Debentuurilaina I/2017 on merkittavissä

Myrskylän Säästöpankin debentuurilaina I/2017 on merkittävissä 1.11.2017 - 28.12.2017

Verollinen  korko 12 kk Euribor + 0,50%
kuitenkin yhteensä vähintään 2,00 %

 

  • Laina-aika on viisi (5) vuotta ja kolme (3) kuukautta.
  • Lainan pääoma maksetaan takaisin kokonaan yhtenä eränä 1.2.2023.
  • Korko maksetaan jälkikäteen nimellisarvolle vuosittain 01.11., ensimmäisen kerran 01.11.2018 ja viimeisen kerran 01.11.2022 ja sen jälkeen neljännesvuoden korko 01.02.2023.
  • Merkintäaika on 1.11.2017 – 28.12.2017.
  • Merkintä tapahtuu Myrskylän Säästöpankin konttoreissa.
  • Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta.
  • Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla.

  

Debetuurilainan tarjousesite

Debetuurilainan myyntiesite

Myrskylän Säästöpankin toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 sekä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta

Myrskylän Säästöpankin Tilintarkastuskertomus 2016

Myrskylän Säästöpankin toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 sekä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta

Myrskylän Säästöpankin Tilintarkastuskertomus 2015

Myrskylän Säästöpankin tilintarkastamaton puolivuosikatsaus 30.6.2017 päättyneeltä katsauskaudelta

Säästöpankkiryhmän yhdistelty IFRS-tilinpäätös 31.12.2016 sekä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta

Säästöpankkiryhmän yhdistelty IFRS-tilinpäätös 31.12.2015 sekä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta

Säästöpankkiryhmän tilintarkastamaton puolivuosikatsaus 1.1.2017–30.6.2017tilintarkastamaton puolivuosikatsaus 1.1.2017–30.6.2017

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...