Tiedote kantarahasto-osuuden omistajille

Finanssivalvonta on pidentänyt antamansa voitonjakosuosituksen voimassaoloaikaa EKP:n ja ESRB:n suosituksiin perustuen siten, että sen suorassa valvonnassa olevat luottolaitokset eivät maksaisi, eivätkä sitoutuisi maksamaan menneen tilikauden osinkoa tai muuta voitonjakoa 1.1.2021 saakka. Tällä suosituksella valvontaviranomainen pyrkii turvaamaan suomalaisten pankkien kykyä tukea reaalitaloutta yritys- ja kotitalousrahoituksella koronapandemian aiheuttaman talouskriisin vaikutusten helpottamiseksi. 
 
Mietoisten Säästöpankin isännistö päätti 18.11.2020 kokouksessaan noudattaa FIVAn suositusta ja pidättäytyä voitonjaon maksamisesta vuoden 2020 osalta. 
 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...