Oman talouden Personal Trainer

Siinä missä personal trainer valmentaa asiakkaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia, minun työtäni on valmentaa asiakkaan oman talouden hyvinvointia.

Rahapuu

Harjoituksen aluksi selvitetään nykyinen kunto

Taloudellisesta hyvinvoinnista puhuttaessa ensimmäiseksi mieleen tulee raha. Raha on kuitenkin vain väline, jonka avulla on mahdollista saavuttaa ja toteuttaa itselle tärkeitä asioita. Niinpä harjoituksen alussa keskustelen asiakkaan kanssa ihan arkipäiväisistä elämän asioista, kuten perheestä, asumisesta, työstä ja vapaa-ajasta. Tästä keskustelua jatketaan rahaan, eli käydään läpi tulot, menot, varat sekä velat. Näistä aineksista saan muodostettua kokonaiskuvan asiakkaan omasta taloudesta ja sen nykykunnosta.

Seuraavaksi asetetaan tavoite

Kun nykykunto on selvillä, keskustelen asiakkaan kanssa hänen tulevaisuuden suunnitelmistaan ja haaveistaan. Paljonko siis penkistä on tarkoitus saada rautaa nostettua vai onko tavoitteena ennemminkin juosta maraton. Usein nämä suunnitelmat ja haaveet liittyvät lapsiin, harrastuksiin, asumiseen, liikkumiseen tai tuleviin eläkepäiviin. Toisella suunnitelmia on enemmän ja toisella vähemmän. Osa suunnitelmista vaatii enemmän rahaa toteutuakseen ja osa vähemmän. Joskus alkuun pääseminen vaatii keskittymistä vain tärkeimpään suunnitelmaan tai haaveeseen. Kun tavoite tai tavoitteet ovat selvillä, suunnitellaan niiden toteutumiselle aikataulu.

Harjoitusohjelmassa määritetään keinot

Fyysisten tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan sekä lihaskuntoa että kestävyyttä. Taloudellisten tavoitteiden toteuttamisessa peruskeinoja on kaksi. Rahan lainaaminen tai sen säästäminen. Jos tavoitteena on kasvattaa jo olemassa olevaa varallisuutta, puhutaan sijoittamisesta. Usein paras ratkaisu syntyy edellisten yhdistelmänä.

Tavoitteen ollessa suuri ja vaatiessaan pidempää harjoittelua, on harjoitusohjelmaan syytä asettaa välitavoitteita. Säännöllisissä tapaamisissa valmentajan kanssa tarkistetaan miten treenaaminen on sujunut ja tarvittaessa tarkistetaan harjoitusohjelman sisältöä.

Onnistuneen lopputuloksen edellytykset

Tulokset eivät ole mairittelevia, jos innostus lopahtaa jo alkumetreillä. Kuten fyysisessä treenaamisessa, myös taloudessa kurinalainen harjoitusohjelman noudattaminen on edellytys tavoitteen saavuttamiseen. Siihen vaaditaan siis motivaatiota ja sitoutumista, sekä valmentajalta että valmennettavalta.

Oletko valmis laatimaan oman harjoitusohjelmasi, sitoutumaan siihen ja ottamaan askeleen kohti haaveidesi toteutumista?

Sebastian Fagerström

Julkaistu

Ajankohtaista