Yrittäjän riskien hallintaa, osa I

Kun turvaat selustan, voit keskittyä omaan vahvuusalueeseesi eli varsinaiseen liiketoimintaan.

Rahapuu

Suomi tarvitsee uusia yrittäjiä. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii kuitenkin paljon rohkeutta, sillä yrittämiseen liittyy yleisesti enemmän riskejä kuin palkkatyöntekijänä oleminen.

Riskejä pitää hallita monella osa-alueella

Erilaisilta riskeiltä on mahdollista suojautua. Riskit voi jakaa karkeasti liikeriskeihin ja vahinkoriskeihin. Liikeriskeihin sisältyy esimerkiksi kassanhallintaa ja investointipäätöksiä. Vahinkovakuutuksilla suojaudut puolestaan erilaisilta vahingoilta. Aikomuksenani on kirjoittaa blogiteksteissäni sekä liikeriskeihin liittyvistä asioista että vahinkoriskeistä. Tässä tekstissä keskityn vahinkoriskien yhteen osa-alueeseen; yrittäjän lainaturvaan.

Suurin osa suomalaisista yrityksistä toimii yhden tai kahden henkilön työpanoksen varassa

Yrittäjän omalla sekä muiden avainhenkilöiden työpanoksella on pienyrityksissä usein suuri merkitys yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Monesti pienyrittäjät käyttävät lainojensa vakuutena perheen omaisuutta, kuten asuntoa. Miten käy perheen omaisuudelle, jos yrittäjälle tapahtuu jokin vahinko, joka estää yritystoiminnassa jatkamisen?

Etenkin näissä tilanteissa, joissa yrittäjä on antanut läheisten omaisuutta vakuudeksi tai lainoissa on lähipiiristä henkilötakaajia, on kaikkien näkökulmasta suositeltavaa, että lainoihin liitettäisiin yrittäjän lainaturva. Lainaturvan kautta on mahdollista turvata sekä yrittäjän että yrityksen avainhenkilöihin kohdistuvaa työpanoksen menettämistä. Lainaturvakorvauksen kautta voi lainan saada maksettua kokonaisuudessaan pois, mikäli turvatulle henkilölle sattuu sellainen vakava vahinko, joka estää hänen työnteon jatkossa tai jos vakuutettu kuolee.

Vakuutusmaksu ja korvaus

Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa lainan pääoman määrä sekä vakuutetun ikä. Vakuutusmaksu ei ole päätä huimaava ja maksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia normaalina liiketoiminnan kuluna. Vakuutuskorvaus on puolestaan vakuututetulle ja lähiomaisille pääsääntöisesti verotonta tuloa. Yrityslainaturvan voi saada uusiin lainoihin ja sen pystyy liittämään myös olemassa oleviin lainoihin.

Kun turvaat selustan, pääset keskittymään omaan vahvuusalueeseesi, eli varsinaiseen liiketoimintaan.

Mikael Myllyoja

Julkaistu

Ajankohtaista