippien nurjaa puolta. Näin voidaan ehkäistä talousongelmien kasautumista ja rahahuolia, ehkäistään samalla isoa joukkoa muita elämänhallinnan ongelmia. 

Ei varmasti tule yllätyksenä, että talousongelmien ja niiden aiheuttaman stressin yhteys mm. mielenterveysongelmiin, on kiistaton. 

Järjestömme viettää tänä vuonna 140-vuotisjuhlaa, joten juuri nyt saamamme lahjoitus 125-vuotiaan Liedon Säästöpankin Hyviä tekoja 2020 -vastuullisuuskampanjasta tuntui erityisen hyvältä!

Tämä on myös paras joululahja niin meille työntekijöille kuin nuorille asiakkaillemmekin. Kiitos!

 

Sari Heino - Vastaava koordinaattori, Tukenasi.fi – Turun Kaupunkilähetys ry.

 Sari Heino

 Vastaava koordinaattori
 Tukenasi.fi – Turun Kaupunkilähetys ry

 
Julkaistu

Ajankohtaista